Stockholmsmässan och utvecklingen av Älvsjö

Publicerad:

Uppdaterad:

Staden söker en ny ägare av Stockholmsmässan. När en avveckling av mässans verksamheter i nuvarande lokaler blir aktuell är för tidigt att säga, men verksamheten i Älvsjö kommer enligt nuvarande prognos att bedrivas som minst fram till årsskiftet 2028/2029.

Inom mäss-, kongress- och företagseventbranschen pågår en utveckling och anpassning av affärsmodeller för att möta omvärldsförutsättningar. Nya erbjudanden utvecklas för att möta efterfrågan och utvecklingen karaktäriseras också av att aktörer som del i sin affärsmodell ingår i större nätverk som skapar värde för den egna och andras affärer.

Mot bakgrund av utvecklingen söker staden en aktör på marknaden som är lämpad att driva, utveckla och anpassa Stockholmsmässans verksamhet framåt. Stockholm Stadshus AB, moderbolaget för stadens bolag, har i uppdrag av koncernstyrelsen att sondera intresset på marknaden.

Staden kommer även efter en försäljning av Stockholmsmässan att vara en stark och aktiv part i det regionala näringslivsarbete som ligger till grund för stockholmsregionens konkurrenskraft som mötesdestination.

Älvsjö utvecklas

Området vid Älvsjö station kommer att utvecklas och centralt i planerna är den nya tunnelbanesträckning mellan Älvsjö och Fridhemsplan som Region Stockholm påbörjar år 2030.

Stadens programarbete för marken där Stockholmsmässan ligger påbörjas under nästa år. När en avveckling av mässans nuvarande lokaler blir aktuell är därför för tidigt att säga. Som stadsutvecklingsprocessen ser ut nu kommer verksamheten kunna bedrivas i Älvsjö minst fram till årsskiftet 2028/2029.
En del i affärsuppgörelsen med en framtida ägare blir en dialog om lämplig avvecklingstakt för verksamheten Älvsjölokalerna.