Stockholm rankas som världens mest hållbara stad

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholm utnämns till världens mest hållbara stad av ekonomi- och hållbarhetstidningen Corporate Knights. I rankingen nämns bland annat att Stockholm har Europas lägsta utsläpp från industri och trafik.

Topplaceringen i Corporate Knights ranking är ett kvitto på att stadens långsiktiga och målmedvetna miljö- och klimatarbete ger resultat. Utöver låga utsläpp och god luftkvalitet uppmärksammas Stockholms förutsättningar för att hantera klimatförändringar.

Klimat och miljö i fokus

Städer spelar en avgörande roll i klimatomställningen och Stockholm ska vara ledande i omställningsarbetet. Städers roll diskuterades nyligen i många olika sammanhang i anslutning till FN:s hållbarhetskonferens Stockholm +50.

Staden arrangerade då ett högnivåmöte som lockade borgmästare, företagsledare och andra högnivårepresentanter från hela världen. Mötet fokuserade på utsläpp i bygg- och matsektorn, hållbar stadsplanering samt medborgarengagemang och teknologiska lösningar.

Dessutom genomfördes ett publikt program på Sergels torg – Gröna plattan – den 2 till 5 juni med möjlighet att ta del av workshops och viktiga samtal mellan stockholmare och ett stort antal intressanta och kunniga experter som belyste klimat- och miljöfrågorna ur olika perspektiv.

Staden har en mängd information om miljö- och klimatarbetet och de resultat som uppnås

Tips på hur du själv kan leva mer hållbart finns på webbplatsen Leva hållbart.

Om Corporate Knights

Ekonomi- och hållbarhetstidningen Corporate Knights grundades 2002 och kommer ut med fyra nummer per år. Tidningen och årets ranking kommer att publiceras i The Washington Post, The Globe & Mail och The Wall Street Journal.