Stockholms stad stoppar inköp från Kronfågel

Publicerad:

Uppdaterad:

Med anledning av de uppgifter som framkommit om bristande djurhållning i ett av Kronfågels slakterier stoppar staden inköp av kyckling från Kronfågel.

Varor från Kronfågel spärras i stadens inköpssystem och hindras därmed från att komma in i stadens verksamheter. Stockholms stad har inget eget avtal med Kronfågel, men stadens verksamheter kan köpa varor via avtalet med livsmedelsleverantören Menigo. Tillsammans med Menigo arbetar staden nu med att få fram ersättningsprodukter.

Höga krav på god djurhållning

Stockholms stad har högt ställda krav på god djurhållning och dessa kan Kronfågel för närvarande inte garantera. Varor från Kronfågel spärras därför för inköp till dess att staden får garantier för att ställda krav uppfylls.  

Frågor

Frågor om stadens livsmedelsavtal besvaras av Liselothe Engelgren, verksamhetschef Upphandling och inköp, serviceförvaltningen.

E-post: liselothe.engelgren@stockholm.se
Telefon: 08-508 11 888