Socialborgarråd Jan Jönsson (L) och arbetsmarknads- och integrationsborgarråd Karin Ernlund (C).

Nu öppnar vi Welcome house för nyanlända

Publicerad:

Uppdaterad:

Nu öppnar Welcome house – en hub dit nyanlända personer kan komma för stöd under sin första tid. Där erbjuds ett tidigt, förebyggande och sammanhållet stöd för etablering av nyanlända i Stockholm.

På Welcome house vid Medborgarplatsen får nyanlända hjälp med folkbokföring, inskrivning på Arbetsförmedlingen och erbjuds initialt bostadsvägledning och samhällsvägledning. De får också studie- och yrkesvägledning, kompetenshöjande insatser i användning av digitala verktyg, möjlighet att delta i föreningsaktiviteter och stöd i att söka praktik och jobb.

– Welcome house är en väg in för alla nyanlända i Stockholm där myndighetskontakter finns på plats tillsammans med matchning ut på arbetsmarknaden, studie- och yrkesvägledning, civilsamhälle och företag. För första gången välkomnas alla nyanlända till en plats för att de ska få en snabbare resa in i samhället. Det kommer underlätta väsentligt för alla som fått uppehållstillstånd och nu ska bli stockholmare, inte minst de som kommit hit från Afghanistan under den senaste veckan, säger Karin Ernlund, arbetsmarknads- och integrationsborgarråd i Stockholm.

Allt samlat under ett tak

Migrationsverket hänvisar nu alla nyanlända, även de som ordnat eget boende under asyltiden, direkt till Welcome house. Detta ger staden möjlighet att erbjuda initialt stöd till alla nyanlända, även egenbosatta och anhöriginvandrare. Det är en grupp som tidigare riskerat att falla mellan stolarna.

Förutom Stockholms stads egna verksamheter så kommer också Statens Servicecenter finnas på plats i lokalerna. Det kommer också finnas möjligheter att delta i mentorsprogram och få kontakt med civilsamhället. Svenska med baby och Hej främling är första ut med att erbjuda aktiviteter inom Welcome house.

– Stockholms stad har en lång och stolt erfarenhet av att välkomna människor på flykt, så väl som människor hitflyttade för arbete eller studier. Men en lyckad integration i Stockholm kräver ett bra mottagande. Jag hoppas att Welcome House ska vara porten in till Stockholm för våra nyanlända stockholmare och början på att bygga upp ett självständigt liv, säger Jan Jönsson, socialborgarråd i Stockholm.