Tyck till om omsorgen för personer med funktionsnedsättning

Varje år genomförs undersökningar inom stadens verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Alla verksamheter i Stockholms stad deltar i undersökningarna och resultaten används för att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheterna. När en undersökning är klar presenteras resultaten här på webbplatsen under rubriken resultat.

Undersökningarna omfattar insatserna

 • daglig verksamhet
 • gruppbostad
 • hemtjänst för personer under 65 år
 • korttidstillsyn
 • korttidsvistelse på korttidshem
 • servicebostad.

Datum för undersökningarna

Årets undersökningar för grupp- och servicebostad, daglig verksamhet, barnboende och korttidstillsyn genomförs under tiden 1 september–31 oktober.

Undersökningarna för hemtjänst till personer under 65 år och korttidsvistelse på korttidshem är avslutade. 

Till dig som ska svara på enkäten

Nu har du möjlighet att få svara på några frågor om vad du tycker om ditt boende eller din dagliga verksamhet.

Så här går det till

 • Du väljer om du vill svara på frågorna eller inte och du kan välja att svara helt själv eller ta hjälp av en frågeassistent.
 • Du kan svara på frågorna på en dator, surfplatta eller i din smartphone.
 • Du kan få bilder som stöd, tecken som stöd eller få frågorna upplästa för dig.
 • Svaren kommer att användas av Stockholms stad för att få veta vad ni på ert boende eller dagliga verksamhet tycker.
 • Ingen kommer att kunna se vad du svarat. Ditt svar läggs ihop med andra svar från boendet/verksamheten, i stadsdelen och staden.
 • Du kan fylla i en eller flera testenkäter för att lära dig om enkätmedtoden. Då kan det vara bra att ta hjälp av en frågeassistent. Fråga personalen när frågeassistenten kommer till ditt boende eller din verksamhet.

Tack för ditt deltagande!

I demoenkäterna kan du se utformningen av enkäten och testa att svara på frågorna utan att svaren sparas.

Enkäter för utskrift

För dig som inte har möjlighet svara på enkäten på webben finns enkäter för utskrift.

Barnboende

Barnboende svenska – text (pdf)

Barnboende svenska – widgit (pdf)

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet svenska – text (pdf)

Daglig verksamhet svenska – picto (pdf)

Daglig verksamhet svenska – widgit (pdf)

Daglig verksamhet arabiska – text (pdf)

Daglig verksamhet arabiska – picto (pdf)

Daglig verksamhet arabiska – widgit (pdf)

Daglig verksamhet dari – text (pdf)

Daglig verksamhet dari– picto (pdf)

Daglig verksamhet dari – widgit (pdf)

Daglig verksamhet engelska – text (pdf)

Daglig verksamhet engelska – picto (pdf)

Daglig verksamhet engelska – widgit (pdf)

Daglig verksamhet somaliska – text (pdf)

Daglig verksamhet somaliska – picto (pdf)

Daglig verksamhet somaliska – widgit (pdf)

Gruppbostad

Gruppbostad svenska – text (pdf)

Gruppbostad svenska – picto (pdf)

Gruppbostad svenska – widgit (pdf)

Gruppbostad arabiska – text (pdf)

Gruppbostad arabiska – picto (pdf)

Gruppbostad arabiska – widgit (pdf)

Gruppbostad dari – text (pdf)

Gruppbostad dari – picto (pdf)

Gruppbostad dari – widgit (pdf)

Gruppbostad engelska – text (pdf)

Gruppbostad engelska – picto (pdf)

Gruppbostad engelska – widgit (pdf)

Gruppbostad somaliska – text (pdf)

Gruppbostad somaliska – picto (pdf)

Gruppbostad somaliska – widgit (pdf)

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn svenska – text (pdf)

Korttidstillsyn svenska – picto (pdf)

Korttidstillsyn svenska – widgit (pdf)

Servicebostad

Servicebostad svenska – text (pdf)

Servicebostad svenska – picto (pdf)

Servicebostad svenska – widgit (pdf)

Servicebostad arabiska – text (pdf)

Servicebostad arabiska – picto (pdf)

Servicebostad arabiska – widgit (pdf)

Servicebostad dari – text (pdf)

Servicebostad dari – picto (pdf)

Servicebostad dari – widgit (pdf)

Servicebostad engelska – text (pdf)

Servicebostad engelska – picto (pdf)

Servicebostad engelska – widgit (pdf)

Servicebostad somaliska  – text (pdf)

Servicebostad somaliska – picto (pdf)

Servicebostad somaliska – widgit (pdf)

Information till verksamheterna

Under perioden 1 september till 31 oktober deltar staden i SKR:s nationella brukarundersökning  funktionshinderområdet, LSS. Staden deltar med alla grupp- och servicebostäder samt med alla dagligverksamheter oavsett regi.

Frågeassistenter

Vid genomförandet av undersökningarna inom LSS ska verksamheterna använda sig av så kallade frågeassistenter. På Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) webbplats finns ett stöd för vad rollen som frågeassistent innebär.

Den 24 augusti skickade Enkätfabriken ut talonger med koder till enkäten samt en pdf med enkäten. Observera att talongerna har en kod för respektive nämnd. Har er verksamheten brukare från flera nämnder är det viktigt att brukaren får en kod från den nämnd som beslutat om insatsen.

Pappersenkät

Väljer verksamheten att låta brukaren svara på en pappersenkät är det viktigt att det är frågeassistenten och inte personal från verksamheten som matar in resultaten i systemet. Mer information om genomförandet har under augusti sänds ut till nämnder och verksamheter.

Tilläggsfrågor

Staden har tre tilläggsfrågor för de enkäter som staden deltar i.

 • Är du nöjd med stödet du får?
 • Upplever du att personalen diskriminerat dig?
 • Blir du väl bemött av personalen?

Extratjänster

Staden köper extratjänster såsom översättning till engelska, arabiska, somaliska och dari, uppläsning på engelska, arabiska, somaliska och dari samt teckenspråk och möjlighet att välja widgitbilder.

Affischer

Affisch korttidsboende 2022 (pdf)

Resultat

I vecka 49 (början av december) får nämnder och organisationer ta del av sitt eget resultat. Därefter får verksamheterna sina resultat.

Kontakt

Har ni frågor om ert urval kontakta Enkätfabriken.

Telefon: Telefon020-12 10 28 
E-post: support@enkatfabriken.se.

Resultat från undersökningarna

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet totalt Stockholms stad (pdf)

Daglig verksamhet Bromma (pdf)

Daglig verksamhet Bromma – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Daglig verksamhet Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Farsta (pdf)

Daglig verksamhet Farsta – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Hägersten-Älvsjö (pdf)

Daglig verksamhet Hägersten-Älvsjö – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Hässelby-Vällingby (pdf)

Daglig verksamhet Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Kungsholmen (pdf)

Daglig verksamhet Kungsholmen – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Norrmalm (pdf)

Daglig verksamhet Norrmalm – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Rinkeby-Kista (pdf)

Daglig verksamhet Rinkeby-Kista – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Skarpnäck (pdf)

Daglig verksamhet Skarpnäck – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Skärholmen (pdf)

Daglig verksamhet Skärholmen – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Spånga-Tensta (pdf)

Daglig verksamhet Spånga-Tensta – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Södermalm (pdf)

Daglig verksamhet Södermalm – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Östermalm (pdf)

Daglig verksamhet Östermalm – egen regi (pdf)

Gruppbostad

Gruppbostad totalt Stockholms stad (pdf)

Gruppbostad Bromma (pdf)

Gruppbostad Bromma – egen regi  (pdf)

Gruppbostad Enskede-Årsta-Vantör (pdf,)

Gruppbostad Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf)

Gruppbostad Farsta (pdf)

Gruppbostad Farsta – egen regi (pdf)

Gruppbostad Hägersten-Älvsjö (pdf)

Gruppbostad Hägersten-Älvsjö – egen regi (pdf)

Gruppbostad Hässelby-Vällingby (pdf)

Gruppbostad Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf)

Gruppbostad Kungsholmen (pdf)

Gruppbostad Kungsholmen – egen regi (pdf)

Gruppbostad Norrmalm (pdf)

Gruppbostad Norrmalm – egen regi (pdf)

Gruppbostad Rinkeby-Kista (pdf)

Gruppbostad Rinkeby-Kista – egen regi (pdf)

Gruppbostad Skarpnäck (pdf)

Gruppbostad Skärholmen (pdf)

Gruppbostad Spånga-Tensta (pdf)

Gruppbostad Spånga-Tensta – egen regi (pdf)

Gruppbostad Södermalm  (pdf)

Gruppbostad Östermalm (pdf)

Gruppbostad Östermalm – egen regi (pdf)

Hemtjänst för personer under 65 år

Hemtjänst totalt Stockholms stad (pdf)

Hemtjänst Bromma (pdf)

Hemtjänst Bromma – egen regi (pdf)

Hemtjänst Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Hemtjänst Enskede-Årsta-Vantör – egen regi  (pdf)

Hemtjänst Farsta (pdf)

Hemtjänst Farsta – egen regi (pdf)

Hemtjänst Hägersten-Älvsjö (pdf)

Hemtjänst Hägersten-Älvsjö – egen regi (pdf)

Hemtjänst Hässelby-Vällingby (pdf)

Hemtjänst Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf)

Hemtjänst Kungsholmen (pdf)

Hemtjänst Kungsholmen – egen regi (pdf)

Hemtjänst Norrmalm (pdf)

Hemtjänst Norrmalm – egen regi (pdf)

Hemtjänst Rinkeby-Kista (pdf)

Hemtjänst Rinkeby-Kista – egen regi (pdf)

Hemtjänst Skarpnäck (pdf)

Hemtjänst Skarpnäck – egen regi (pdf)

Hemtjänst Skärholmen (pdf)

Hemtjänst Skärholmen – egen regi (pdf)

Hemtjänst Spånga-Tensta (pdf)

Hemtjänst Spånga-Tensta – egen regi (pdf)

Hemtjänst Södermalm (pdf)

Hemtjänst Södermalm – egen regi (pdf)

Hemtjänst Östermalm (pdf

Korttidshem

Korttidshem totalt Stockholms stad (pdf)

Korttidshem Bromma (pdf)

Korttidshem Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf)

Korttidshem Enskede-Årsta-Vantör  (pdf)

Korttidshem Farsta (pdf)

Korttidshem Hägersten-Älvsjö – egen regi (pdf)

Korttidshem Hägersten-Älvsjö (pdf)

Korttidshem Hässelby-Vällingby (pdf)

Korttidshem Kungsholmen (pdf)

Korttidshem Norrmalm (pdf)

Korttidshem Rinkeby-Kista (pdf)

Korttidshem Skarpnäck (pdf)

Korttidshem Skärholmen (pdf)

Korttidshem Spånga-Tensta (pdf)

Korttidshem Södermalm (pdf)

Korttidshem Östermalm (pdf)

Servicebostad

Servicebostad totalt Stockholms stad (pdf)

Servicebostad Bromma (pdf)

Servicebostad Bromma – egen regi (pdf)

Servicebostad Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Servicebostad Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf)

Servicebostad Farsta (pdf)

Servicebostad Farsta – egen regi (pdf)

Servicebostad Hägersten-Älvsjö (pdf)

Servicebostad Hägersten-Älvsjö – egen regi (pdf)

Servicebostad Hässelby-Vällingby (pdf)

Servicebostad Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf)

Servicebostad Kungsholmen (pdf)

Servicebostad Kungsholmen – egen regi (pdf)

Servicebostad Norrmalm (pdf)

Servicebostad Norrmalm – egen regi (pdf)

Servicebostad Rinkeby-Kista (pdf)

Servicebostad Skarpnäck (pdf)

Servicebostad Skärholmen (pdf)

Servicebostad Skärholmen – egen regi (pdf)

Servicebostad Spånga-Tensta (pdf)

Servicebostad Spånga-Tensta – egen regi (pdf)

Servicebostad Södermalm (pdf)

Servicebostad Södermalm – egen regi (pdf)

Servicebostad Östermalm (pdf)

Servicebostad Östermalm – egen regi (pdf)

Uppdaterad