Så rustas Stadshuset inför 100-årsfirandet

Publicerad:

Uppdaterad:

Inför firandet har fastighetskontoret utfört ett flertal restaureringar i Stadshuset. Utanför har Stadshusparken, en självklar del av Ragnar Östbergs praktverk, återställts till dess originalutförande.

Stadshuset rymmer flera kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdetaljer. Arkitekten Ragnar Östberg arbetade tillsammans med konstnärer och hantverkare för att få Stadshusets interiörer och konstverk att samspela med arkitekturen. Resultatet blev en storslagen helhet med omsorgsfullt formgivna detaljer. Inför 100-årsfirandet har vi bland annat låtit förgylla statyer, restaurerat pannåer och bytt lambrekängen i Blå hallen.

– Inför jubileet har vi kraftsamlat och satsat på att restaurera utvalda konstverk och byggnadsdetaljer både inomhus och utvändigt. Arbetet har varit komplext då vi vill bevara och återskapa Ragnar Östbergs vision med huset. Till hjälp har vi haft personer med unikt hantverkskunnande, antikvarier och många fler, så att vi tillsammans kan få ett Stadshus som håller i ytterligare 100 år till, säger Anders Kindberg, fastighetsdirektör.

Förbättrad tillgänglighet i Stadshusparken

Stadshusparken är en kulturhistorisk oas med planteringar, skulpturer och fontäner. Vi har bland annat renoverat fontänernas tekniska funktioner, bytt över 200 stenar i Wallenbergmuren, lagt nya gräsmattor och planterat en ny Ligusterhäck enligt originalutförandet. Skulpturen ”Självkritik” som saknats i parken, då den sedan länge fått en ny placering inomhus, ersätts med en likadan nygjuten skulptur. Stenläggningen i parken har också fått en översyn.

– Vi har förbättrat tillgängligheten så att parken ska kunna besökas av alla, precis enligt Ragnar Östbergs vision. Marken under plattorna längs strandpromenaden har jämnats ut och plattorna har sedan återplacerats på exakt samma plats. Vi har även breddat gångvägarna och skapat nya tillgänglighetsvägar till broderiparterren och Wallenbergs trädgård, säger Armin Tavakoli, byggserviceledare på fastighetskontoret.

Östbergs sandlåda är tillbaka igen

Stadshusets arkitekt var tydlig med att det skulle finnas en sandlåda för barn nedanför Wallenbergs trädgård. Men den försvann under årens lopp och ersattes av en plantering. Vi har nu återställt sandlådan och barn är återigen välkomna att leka här, precis som Ragnar Östberg ville.

Örjansleken spelar på nytt

Örjansleken är det klockspel som finns på Stadshustornet norra sida. Det består av olika figurer i kopparplåt, som vandrar runt på en balkong när klockspelet spelar. Örjansleken har fungerat dåligt under lång tid.

– Vi har renoverat mekaniken och styrningen och klockspelet är åter i bruk. Urtavla, visare och kedjor har fått en uppfräschning i form av ny förgyllning, säger Anna Mazetti-Nissen, byggserviceledare på fastighetskontoret.

Idén med ett klockspel fick Ragnar Östberg från rådhusen på kontinenten, och i synnerhet det i Köpenhamn. Klockspelet spelar två melodier av Axel Boberg, Timlåten och Örjanslåten klockan 12.00 och 18.00.

Taket i Blå hallen

Stadshusets andra gård, som är inomhus, är mest känd som Blå hallen. Här har vi renoverat innertaket och nytillverkat lambrekängen, en slags gardin, som hänger högst upp vid fönstren.

Två dokumentärfilmare har följt med under arbetena och kommer ta fram åtta kortfilmer om de olika restaureringsarbetena. På Stadshusets webbplats kan du redan nu ta del av några av filmerna.