Tyck till om socialpsykiatrin

Varje år genomförs undersökningar inom socialpsykiatrins verksamheter i Stockholms stad.

Alla verksamheter i Stockholms stad deltar i undersökningarna och resultaten används för att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheterna. När en undersökning är klar presenteras resultaten här på webbsidan.

Undersökningarna omfattar insatserna

 • boendestöd
 • gruppboende
 • HVB (hem för vård eller boende)
 • stödboende
 • sysselsättning.

Datum för undersökningarna

Årets undersökningar inom socialpsykiatrin genomförs

 • veckorna 13–23 för gruppboende, HVB och stödboende
 • veckorna 13–20 för boendestöd
 • veckorna 35–43 för sysselsättningens verksamheter.

Totalrapporter, stadsdelsrapporter och rapporter per verksamhet finns under rubriken Resultat.

Till dig som ska svara på enkäten

Snart kommer du att få möjlighet att berätta hur just du har det!

Det gör du genom att delta i den årliga brukarundersökningen där du fyller i en enkät om ditt boende. Du kan göra det själv, tillsammans med en brukarstödjare eller en person som står dig nära.

Du kan också delta i brukarforum. Det är möten i smågrupper där du tycker till om ditt boende. Du kan berätta om 

 • vad som är bra
 • om någonting är mindre bra
 • förbättringsförslag och idéer.

Du kan också ställa frågor om ditt boende, men också om andra verksamheter i Stockholms stad. 

Du som deltar är anonym oavsett om du deltar i undersökningen eller i ett forum.

Resultaten

Det som du och andra berättar använder Stockholms stad för att se vad som fungerar bra och om något fungerar mindre bra. Informationen används bland annat när personal tittar på vad just de kan göra för att fortsätta att vara bra eller bli bättre.

The survey in other languages

Survey questions and demo surveys.

Information till verksamheterna

Att besvara enkäten

Alla brukare ska erbjudas att besvara enkäten, men det är självklart frivilligt att delta. De brukare som vill ska kunna få hjälp av en brukarstödjare. En brukarstödjare är en oberoende person som Stadsledningskontoret tillhanda håller. Brukarstödjaren ska vara ett stöd för brukaren då hen svarar på frågorna utan att påverka hur hen svarar och som inte dagligen jobbar i verksamheten. Brukarstödjaren har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning.

Enkäten besvaras via en dator, mobiltelefon, surfplatta eller på papper. Om frågorna besvaras på papper är det brukarstödjaren som ansvarar för att svaren matas in i enkätsystemet.

Genomförande

 • Enkäter skickas ut till alla brukare vid ett tillfälle under vecka 13.
 • Brukarstödjarna kontaktar alla gruppboenden, stödboende samt Bandhagshemmet och Skarpnäcksgården (HVB) för att boka tid för deras besök.
 • Brukarstödjarna som besöker boendena har också med sig ett exemplar av de personliga enkäterna och koderna till enkäterna, inga påminnelser skickas ut till brukare på grupp- eller stödboenden. Påminnelser kommer dock att skickas vid två tillfällen till de som har boendestöd eller bor på andra HVB än ovan.

Urvalet

Urvalet togs från Paraplysystemet den 25 februari och har sedan stämts av med stadsdelsförvaltningarna och verksamheterna. Om ert urval inte stämmer eller om ni vet att flera brukare har slutat eller tillkommit så går det bra att kontakta Enkätfabriken eller er brukarstödjare för att uppdatera urvalet. Det går bra att justera urvalet under hela genomförandeperioden men då skickas inga nya enkäter ut utan verksamheten erhåller endast koder till den digitala enkäten.

Affischer och demoenkäter 

Brukarna informeras genom både affischer och informationsblad som vi önskar att verksamheterna delar ut.

På denna webbsida finns demoenkäter. Där kan man se utformningen av enkäten samt testa att svara på frågorna utan att svaren sparas.

Frågor

Har du frågor om undersökningen kontakta Enkätfabriken.

Telefon: 020-12 10 28
E-post: support@enkatfabriken.se

Ansvarig för undersökningen är stadsledningskontoret vid Stockholms stad.

Resultat

Boendestöd

Boendestöd totalrapport 2021 (pdf, 807 kB, nytt fönster)

Boendestöd Bromma 2021 (pdf, 733 kB, nytt fönster)

Boendestöd Bromma – egen regi 2021 (pdf, 618 kB, nytt fönster)

Boendestöd Enskede-Årsta-Vantör 2021 (pdf, 747 kB, nytt fönster)

Boendestöd Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2021 (pdf, 626 kB, nytt fönster)

Boendestöd Farsta 2021 (pdf, 744 kB, bytt fönster)

Boendestöd Farsta – egen regi 2021 (pdf, 562 kB, bytt fönster)

Boendestöd Hägersten-Älvsjö 2021 (pdf, 741 kB, nytt fönster)

Boendestöd Hägersten-Älvsjö – egen regi 2021 (pdf, 636 kB, nytt fönster)

Boendestöd Hässelby-Vällingby 2021 (pdf, 739 kB, nytt fönster)

Boendestöd Hässelby-Vällingby – egen regi 2021 (pdf, 622 kB, nytt fönster)

Boendestöd Kungsholmen 2021 (pdf, 735 kB, nytt fönster)

Boendestöd Kungsholmen – egen regi 2021 (pdf, 607 kB, nytt fönster)

Boendestöd Norrmalm 2021 (pdf, 730 kB, nytt fönster)

Boendestöd Norrmalm – egen regi 2021 (pdf, 554 kB, nytt fönster)

Boendestöd Rinkeby-Kista 2021 (pdf, 732 kB, nytt fönster)

Boendestöd Rinkeby-Kista – egen regi 2021 (pdf, 620 kB, nytt fönster)

Boendestöd Skarpnäck 2021 (pdf, 667 kB, nytt fönster)

Boendestöd Skärholmen 2021 (pdf, 735 kB, nytt fönster)

Boendestöd Skärholmen – egen regi 2021 (pdf, 618 kB, nytt fönster)

Boendestöd Spånga-Tensta 2021 (pdf, 724 kB, nytt fönster)

Boendestöd Spånga-Tensta – egen regi 2021 (pdf, 610 kB, nytt fönster)

Boendestöd Södermalm 2021 (pdf, 734 kB, nytt fönster)

Boendestöd Södermalm – egen regi 2021 (pdf, 618 kB, nytt fönster)

Boendestöd Östermalm 2021 (pdf, 670 kB, nytt fönster)

Boendestöd Östermalm – egen regi 2021 (pdf, 550 kB, nytt fönster)

Gruppboende

Gruppboende totalrapport 2021 (pdf, 802 kB, nytt fönster)

Gruppboende Bromma 2021 (pdf, 530 kB, nytt fönster)

Gruppboende Bromma – egen regi 2021 (pdf, 493 kB, nytt fönster)

Gruppboende Enskede-Årsta-Vantör 2021 (pdf, 597 kB, nytt fönster)

Gruppboende Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2021 (pdf, 560 kB, nytt fönster)

Gruppboende Farsta 2021 (pdf, 431 kB, nytt fönster)

Gruppboende Farsta – egen regi 2021 (pdf, 394 kB, nytt fönster)

Gruppboende Hägersten-Älvsjö 2021 (pdf, 591 kB, nytt fönster)

Gruppboende Hägersten-Älvsjö – egen regi 2021 (pdf, 560 kB, nytt fönster)

Gruppboende Hässelby-Vällingby 2021 (pdf, 591 kB, nytt fönster)

Gruppboende Hässelby-Vällingby – egen regi 2021 (pdf, 553 kB, nytt fönster)

Gruppboende Norrmalm 2021 (pdf, 530 kB, nytt fönster)

Gruppboende Norrmalm – egen regi 2021 (pdf, 492 kB, nytt fönster)

Gruppboende Rinkeby-Kista 2021 (pdf, 586 kB, nytt fönster)

Gruppboende Rinkeby-Kista – egen regi 2021 (pdf, 549 kB, nytt fönster)

Gruppboende Skärholmen 2021 (pdf, 527 kB, nytt fönster)

Gruppboende Skärholmen – egen regi 2021 (pdf, 490 kB, nytt fönster)

Gruppboende Östermalm 2021 (pdf, 424 kB, nytt fönster)

Gruppboende Östermalm – egen regi 2021 (pdf, 387 kB, nytt fönster)

HVB (Hem för Vård eller Boende)

HVB totalrapport 2021 (pdf, 680 kB, nytt fönster)

HVB Enskede-Årsta-Vantör 2021 (pdf, 587 kB, nytt fönster)

HVB Farsta 2021 (pdf, 422 kB, nytt fönster)

HVB Hägersten-Älvsjö 2021 (pdf, 423 kB, nytt fönster)

HVB Skarpnäck 2021 (pdf, 575 kB, nytt fönster)

HVB Skärholmen 2021 (pdf, 421 kB, nytt fönster)

HVB Spånga-Tensta 2021 (pdf, 419 kB, nytt fönster)

HVB Södermalm 2021 (pdf, 420 kB, nytt fönster)

Stödboende

Stödboende totalrapport 2021 (pdf, 837 kB, nytt fönster)

Stödboende Enskede-Årsta-Vantör 2021 (pdf, 470 kB, nytt fönster)

Stödboende Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2021 (pdf, 324 kB, nytt fönster)

Stödboende Farsta 2021 (pdf, 675 kB, nytt fönster)

Stödboende Farsta – egen regi 2021 (pdf, 480 kB, nytt fönster)

Stödboende Hägersten-Älvsjö 2021 (pdf, 462 kB, nytt fönster)

Stödboende Hägersten-Älvsjö – egen regi 2021 (pdf, 315 kB, nytt fönster)

Stödboende Hässelby-Vällingby 2021 (pdf, 469 kB, nytt fönster)

Stödboende Hässelby-Vällingby – egen regi 2021 (pdf, 326 kB, nytt fönster)

Stödboende Norrmalm 2021 (pdf, 469 kB, nytt fönster)

Stödboende Norrmalm – egen regi 2021 (pdf, 326 kB, nytt fönster)

Stödboende Skarpnäck 2021 (pdf, 467 kB, nytt fönster)

Stödboende Skärholmen 2021 (pdf, 472 kB, nytt fönster)

Stödboende Skärholmen – egen regi 2021 (pdf, 387 kB, nytt fönster)

Stödboende Spånga-Tensta 2021 (pdf, 562 kB, nytt fönster)

Stödboende Spånga-Tensta – egen regi 2021 (pdf, 479 kB, nytt fönster)

Stödboende Södermalm 2021 (pdf, 469 kB, nytt fönster)

Stödboende Södermalm – egen regi 2021 (pdf, 386 kB, nytt fönster)

Stödboende Östermalm 2021 (pdf, 530 kB, nytt fönster)

Stödboende Östermalm – egen regi 2021 (pdf, 366  kB, nytt fönster)

Sysselsättning

Sysselsättning totalrapport 2021 (pdf, 2,3 MB, nytt fönster)

Sysselsättning Bromma 2021 (pdf, 1,6 MB, nytt fönster)

Sysselsättning Enskede-Årsta-Vantör 2021 (pdf, 1,6 MB, nytt fönster)

Sysselsättning Farsta 2021 (pdf, 1,6 MB, nytt fönster)

Sysselsättning Hägersten-Älvsjö 2021 (pdf, 1,7 MB, nytt fönster)

Sysselsättning Hässelby-Vällingby 2021 (pdf, 1,7 MB, nytt fönster)

Sysselsättning Kungsholmen 2021 (pdf, 1,5 MB, nytt fönster)

Sysselsättning Norrmalm 2021 (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Sysselsättning  Rinkeby-Kista 2021 (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Sysselsättning Skarpnäck 2021 (pdf, 1,7 MB, nytt fönster)

Sysselsättning Skärholmen 2021 (pdf, 1,6 MB, nytt fönster)

Sysselsättning Spånga-Tensta 2021 (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Sysselsättning Södermalm 2021 (pdf, 1,6 MB, nytt fönster)

Sysselsättning  Östermalm 2021 (pdf, 1,6 MB, nytt fönster)

Uppdaterad