Projekt Modernisering av sociala system byter inriktning

Publicerad:

Projekt Modernisering av sociala system är ett av stadens största utvecklingsprojekt och involverar sammantaget närmare tjugo fack- och stadsdelsförvaltningar. Efter beslut i styrgruppen skiftar projektet inriktning.

Projektet Modernisering av sociala system har pågått sedan 2016 med uppdraget att ta fram moderna arbetssätt och nya digitala stöd för dem som arbetar inom socialtjänst, överförmyndarverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. För ändamålet upphandlades en så kallad BPM-plattform (Esset). Planen var att införandet av nytt verksamhetssystem inom de sju berörda verksamhetsområdena skulle vara klart år 2022.

Då projektet drabbades av förseningar initierades före sommaren en översyn i ett antal steg. I detta framkom att projektets omfattning och bredd var för stor för att projektet skulle kunna slutföras inom beslutad tidsplan och budget.

Med anledning av översynens slutsatser avbryts breddinförandet av Esset i sin nuvarande form. Projektet övergår istället till en modernisering av nuvarande sociala system och omhändertar i detta den verksamhetsutveckling som gjorts inom ramen för projektet.

Nu följer ett arbete med att omstrukturera projektet. Målet är att det ska finnas en ny projektplan redo för beslut av styrgruppen före sommaren.