Full fart för bygget av begravningsplatsen på Järva

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad har länge planerat en begravningsplats vid Granholmstoppen på Järvafältet. Nu är bygget i full gång och 2024 ska begravningsplatsen invigas.

Intentionerna med platsen beskrivs i en kort film som nyligen lanserades.


– Filmen visar begravningsplatsen i ett sammanhang. Tanken är att skapa en plats som är öppen för alla, oavsett tro eller livsåskådning. Öppenheten gäller också de som kommer till kulturreservatet av andra anledningar, för att promenera, springa eller upptäcka naturen, säger Svante Borg, förvaltningschef på kyrkogårdsförvaltningen.

I januari i år började arbetet på plats. Just nu anläggs vägar och det schaktas för gravöar. Ledningar läggs ned för vatten, el och avlopp.

Nästa steg: flera byggnader och mer grönska

Nästa år inleds bygget av ett ceremonihus för begravningar. Det kommer också byggas en servicebyggnad för begravningsplatsens medarbetare, maskiner och material. Landskapet kommer färdigställas genom plantering av träd, buskar och fleråriga växter. Gravöarna byggs färdigt genom att de ramas in på olika sätt och förses med stenlagda gångar och tydliga entréer.

– Vi skapar också en våtmark med spegeldamm där vi planterar en mängd växter. Våtmarken kommer dra till sig fåglar och andra djur, säger Svante Borg.

Ska vara klart 2024

Begravningsplatsens första etapp ska vara klar 2024. När nästa etapp inleds beror på stadens behov av gravplatser men beräknas inledas tidigast tio år efter att första etappen är klar.

På webbplats Stockholm växer kan du följa arbetet med begravningsplatsen.

Fakta om Järva begravningsplats

  • Byggstart: 2021
  • Invigning: 2024
  • Antal gravplatser: 9.000 i den första etappen, varav 2.700 kistgravar.
  • Kostnad: 357 miljoner kronor (bekostas av begravningsavgiften)
  • Storlek: Området är cirka 18 hektar
  • Byggnader: En ceremonibyggnad på 400 kvadratmeter och en servicebyggnad på 700 kvadratmeter
  • Arkitekt: Kristine Jensen Landskab og Arkitektur samt arkitekt Poul Ingemann.