Tyck till om socialpsykiatrin

Varje år genomförs undersökningar inom socialpsykiatrins verksamheter i Stockholms stad.

Alla verksamheter i Stockholms stad deltar i undersökningarna och resultaten används för att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheterna. När en undersökning är klar presenteras resultaten här på webbplatsen under rubriken resultat.

Undersökningarna omfattar följande insatser:

 • boendestöd
 • gruppboende
 • HVB (hem för vård eller boende)
 • stödboende
 • sysselsättning.

Datum för undersökningarna 2020

Just nu pågår undersökningar inom sysselsättningsverksamheterna.

Årets undersökningar inom boendestöd, gruppboende, HVB och stödboende är avslutade. Totalresultaten och resultaten för de olika verksamheterna publiceras under rubriken resultat här på webbsidan.

Svara på undersökningen

Undersökningen finns översatt till flera språk som går att välja i webbenkäten. 

Information till verksamheterna

Stockholms stads årliga brukarundersökning för verksamheter inom socialpsykiatrins gruppboende, HVB, stödboende och boendestöd genomförs under veckorna 10–17. Undersökningen för sysselsättning genomförs veckorna 36–42.

Kontaktpersoner på stadsdelsförvaltningarna ansvarar för att informationen om undersökningen vidarebefordras till utförarna i egenregi samt entreprenader. Socialförvaltningen ansvarar för att privata utförare nås av informationen.

Nytt för år 2020 – Brukarforum

När brukarstödjarna kontaktar verksamheterna för att boka in verksamhetsbesök kommer de också att erbjuda intresserade verksamheter ett så kallat brukarforum i samband med besöket. På forumet är brukaren anonym och kan lämna andra synpunkter än de kan göra i den formaliserade enkäten.

Resultatet från brukarforumet blir ett förtydligande av de ganska fyrkantiga svaren i enkäten och underlättar för verksamheterna att göra vidare analyser av resultaten från enkäten. 

Information om brukarforum -sysselsättning (pdf, 364 kB, nytt fönster)

Tidplan 2020

 • Genomförandeperiod veckorna 36–42.
 • Brukarstödjarna kontaktar verksamheterna och bokar in besök från och med vecka 35.
 • Sista dagen att anmäla rapportstruktur är 4 september.
 • Under vecka 35-36 kommer information, affischer, formulär och översättningar med mera att finnas på webbplatsen
 • I vecka 36 kommer länk till webbenkäten att finnas tillgänglig.
 • Rapporterna skickas ut till stadsdelsnämnderna tidigast i vecka 46.

Brukarundersökning inom sysselsättningsverksamheterna 2020 (pdf, 168 kB, nytt fönster)

Resultat från tidigare år

Boendestöd

Boendestöd totalrapport 2020 (pdf, 709 kB, nytt fönster)

Boendestöd Bromma 2020 (pdf, 645 kB, nytt fönster)

Boendestöd Bromma – egen regi 2020 (pdf, 522 kB, nytt fönster)

Boendestöd Enskede-Årsta-Vantör 2020 (pdf, 529 kB, nytt fönster)

Boendestöd Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2020 (pdf, 670 kB, nytt fönster)

Boendestöd Farsta 2020 (pdf, 661 kB, bytt fönster)

Boendestöd Farsta – egen regi 2020 (pdf, 466  kB, bytt fönster)

Boendestöd Hägersten-Liljeholmen 2020 (pdf, 665 kB, nytt fönster)

Boendestöd Hägersten-Liljeholmen – egen regi 2020 (pdf, 537 kB, nytt fönster)

Boendestöd Hässelby-Vällingby 2020 (pdf, 654 kB, nytt fönster)

Boendestöd Hässelby-Vällingby – egen regi 2020 (pdf, 524 kB, nytt fönster)

Boendestöd Kungsholmen 2020 (pdf, 654 kB, nytt fönster)

Boendestöd Kungsholmen – egen regi 2020 (pdf, 458 kB, nytt fönster)

Boendestöd Norrmalm 2020 (pdf, 656 kB, nytt fönster)

Boendestöd Norrmalm – egen regi 2020 (pdf, 463 kB, nytt fönster)

Boendestöd Rinkeby-Kista 2020 (pdf, 648 kB, nytt fönster)

Boendestöd Rinkeby-Kista – egen regi 2020 (pdf, 523 kB, nytt fönster)

Boendestöd Skärholmen 2020 (pdf, 654 kB, nytt fönster)

Boendestöd Skärholmen – egen regi 2020 (pdf, 519 kB, nytt fönster)

Boendestöd Spånga-Tensta 2020 (pdf, 643 kB, nytt fönster)

Boendestöd Spånga-Tensta – egen regi 2020 (pdf, 459 kB, nytt fönster)

Boendestöd Södermalm 2020 (pdf, 662 kB, nytt fönster)

Boendestöd Södermalm – egen regi 2020 (pdf, 521 kB, nytt fönster)

Boendestöd Älvsjö 2020 (pdf, 628  kB, nytt fönster)

Boendestöd Älvsjö – egen regi 2020 (pdf, 456 kB, nytt fönster)

Boendestöd Östermalm 2020 (pdf, 590 kB, nytt fönster)

Boendestöd Östermalm – egen regi 2020 (pdf, 454 kB, nytt fönster)

Gruppboende

Gruppboende totalrapport 2020 (pdf, 690 kB, nytt fönster)

Gruppboende Bromma 2020 (pdf, 571 kB, nytt fönster)

Gruppboende Bromma – egen regi 2020 (pdf, 435 kB, nytt fönster)

Gruppboende Enskede-Årsta-Vantör 2020 (pdf, 525 kB, nytt fönster)

Gruppboende Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2020 (pdf, 551 kB, nytt fönster)

Gruppboende Farsta 2020 (pdf, 360 kB, nytt fönster)

Gruppboende Farsta – egen regi 2020 (pdf, 323 kB, nytt fönster)

Gruppboende Hägersten-Liljeholmen 2020 (pdf, 598 kB, nytt fönster)

Gruppboende Hägersten-Liljeholmen – egen regi 2020 (pdf, 391 kB, nytt fönster)

Gruppboende Hässelby-Vällingby 2020 (pdf, 460 kB, nytt fönster)

Gruppboende Hässelby-Vällingby – egen regi 2020 (pdf, 420 kB, nytt fönster)

Gruppboende Norrmalm 2020 (pdf, 362 kB, nytt fönster)

Gruppboende Norrmalm – egen regi 2020 (pdf, 325 kB, nytt fönster)

Gruppboende Rinkeby-Kista 2020 (pdf, 461 kB, nytt fönster)

Gruppboende Rinkeby-Kista – egen regi 2020 (pdf, 424 kB, nytt fönster)

HVB (Hem för Vård eller Boende)

HVB totalrapport 2020 (pdf, 640 kB, nytt fönster)

HVB Enskede-Årsta-Vantör 2020 (pdf, 354 kB, nytt fönster)

HVB Farsta 2020 (pdf, 354 kB, nytt fönster)

HVB Skarpnäck 2020 (pdf, 353 kB, nytt fönster)

HVB Södermalm 2020 (pdf, 349 kB, nytt fönster)

HVB Spånga-Tensta 2020 (pdf, 344 kB, nytt fönster)

Stödboende

Stödboende totalrapport 2020 (pdf, 682 kB, nytt fönster)

Stödboende Enskede-Årsta-Vantör 2020 (pdf, 447 kB, nytt fönster)

Stödboende Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2020 (pdf, 410 kB, nytt fönster)

Stödboende Farsta 2020 (pdf, 591 kB, nytt fönster)

Stödboende Farsta – egen regi 2020 (pdf, 411 kB, nytt fönster)

Stödboende Hässelby-Vällingby 2020 (pdf, 354 kB, nytt fönster)

Stödboende Hässelby-Vällingby – egen regi 2020 (pdf, 316 kB, nytt fönster)

Stödboende Kungsholmen 2020 (pdf, 355 kB, nytt fönster)

Stödboende Kungsholmen – egen regi 2020 (pdf, 317 kB, nytt fönster)

Stödboende Norrmalm 2020 (pdf, 353 kB, nytt fönster)

Stödboende Norrmalm – egen regi 2020 (pdf, 316 kB, nytt fönster)

Stödboende Rinkeby-Kista – egen regi 2020 (pdf, 407 kB, nytt fönster)

Stödboende Skarpnäck 2020 (pdf, 442 kB, nytt fönster)

Stödboende Skärholmen 2020 (pdf, 355 kB, nytt fönster)

Stödboende Skärholmen – egen regi 2020 (pdf, 316 kB, nytt fönster)

Stödboende Spånga-Tensta 2020 (pdf, 599 kB, nytt fönster)

Stödboende Spånga-Tensta – egen regi 2020 (pdf, 411 kB, nytt fönster)

Stödboende Södermalm 2020 (pdf, 355 kB, nytt fönster)

Stödboende Södermalm – egen regi 2020 (pdf, 316 kB, nytt fönster)

Stödboende Östermalm 2020 (pdf, 553 kB, nytt fönster)

Stödboende Östermalm – egen regi 2020 (pdf, 515 kB, nytt fönster)

Boendestöd

Boendestöd 2019 – totalrapport (pdf, 710 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Bromma (pdf, 485 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 491 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Farsta (pdf, 430 kB, bytt fönster)

Boendestöd 2019 – Hägersten-Liljeholmen (pdf, 497 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Hässelby-Vällingby (pdf, 488 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Kungsholmen (pdf, 483 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Norrmalm (pdf, 483 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Rinkeby-Kista (pdf, 481 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Skärholmen (pdf, 481 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Spånga-Tensta (pdf, 475 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Södermalm (pdf, 483 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Älvsjö (pdf, 420 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Östermalm (pdf, 419 kB, nytt fönster)

Gruppboende

Gruppboende 2019 – totalrapport (pdf, 741 kB, nytt fönster)

Gruppboende 2019 – Bromma (pdf, 385 kB, nytt fönster)

Gruppboende 2019 – Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 520 kB, nytt fönster)

Gruppboende 2019 – Farsta (pdf, 382 kB, nytt fönster)

Gruppboende 2019 – Hägersten-Liljeholmen (pdf, 523 kB, nytt fönster)

Gruppboende 2019 – Hässelby-Vällingby (pdf, 447 kB, nytt fönster)

Gruppboende 2019 – Norrmalm (pdf, 388 kB, nytt fönster)

Gruppboende 2019 – Rinkeby-Kista (pdf, 389 kB, nytt fönster)

Gruppboende 2019 – Skärholmen (pdf 389 kB, nytt fönster)

HVB (Hem för vård eller boende)

HVB 2019 – totalrapport (pdf, 652 kB, nytt fönster)

HVB 2019 – Bromma (pdf, 791 kB, nytt fönster)

HVB  2019 – Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

HVB 2019 – Farsta (pdf, 900 kB, nytt fönster)

HVB 2019 – Hägersten-Liljeholmen (pdf, 807 kB, nytt fönster)

HVB 2019 – Kungsholmen (pdf, 787 kB, nytt fönster)

HVB 2019 – Skärholmen (pdf, 792 kB, nytt fönster)

HVB 2019 – Skarpnäck (pdf, 807 kB, nytt fönster)

HVB 2019 – Södermalm (pdf, 790 kB, nytt fönster)

Stödboende

Stödboende 2019 – totalrapport (pdf, 683 kB, nytt fönster)

Stödboende 2019 – Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 870 kB, nytt fönster)

Stödboende 2019 – Farsta (pdf, 794 kB, nytt fönster)

Stödboende 2019 – Hässelby-Vällingby (pdf, 860 kB, nytt fönster)

Stödboende 2019 – Kungsholmen (pdf, 860 kB, nytt fönster)

Stödboende 2019 – Norrmalm (pdf, 859 kB, nytt fönster)

Stödboende 2019 – Rinkeby-Kista (pdf, 858 kB, nytt fönster)

Stödboende 2019 – Skärholmen (pdf, 859 kB, nytt fönster)

Stödboende 2019 – Spånga-Tensta (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Stödboende 2019 – Södermalm (pdf, 860 kB, nytt fönster)

Stödboende 2019 – Östermalm (pdf, 861 kB, nytt fönster)

Sysselsättning

Sysselsättning 2019 – totalrapport (pdf, 968 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Bromma (pdf, 610 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 682 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Farsta (pdf, 667 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Hägersten-Liljeholmen (pdf, 613 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Hässelby-Vällingby (pdf, 617 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Kungsholmen (pdf, 667 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Norrmalm (pdf, 600 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Rinkeby-Kista  (pdf, 608 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Skarpnäck (pdf, 668 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Spånga-Tensta (pdf, 545 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Södermalm (pdf, 672 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Älvsjö (pdf, 379 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Östermalm (pdf, 612 kB, nytt fönster)

Boendestöd

Boendestöd totalrapport Stockholms stad 2018 (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Bromma (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Enskede-Årsta-Vantör (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Farsta (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Hägersten-Liljeholmen (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Hässelby-Vällingby (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Kungsholmen (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Rinkeby-Kista (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Skärholmen (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Skarpnäck (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Spånga-Tensta (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Södermalm (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Älvsjö (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Östermalm (pdf, nytt fönster)

Gruppboende

Gruppboende totalrapport Stockholms stad 2018 (pdf, nytt fönster)

Gruppboende Enskede-Årsta-Vantör (pdf, nytt fönster)

Gruppboende Farsta (pdf, nytt fönster)

Gruppboende Hägersten-Liljeholmen (pdf, nytt fönster)

Gruppboende Hässelby-Vällingby (pdf, nytt fönster)

Gruppboende Norrmalm (pdf, nytt fönster)

Gruppboende Rinkeby-Kista (pdf, nytt fönster)

Gruppboende Skärholmen (pdf, nytt fönster)

HVB (Hem för vård eller boende)

HVB totalrapport Stockholms stad 2018 (pdf, nytt fönster)

HVB Bromma (pdf, nytt fönster)

HVB Enskede Årsta Vantör (pdf, nytt fönster)

HVB Farsta (pdf, nytt fönster)

HVB Hägersten Liljeholmen (pdf, nytt fönster)

HVB Norrmalm (pdf, nytt fönster)

HVB Skarpnäck (pdf, nytt fönster)

HVB Södermalm (pdf, nytt fönster)

Stödboende

Stödboende totalrapport Stockholms stad 2018 (pdf, nytt fönster)

Stödboende Bromma (pdf, nytt fönster)

Stödboende Enskede-Årsta-Vantör (pdf, nytt fönster)

Stödboende Farsta (pdf, nytt fönster)

Stödboende Hägersten-Liljeholmen (pdf, nytt fönster)

Stödboende Kungsholmen (pdf, nytt fönster)

Stödboende Norrmalm (pdf, nytt fönster)

Stödboende Rinkeby-Kista (pdf, nytt fönster)

Stödboende Skärholmen (pdf, nytt fönster)

Stödboende Skarpnäck (pdf, nytt fönster)

Stödboende Spånga-Tensta (pdf, nytt fönster)

Stödboende Södermalm (pdf, nytt fönster)

Stödboende Östermalm (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning

Sysselsättning totalrapport Stockholms stad 2018 (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Bromma (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Enskede Årsta Vantör (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Farsta (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Hägersten Liljeholmen (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Hässelby Vällingby (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Kungsholmen (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Norrmalm (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Skärholmen (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Skarpnäck (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Spånga Tensta (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Södermalm (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Älvsjö (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Östermalm (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad