Tyck till om socialpsykiatrin

Veckorna 10–17 är det dags att tycka till om socialpsykiatrins verksamheter inom Stockholms stad. Var med och påverka genom att svara på webbenkäter om ditt boendestöd, gruppboende, stödboende eller HVB-hem.

Undersökningen genomförs av Stockholms stad varje år. Dina svar är viktiga! Resultaten blir ett verktyg för att förbättra och höja kvaliteten så att verksamheten blir bättre för dig som användare.

Undersökningen omfattar verksamheter inom

 • boendestöd
 • gruppboende
 • HVB-hem (hem för vård eller boende)
 • stödboende
 • sysselsättning (genomförs veckorna 34–40).

Information till dig som får stöd av socialpsykiatrin

Så går undersökningen till – för dig som svarar på undersökningen (pdf, 506 kB, nytt fönster)

Datum för undersökningen 2020

2 mars–26 april  pågår undersökningen inom boendestöd, gruppboende, HBV-hem och stödboende.

17 augusti–4 oktober pågår undersökningen inom sysselsättning.

The survey in other languages

Information till verksamheterna

Stockholms stads årliga brukarundersökning för verksamheter inom socialpsykiatrins gruppboende, HVB-hem, stödboende och boendestöd genomförs under veckorna 10–17. Undersökningen för sysselsättning genomförs veckorna 34–40.

Kontaktpersoner på stadsdelsförvaltningarna ansvarar för att informationen om undersökningen vidarebefordras till utförarna i egenregi samt entreprenader. Socialförvaltningen ansvarar för att privata utförare nås av informationen.

Nytt för år 2020 – Brukarforum

När brukarstödjarna kontaktar verksamheterna för att boka in verksamhetsbesök kommer de också att erbjuda inresserade verksamheter ett så kallat brukarforum i samband med besöket. På forumet är brukaren anonym och kan lämna andra synpunkter än de kan göra i den formaliserade enkäten.

Resultatet från brukarforumet blir ett förtydligande av de ganska fyrkantiga svaren i enkäten och underlättar för verksamheterna att göra vidare analyser av resultaten från enkäten. 

Information om brukarforum (pdf, 365 kB, nytt fönster)

Tidplan 2020

 • Genomförandeperiod veckorna 10–17.
 • Enkätfabriken stämmer av urvalet med verksamheterna under vecka 6–8.
 • Brukarstödjarna kontaktar verksamheterna och bokar in besök från och med vecka 9.
 • Sista dagen att anmäla rapportstruktur är 2 mars.
 • Under vecka 9 kommer information, affischer, formulär och översättningar med mera att finnas på webbplatsen
 • Senare i vecka 9 kommer länk till webbenkäten att finnas tillgänglig.
 • Rapporterna skickas ut till stadsdelsnämnderna tidigast i vecka 22.

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2020 (pdf, 173 kB, nytt fönster)

 

Resultat från tidigare år

Boendestöd

Boendestöd 2019 – totalrapport (pdf, 710 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Bromma (pdf, 485 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 491 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Farsta (pdf, 430 kB, bytt fönster)

Boendestöd 2019 – Hägersten-Liljeholmen (pdf, 497 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Hässelby-Vällingby (pdf, 488 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Kungsholmen (pdf, 483 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Norrmalm (pdf, 483 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Rinkeby-Kista (pdf, 481 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Skärholmen (pdf, 481 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Spånga-Tensta (pdf, 475 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Södermalm (pdf, 483 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Älvsjö (pdf, 420 kB, nytt fönster)

Boendestöd 2019 – Östermalm (pdf, 419 kB, nytt fönster)

Gruppboende

Gruppboende 2019 – totalrapport (pdf, 741 kB, nytt fönster)

Gruppboende 2019 – Bromma (pdf, 385 kB, nytt fönster)

Gruppboende 2019 – Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 520 kB, nytt fönster)

Gruppboende 2019 – Farsta (pdf, 382 kB, nytt fönster)

Gruppboende 2019 – Hägersten-Liljeholmen (pdf, 523 kB, nytt fönster)

Gruppboende 2019 – Hässelby-Vällingby (pdf, 447 kB, nytt fönster)

Gruppboende 2019 – Norrmalm (pdf, 388 kB, nytt fönster)

Gruppboende 2019 – Rinkeby-Kista (pdf, 389 kB, nytt fönster)

Gruppboende 2019 – Skärholmen (pdf 389 kB, nytt fönster)

HVB (Hem för vård eller boende)

HVB 2019 – totalrapport (pdf, 652 kB, nytt fönster)

HVB 2019 – Bromma (pdf, 791 kB, nytt fönster)

HVB  2019 – Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

HVB 2019 – Farsta (pdf, 900 kB, nytt fönster)

HVB 2019 – Hägersten-Liljeholmen (pdf, 807 kB, nytt fönster)

HVB 2019 – Kungsholmen (pdf, 787 kB, nytt fönster)

HVB 2019 – Skärholmen (pdf, 792 kB, nytt fönster)

HVB 2019 – Skarpnäck (pdf, 807 kB, nytt fönster)

HVB 2019 – Södermalm (pdf, 790 kB, nytt fönster)

Stödboende

Stödboende 2019 – totalrapport (pdf, 683 kB, nytt fönster)

Stödboende 2019 – Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 870 kB, nytt fönster)

Stödboende 2019 – Farsta (pdf, 794 kB, nytt fönster)

Stödboende 2019 – Hässelby-Vällingby (pdf, 860 kB, nytt fönster)

Stödboende 2019 – Kungsholmen (pdf, 860 kB, nytt fönster)

Stödboende 2019 – Norrmalm (pdf, 859 kB, nytt fönster)

Stödboende 2019 – Rinkeby-Kista (pdf, 858 kB, nytt fönster)

Stödboende 2019 – Skärholmen (pdf, 859 kB, nytt fönster)

Stödboende 2019 – Spånga-Tensta (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Stödboende 2019 – Södermalm (pdf, 860 kB, nytt fönster)

Stödboende 2019 – Östermalm (pdf, 861 kB, nytt fönster)

Sysselsättning

Sysselsättning 2019 – totalrapport (pdf, 968 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Bromma (pdf, 610 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 682 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Farsta (pdf, 667 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Hägersten-Liljeholmen (pdf, 613 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Hässelby-Vällingby (pdf, 617 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Kungsholmen (pdf, 667 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Norrmalm (pdf, 600 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Rinkeby-Kista  (pdf, 608 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Skarpnäck (pdf, 668 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Spånga-Tensta (pdf, 545 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Södermalm (pdf, 672 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Älvsjö (pdf, 379 kB, nytt fönster)

Sysselsättning 2019 – Östermalm (pdf, 612 kB, nytt fönster)

Boendestöd

Boendestöd totalrapport Stockholms stad 2018 (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Bromma (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Enskede-Årsta-Vantör (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Farsta (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Hagersten-Liljeholmen (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Hasselby-Vällingby (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Kungsholmen (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Rinkeby-Kista (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Skärholmen (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Skarpnäck (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Spånga-Tensta (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Södermalm (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Älvsjo (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Östermalm (pdf, nytt fönster)

Gruppboende

Gruppboende totalrapport Stokcholms stad 2018 (pdf, nytt fönster)

Gruppboende Enskede-Årsta-Vantör (pdf, nytt fönster)

Gruppboende Farsta (pdf, nytt fönster)

Gruppboende Hägersten-Liljeholmen (pdf, nytt fönster)

Gruppboende Hässelby-Vällingby (pdf, nytt fönster)

Gruppboende Norrmalm (pdf, nytt fönster)

Gruppboende Rinkeby-Kista (pdf, nytt fönster)

Gruppboende Skärholmen (pdf, nytt fönster)

HVB (Hem för vård eller boende)

HVB totalrapport Stcokholms stad 2018 (pdf, nytt fönster)

HVB Bromma (pdf, nytt fönster)

HVB Enskede Årsta Vantör (pdf, nytt fönster)

HVB Farsta (pdf, nytt fönster)

HVB Hägersten Liljeholmen (pdf, nytt fönster)

HVB Norrmalm (pdf, nytt fönster)

HVB Skarpnäck (pdf, nytt fönster)

HVB Södermalm (pdf, nytt fönster)

Stödboende

Stödboende totalrapport Stockholms stad 2018 (pdf, nytt fönster)

Stödboende Bromma (pdf, nytt fönster)

Stödboende Enskede-Årsta-Vantör (pdf, nytt fönster)

Stödboende Farsta (pdf, nytt fönster)

Stödboende Hägersten-Liljeholmen (pdf, nytt fönster)

Stödboende Kungsholmen (pdf, nytt fönster)

Stödboende Norrmalm (pdf, nytt fönster)

Stödboende Rinkeby-Kista (pdf, nytt fönster)

Stödboende Skärholmen (pdf, nytt fönster)

Stödboende Skarpnäck (pdf, nytt fönster)

Stödboende Spånga-Tensta (pdf, nytt fönster)

Stödboende Södermalm (pdf, nytt fönster)

Stödboende Östermalm (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning

Sysselsättning totalrapport Stockholms stad 2018 (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Bromma (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Enskede Årsta Vantör (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Farsta (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Hägersten Liljeholmen (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Hässelby Vällingby (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Kungsholmen (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Norrmalm (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Skärholmen (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Skarpnäck (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Spånga Tensta (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Södermalm (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Älvsjö (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Östermalm (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad