Näringslivspolicy beslutad i kommunfullmäktige

Publicerad:

Uppdaterad:

Kommunfullmäktige har beslutat om en näringslivspolicy för Stockholms stad. Ambitionen är att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat år 2025 och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.

I policyn anges fyra fokusområden för att staden ska nå sin ambition:

  1. Stimulera tillväxt och företagsamhet.
  2. Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning.
  3. Attraktivare miljöer och en bättre framkomlighet.
  4. Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens.

Näringslivspolicyn ska bidra till att staden utvecklar organisation och arbetssätt för att bli mer näringslivsfrämjande.

Redan nu bidrar många medarbetare till ett gott företagsklimat i Stockholm, men med näringslivspolicyn finns en tydlig gemensam riktning i frågorna.

– Att staden tar ett gemensamt grepp kring näringslivsfrågorna är oerhört glädjande. Det finns en enorm kraft i vår organisation och när vi går i takt kommer vi att kunna flytta berg, säger Staffan Ingvarsson, biträdande stadsdirektör på stadsledningskontoret och VD på Stockholm Business Region, och fortsätter:

– Inte minst är det just nu en väldigt svår tid för många företagare, och vi gör allt vad vi kan för att underlätta och främja ett tryggt, välfungerande och innovativt företagsklimat i Stockholm.

Huvudansvar för att samordna och implementera stadens näringslivsuppdrag ligger på Stockholm Business Region.

Stockholms stads näringslivspolicy (pdf, 1.8 MB, nytt fönster)