Stockholm rankas som världens mest hållbara stad

Publicerad:

Stockholm utnämns till världens mest hållbara stad av ekonomi- och hållbarhetstidningen Corporate Knights.

I rankingen nämns bland annat att Stockholm utmärker sig när det gäller utsläpp från industri och trafik, tillgången till offentliga parker och rekreationsområden samt hushållsavfallshantering.

– Klimatkrisen är här och nu, och varje makthavare har ett ansvar att agera för att minimera konsekvenserna för kommande generationer. Storstäderna har en viktig roll i omställningsarbetet och i Stockholm har vi satt ambitiösa mål – vi ska vara världsledande i att minska utsläppen och staden ska vara klimatpositiv senast 2030, säger finansborgarrådet Karin Wanngård (S).

Ekonomi- och hållbarhetstidningen Corporate Knights grundades 2002 och kommer ut med fyra nummer per år. Tidningen och årets ranking kommer att publiceras i The Washington Post, The Globe & Mail och The Wall Street Journal.