Tyck till om socialpsykiatrin

Varje år genomförs undersökningar inom socialpsykiatrins verksamheter i Stockholms stad.

Alla verksamheter i Stockholms stad deltar i undersökningarna och resultaten används för att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheterna. När en undersökning är klar presenteras resultaten här på webbsidan.

Undersökningarna omfattar insatserna

 • boendestöd
 • gruppboende
 • HVB (hem för vård eller boende)
 • stödboende
 • sysselsättning.

Datum för undersökningarna

Årets undersökningar för sysselsättningens verksamheter genomförs under tiden 1 september–31 oktober.

Undersökningarna för gruppboende, HVB, stödboende och boendestöd är avslutade.

Till dig som ska svara på enkäten

Nu är det dags att svara på stadens undersökning om din sysselsättningsverksamhet. Vad du tycker är viktigt för att din verksamhet ska kunna utveckla sin kvalitet.

Så här går det till

 • Du kan svara här på webben eller på en pappersenkät som du har fått skickad till dig.
 • Enkäten finns översatt till flera språk.
 • Du kan fylla i enkäten själv eller tillsammans med en brukarstödjare som kommer till din verksamhet. Brukarstödjaren kan också berätta mer om enkätens frågor och hur svaren används.
 • För att logga in till webbenkäten använder du en kod som du får av brukarstödjaren eller personalen.
 • Enkäten är anonym, ingen kan se vad du har svarat. Ditt svar läggs ihop med andra svar inom hela staden.
 • Du väljer själv om du vill svara på enkäten.
 • När du ska svara på enkäten kan du få du kan få bilder som stöd, tecken som stöd eller få frågorna upplästa för dig.
 • Du kan fylla i en eller flera testenkäter för att öva dig på hur man svarar på enkäten.
 • Om du vill kan du vara med på ett brukarforum där du kan prata lite friare om vad som är bra eller mindre bra på din verksamhet. Brukarstödjaren kan berätta mer om detta.

Tack för ditt deltagande!

Inloggning till enkäten

Använd din personliga kod för att logga in till enkäten.

Information till verksamheterna

Under perioden 1 september till 31 oktober deltar staden i SKR:s nationella brukarundersökning för stadens alla sysselsättningsverksamheter, oavsett regi. 

Brukarstödjare

Vid genomförandet av undersökningarna inom SoL erbjuds verksamheterna stöd av så kallade brukarstödjare, så även för sysselsättningsverksamheterna. En brukarstödjare är en person som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och har utbildats i att vara ett stöd när brukarna fyller i sin enkät. Brukarstödjaren kan berätta mer om frågorna eller om hur svarens ska användas.

Brukarstödjarna får alla verksamheters talonger med koder till undersökningen. Brukarstödjarna och verksamheten kommer överens om hur talongerna delas ut på bästa sätt. Observera att talongerna har en kod för respektive nämnd, har er verksamheten brukare från flera nämnder är det viktigt att brukaren får en kod från den nämnd som beslutat om insatsen.

Affischer

När brukarstödjaren kommer – sysselsättning (pdf)

Tyck till om din sysselsättningsverksamhet (pdf)

Pappersenkät

Väljer verksamheten att låta brukaren svara på en pappersenkät är det viktigt att det är brukarstödjaren och inte personal från verksamheten som matar in resultaten i systemet. Mer information om genomförandet har under augusti sänds ut till nämnder och verksamheter.

Brukarforum

Brukarstödjaren erbjuder också brukarna att vara med på ett brukarforum, där de har möjlighet att lite friare prata om vad som är bra eller mindre bra på verksamheten.

Tilläggsfrågor

Staden har fem tilläggsfrågor för de enkäter som staden deltar i.

 • Är du nöjd med stödet du får?
 • Upplever du att personalen har diskriminerat dig?
 • Blir du väl bemött av personalen?
 • Har din biståndshandläggare på ett bra sätt berättat om vilket stöd du kan söka?
 • Blev du väl bemött av biståndshandläggaren?

Extratjänster

Staden köper extratjänster såsom översättning till engelska och arabiska, somaliska och dari, uppläsning på engelska, arabiska, somaliska och dari samt teckenspråk och möjlighet att välja widgitbilder.

Resultat

I vecka 49 (början av december) får nämnder och organisationer ta del av sitt eget resultat. Därefter får verksamheterna sina resultat.

Kontakt

Har ni frågor om ert urval kontakta Enkätfabriken.

Telefon: Telefon020-12 10 28 
E-post: support@enkatfabriken.se.

Resultat

Boendestöd

Boendestöd totalrapport 2021 (pdf)

Boendestöd Bromma 2021 (pdf)

Boendestöd Bromma – egen regi 2021 (pdf)

Boendestöd Enskede-Årsta-Vantör 2021 (pdf)

Boendestöd Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2021 (pdf)

Boendestöd Farsta 2021 (pdf)

Boendestöd Farsta – egen regi 2021 (pdf)

Boendestöd Hägersten-Älvsjö 2021 (pdf)

Boendestöd Hägersten-Älvsjö – egen regi 2021 (pdf)

Boendestöd Hässelby-Vällingby 2021 (pdf)

Boendestöd Hässelby-Vällingby – egen regi 2021 (pdf)

Boendestöd Kungsholmen 2021 (pdf)

Boendestöd Kungsholmen – egen regi 2021 (pdf)

Boendestöd Norrmalm 2021 (pdf)

Boendestöd Norrmalm – egen regi 2021 (pdf)

Boendestöd Rinkeby-Kista 2021 (pdf)

Boendestöd Rinkeby-Kista – egen regi 2021 (pdf)

Boendestöd Skarpnäck 2021 (pdf)

Boendestöd Skärholmen 2021 (pdf)

Boendestöd Skärholmen – egen regi 2021 (pdf)

Boendestöd Spånga-Tensta 2021 (pdf)

Boendestöd Spånga-Tensta – egen regi 2021 (pdf)

Boendestöd Södermalm 2021 (pdf)

Boendestöd Södermalm – egen regi 2021 (pdf)

Boendestöd Östermalm 2021 (pdf)

Boendestöd Östermalm – egen regi 2021 (pdf)

Gruppboende

Gruppboende totalrapport 2021 (pdf)

Gruppboende Bromma 2021 (pdf)

Gruppboende Bromma – egen regi 2021 (pdf)

Gruppboende Enskede-Årsta-Vantör 2021 (pdf)

Gruppboende Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2021 (pdf)

Gruppboende Farsta 2021 (pdf)

Gruppboende Farsta – egen regi 2021 (pdf)

Gruppboende Hägersten-Älvsjö 2021 (pdf)

Gruppboende Hägersten-Älvsjö – egen regi 2021 (pdf)

Gruppboende Hässelby-Vällingby 2021 (pdf)

Gruppboende Hässelby-Vällingby – egen regi 2021 (pdf)

Gruppboende Norrmalm 2021 (pdf)

Gruppboende Norrmalm – egen regi 2021 (pdf)

Gruppboende Rinkeby-Kista 2021 (pdf)

Gruppboende Rinkeby-Kista – egen regi 2021 (pdf)

Gruppboende Skärholmen 2021 (pdf)

Gruppboende Skärholmen – egen regi 2021 (pdf)

Gruppboende Östermalm 2021 (pdf)

Gruppboende Östermalm – egen regi 2021 (pdf)

HVB (Hem för Vård eller Boende)

HVB totalrapport 2021 (pdf)

HVB Enskede-Årsta-Vantör 2021 (pdf)

HVB Farsta 2021 (pdf)

HVB Hägersten-Älvsjö 2021 (pdf)

HVB Skarpnäck 2021 (pdf)

HVB Skärholmen 2021 (pdf)

HVB Spånga-Tensta 2021 (pdf)

HVB Södermalm 2021 (pdf)

Stödboende

Stödboende totalrapport 2021 (pdf)

Stödboende Enskede-Årsta-Vantör 2021 (pdf)

Stödboende Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2021 (pdf)

Stödboende Farsta 2021 (pdf)

Stödboende Farsta – egen regi 2021 (pdf)

Stödboende Hägersten-Älvsjö 2021 (pdf)

Stödboende Hägersten-Älvsjö – egen regi 2021 (pdf)

Stödboende Hässelby-Vällingby 2021 (pdf)

Stödboende Hässelby-Vällingby – egen regi 2021 (pdf)

Stödboende Norrmalm 2021 (pdf)

Stödboende Norrmalm – egen regi 2021 (pdf)

Stödboende Skarpnäck 2021 (pdf)

Stödboende Skärholmen 2021 (pdf)

Stödboende Skärholmen – egen regi 2021 (pdf)

Stödboende Spånga-Tensta 2021 (pdf)

Stödboende Spånga-Tensta – egen regi 2021 (pdf)

Stödboende Södermalm 2021 (pdf)

Stödboende Södermalm – egen regi 2021 (pdf)

Stödboende Östermalm 2021 (pdf)

Stödboende Östermalm – egen regi 2021 (pdf)

Sysselsättning

Sysselsättning totalrapport 2021 (pdf)

Sysselsättning Bromma 2021 (pdf)

Sysselsättning Enskede-Årsta-Vantör 2021 (pdf)

Sysselsättning Farsta 2021 (pdf)

Sysselsättning Hägersten-Älvsjö 2021 (pdf)

Sysselsättning Hässelby-Vällingby 2021 (pdf)

Sysselsättning Kungsholmen 2021 (pdf)

Sysselsättning Norrmalm 2021 (pdf)

Sysselsättning  Rinkeby-Kista 2021 (pdf)

Sysselsättning Skarpnäck 2021 (pdf)

Sysselsättning Skärholmen 2021 (pdf)

Sysselsättning Spånga-Tensta 2021 (pdf)

Sysselsättning Södermalm 2021 (pdf)

Sysselsättning  Östermalm 2021 (pdf)

Uppdaterad