Foto: Mikael Stenberg

Stadshuset fyller 100 år

Publicerad:

Uppdaterad:

Den 23 juni 2023 är det 100 år sedan Stockholms stadshus invigdes – det ska vi fira!

Stockholms stadshus är ett hus för glädje, sorg, fest och allvar. Arkitekten Ragnar Östbergs mästerverk byggdes i en tid då den svenska moderna demokratin föddes. I hundra år har viktiga beslut fattats här, idéer har formats och kärlek har flödat. Här skapas också förutsättningar för Stockholms framtid. Stadshuset är stockholmarnas hus – därför bjuder vi in till jubileum med olika aktiviteter under 2023.

– Stadshuset uppfördes i en brytningstid när allmän och lika rösträtt infördes i Sverige och demokratin fick sitt genombrott. Huset är inte bara ett landmärke för Stockholm, det är framför allt en symbol och en plats för demokratin i vår stad. Min förhoppning under jubileumsåret är att fler stockholmare – oavsett bakgrund och ålder – besöker Stadshuset och lär sig hur lokalpolitik och demokrati fungerar i praktiken, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad.

Ett hus med många skepnader

Under jubileumsåret hyllas de många olika skepnader och funktioner huset har. Det blir en mängd olika aktiviteter under året, och extra mycket firande under födelsedagsveckan i juni. 

– Hela veckan fram till födelsedagen ska Stadshuset lyftas fram som en fantastisk plats värd att fira, och många inom staden är med och bidrar med aktiviteter både i och utanför byggnaden för att det ska bli just så, säger Stadshusets protokollchef Svante Hådell som håller ihop jubileumsplaneringen.