Tyck till om socialpsykiatrin

Varje år genomförs undersökningar inom socialpsykiatrins verksamheter i Stockholms stad.

Alla verksamheter i Stockholms stad deltar i undersökningarna och resultaten används för att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheterna. När en undersökning är klar presenteras resultaten här på webbplatsen under rubriken resultat.

Undersökningarna omfattar följande insatser:

 • boendestöd
 • gruppboende
 • HVB (hem för vård eller boende)
 • stödboende
 • sysselsättning.

Datum för undersökningarna 2021

Undersökningarna inom gruppboende, stödboende, HVB (hem för vård eller boende) och boendestöd pågår under veckorna 15-24.

Undersökningen för sysselsättningsverksamheter genomförs veckorna 36-43.

The survey in other languages

Information till verksamheterna

Stockholms stads årliga brukarundersökning för verksamheter inom socialpsykiatrins gruppboende, HVB, stödboende och boendestöd genomförs under veckorna 15–24 . Undersökningen för sysselsättning genomförs veckorna 36–43.

Nytt för år 2021

Undersökningen för sysselsättningsverksamheterna kommer att se lite annorlunda ut i år då staden har för avsikt att delta i SKR:s nationella undersökning för brukare med sysselsättning. Mer information om detta kommer senare i vår.

Bra att veta inför 2021 års undersökning

När brukarstödjarna kontaktar verksamheterna för att boka in verksamhetsbesök kommer de också erbjuda sig att genomföra ett så kallat brukarforum i samband med besöket. Besök och brukarforum kan med fördel hållas utomhus. På forumet är brukaren anonym och kan lämna andra synpunkter än de kan göra i den formaliserade enkäten. Rapporterna från forumet kommer att skickas direkt till verksamheterna efter genomförandet. Rapporterna från forumet kommer också att skickas ut tillsammans med undersökningsresultatet.

Information om genomförande av brukarforum i samband med brukarundersökningen inom Socialpsykiatrin (pdf, 356 kB, nytt fönster)

All information om undersökningen kommer succesivt att läggas upp på webbplatsen efter vecka 12. Under rubriken ”Information till verksamheterna” kommer information till förvaltningar och utförare, exempelformulär, översättningar och affischer att ligga. På så sätt kan ni alltid hitta allt ni behöver inför genomförandet och slipper leta i inkomna mejl.

Kontaktpersonerna på stadsdelsförvaltningarna ansvarar för att informationen om undersökningen vidarebefordras till utförarna i egenregi samt entreprenader. Socialförvaltningen ansvarar för att privata utförare nås av informationen.

Tidplan 2021

 • Genomförandeperiod vecka 15–24 (gäller ej sysselsättningen).
 • Genomförande postal undersökning vecka 15–22.
 • Enkätfabriken stämmer av urvalet med verksamheterna under vecka 11–12. Detta gäller de verksamheter som har LOV antal med Staden.
 • Brukarstödjarna kontaktar verksamheterna och bokar in besök från och med vecka 10. Detta gäller de verksamheter som har LOV antal med staden.
 • Sista dagen att anmäla rapportstruktur till Enkätfabriken är den 6 april. Ett tips är att göra detta i samband med att urvalet stäms av.
 • Efter vecka 12 kommer information, affischer, formulär och översättningar att successivt läggas upp på webben.
 • Inför undersökningen kommer länk till webbenkäten att finnas tillgänglig.
 • Rapporterna skickas ut till utförarna tidigast i vecka 32.

Tyck till om ditt boendestöd - Tyck till om ditt boende (pdf, 384 kB, nytt fönster)

Information om Stockholms stads brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2021 (pdf, 161 kB, nytt fönster)

Affisch om när brukarstödjare kommer (pdf, 25 kB, nytt fönster)

Anonymitet och behandling av personuppgifter vid genomförande av undersökningar i Stockholms stad (pdf, 454 kB, nytt fönster)

Resultat

Boendestöd

Boendestöd totalrapport 2020 (pdf, 709 kB, nytt fönster)

Boendestöd Bromma 2020 (pdf, 645 kB, nytt fönster)

Boendestöd Bromma – egen regi 2020 (pdf, 522 kB, nytt fönster)

Boendestöd Enskede-Årsta-Vantör 2020 (pdf, 529 kB, nytt fönster)

Boendestöd Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2020 (pdf, 670 kB, nytt fönster)

Boendestöd Farsta 2020 (pdf, 661 kB, bytt fönster)

Boendestöd Farsta – egen regi 2020 (pdf, 466  kB, bytt fönster)

Boendestöd Hägersten-Liljeholmen 2020 (pdf, 665 kB, nytt fönster)

Boendestöd Hägersten-Liljeholmen – egen regi 2020 (pdf, 537 kB, nytt fönster)

Boendestöd Hässelby-Vällingby 2020 (pdf, 654 kB, nytt fönster)

Boendestöd Hässelby-Vällingby – egen regi 2020 (pdf, 524 kB, nytt fönster)

Boendestöd Kungsholmen 2020 (pdf, 654 kB, nytt fönster)

Boendestöd Kungsholmen – egen regi 2020 (pdf, 458 kB, nytt fönster)

Boendestöd Norrmalm 2020 (pdf, 656 kB, nytt fönster)

Boendestöd Norrmalm – egen regi 2020 (pdf, 463 kB, nytt fönster)

Boendestöd Rinkeby-Kista 2020 (pdf, 648 kB, nytt fönster)

Boendestöd Rinkeby-Kista – egen regi 2020 (pdf, 523 kB, nytt fönster)

Boendestöd Skärholmen 2020 (pdf, 654 kB, nytt fönster)

Boendestöd Skärholmen – egen regi 2020 (pdf, 519 kB, nytt fönster)

Boendestöd Spånga-Tensta 2020 (pdf, 643 kB, nytt fönster)

Boendestöd Spånga-Tensta – egen regi 2020 (pdf, 459 kB, nytt fönster)

Boendestöd Södermalm 2020 (pdf, 662 kB, nytt fönster)

Boendestöd Södermalm – egen regi 2020 (pdf, 521 kB, nytt fönster)

Boendestöd Älvsjö 2020 (pdf, 628  kB, nytt fönster)

Boendestöd Älvsjö – egen regi 2020 (pdf, 456 kB, nytt fönster)

Boendestöd Östermalm 2020 (pdf, 590 kB, nytt fönster)

Boendestöd Östermalm – egen regi 2020 (pdf, 454 kB, nytt fönster)

Gruppboende

Gruppboende totalrapport 2020 (pdf, 690 kB, nytt fönster)

Gruppboende Bromma 2020 (pdf, 571 kB, nytt fönster)

Gruppboende Bromma – egen regi 2020 (pdf, 435 kB, nytt fönster)

Gruppboende Enskede-Årsta-Vantör 2020 (pdf, 525 kB, nytt fönster)

Gruppboende Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2020 (pdf, 551 kB, nytt fönster)

Gruppboende Farsta 2020 (pdf, 360 kB, nytt fönster)

Gruppboende Farsta – egen regi 2020 (pdf, 323 kB, nytt fönster)

Gruppboende Hägersten-Liljeholmen 2020 (pdf, 598 kB, nytt fönster)

Gruppboende Hägersten-Liljeholmen – egen regi 2020 (pdf, 391 kB, nytt fönster)

Gruppboende Hässelby-Vällingby 2020 (pdf, 460 kB, nytt fönster)

Gruppboende Hässelby-Vällingby – egen regi 2020 (pdf, 420 kB, nytt fönster)

Gruppboende Norrmalm 2020 (pdf, 362 kB, nytt fönster)

Gruppboende Norrmalm – egen regi 2020 (pdf, 325 kB, nytt fönster)

Gruppboende Rinkeby-Kista 2020 (pdf, 461 kB, nytt fönster)

Gruppboende Rinkeby-Kista – egen regi 2020 (pdf, 424 kB, nytt fönster)

HVB (Hem för Vård eller Boende)

HVB totalrapport 2020 (pdf, 640 kB, nytt fönster)

HVB Enskede-Årsta-Vantör 2020 (pdf, 354 kB, nytt fönster)

HVB Farsta 2020 (pdf, 354 kB, nytt fönster)

HVB Skarpnäck 2020 (pdf, 353 kB, nytt fönster)

HVB Södermalm 2020 (pdf, 349 kB, nytt fönster)

HVB Spånga-Tensta 2020 (pdf, 344 kB, nytt fönster)

Stödboende

Stödboende totalrapport 2020 (pdf, 682 kB, nytt fönster)

Stödboende Enskede-Årsta-Vantör 2020 (pdf, 447 kB, nytt fönster)

Stödboende Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2020 (pdf, 410 kB, nytt fönster)

Stödboende Farsta 2020 (pdf, 591 kB, nytt fönster)

Stödboende Farsta – egen regi 2020 (pdf, 411 kB, nytt fönster)

Stödboende Hässelby-Vällingby 2020 (pdf, 354 kB, nytt fönster)

Stödboende Hässelby-Vällingby – egen regi 2020 (pdf, 316 kB, nytt fönster)

Stödboende Kungsholmen 2020 (pdf, 355 kB, nytt fönster)

Stödboende Kungsholmen – egen regi 2020 (pdf, 317 kB, nytt fönster)

Stödboende Norrmalm 2020 (pdf, 353 kB, nytt fönster)

Stödboende Norrmalm – egen regi 2020 (pdf, 316 kB, nytt fönster)

Stödboende Rinkeby-Kista – egen regi 2020 (pdf, 407 kB, nytt fönster)

Stödboende Skarpnäck 2020 (pdf, 442 kB, nytt fönster)

Stödboende Skärholmen 2020 (pdf, 355 kB, nytt fönster)

Stödboende Skärholmen – egen regi 2020 (pdf, 316 kB, nytt fönster)

Stödboende Spånga-Tensta 2020 (pdf, 599 kB, nytt fönster)

Stödboende Spånga-Tensta – egen regi 2020 (pdf, 411 kB, nytt fönster)

Stödboende Södermalm 2020 (pdf, 355 kB, nytt fönster)

Stödboende Södermalm – egen regi 2020 (pdf, 316 kB, nytt fönster)

Stödboende Östermalm 2020 (pdf, 553 kB, nytt fönster)

Stödboende Östermalm – egen regi 2020 (pdf, 515 kB, nytt fönster)

Sysselsättning

Sysselsättning 2020 – totalrapport (pdf, 748 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Bromma (pdf, 678 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 687 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Farsta (pdf, 681 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Hägersten-Liljeholmen (pdf, 682 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Hässelby-Vällingby (pdf, 628 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Kungsholmen (pdf, 616 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Norrmalm (pdf, 496 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Rinkeby-Kista  (pdf, 623 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Skarpnäck (pdf, 682 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Spånga-Tensta (pdf, 546 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Södermalm (pdf, 683 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Älvsjö (pdf, 391 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2020 – Östermalm (pdf, 676 kB, nytt fönster)

Uppdaterad