Tyck till om omsorgen för personer med funktionsnedsättning

Varje år genomförs undersökningar inom stadens verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Alla verksamheter i Stockholms stad deltar i undersökningarna och resultaten används för att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheterna. När en undersökning är klar presenteras resultaten här på webbplatsen under rubriken resultat.

Undersökningarna omfattar följande insatser:

 • gruppbostad
 • servicebostad
 • barnboende
 • daglig verksamhet
 • korttidsvistelse på korttidshem
 • hemtjänst för personer under 65 år
 • korttidstillsyn

Datum för undersökningarna

Undersökningarna för år 2020 är avslutade. Resultaten presenteras här på webbsidan under rubriken Resultat.

Information till verksamheterna

Genomförande av webbundersökningar med bild- och ljudstöd

I år genomförs webbundersökningar med bildstöd för följande verksamheter:

 • Grupp- och servicebostad
 • Daglig verksamhet
 • Barnboende
 • Korttidstillsyn

Staden deltar ej i SKR:s nationella undersökning men genomför undersökningarna på egen hand och på ett liknande sätt.

Grupp- och servicebostad, dagligverksamhet och barnboende genomförs från och med vecka 38. Korttidstillsyn genomförs under hösten. Information om korttidstillsyn kommer inom kort.

Tidplan

 • Vecka 38 - Koder skickas ut till verksamheterna och undersökningarna påbörjas efter den 14 september
 • Vecka 43 - Undersökningen stänger. Sista datum för brukarna att besvara enkäterna är den 23 oktober
 • 13 november - Det slutgiltiga nämndresultatet finns tillgängliga för nämnderna i Enkätfabrikens resultatportal
 • 20 november - Resultatet finns tillgängliga för verksamheterna i Enkätfabrikens resultatportal.
 • 20 november - De anonymiserade fritextsvaren tillgängliggörs av Enkätfabriken.
 • 20 november - Privata aktörers resultat redovisas, för att möjliggöra jämförelser mellan kommunala och privata utförare.
 • 4 december – Resultaten finns på den här webbplatsen.

Korttidstillsyn - information om undersökning med bildstöd (pdf, 142 kB, nytt fönster)

Övriga verksamheter - Information inför genomförandet av undersökningar (pdf, 33,4 kB, nytt fönster)

Manual för webbenkät (pdf, 330 kB, nytt fönster)

Frågor och kontakt

Vid frågor som undersökningen och dess resultat kontakta Enkätfabriken.

Daniel Sturesson, Projektledare 
E-post: daniel.sturesson@enkatfabriken.se
Telefon: 0736 -  396 519    

Resultat från undersökningarna

Barnboende

Barnboende totalt Stockholms stad 2020 (pdf, 640 kB , nytt fönster)

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet totalt Stockholms stad 2020 (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Bromma (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Bromma – egen regi (pdf, 790 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Farsta (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Farsta – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Hägersten-Älvsjö (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Hägersten-Älvsjö – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Hässelby-Vällingby (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Kungsholmen (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Kungsholmen – egen regi (pdf, 790 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Norrmalm (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Norrmalm – egen regi (pdf, 750 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Rinkeby-Kista (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Rinkeby-Kista – egen regi (pdf, 820 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Skarpnäck (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Skarpnäck – egen regi (pdf, 750 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Skärholmen (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Spånga-Tensta (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Spånga-Tensta – egen regi (pdf, 820 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Södermalm (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Södermalm – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Östermalm (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Östermalm – egen regi (pdf, 770 kB, nytt fönster)

Gruppbostad

Gruppbostad totalt Stockholms stad 2020 (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Bromma (pdf, 827 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Bromma – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf, 810 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Farsta (pdf, 900 kB, nytt fönster

Gruppbostad Farsta – egen regi (pdf, 760 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Hägersten-Älvsjö (pdf, 980 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Hägersten-Älvsjö – egen regi (pdf, 820 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Hässelby-Vällingby (pdf, 980 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf, 790 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Kungsholmen (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Kungsholmen – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Norrmalm (pdf, 655 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Norrmalm – egen regi (pdf, 620 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Rinkeby-Kista (pdf, 935 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Rinkeby-Kista – egen regi (pdf, 810 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Skarpnäck (pdf, 805 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Skärholmen (pdf, 815 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Skärholmen – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Spånga-Tensta (pdf, 805 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Spånga-Tensta – egen regi (pdf, 810 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Södermalm (pdf, 975 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Södermalm – egen regi (pdf, 795 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Östermalm (pdf, 960 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Östermalm – egen regi (pdf, 660 kB, nytt fönster)

Hemtjänst

Hemtjänst totalt Stockholms stad (pdf, 1,9 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Bromma (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Bromma – egen regi (pdf 444 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Enskede-Årsta-Vantör – egen regi  (pdf, 366 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Farsta (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Farsta – egen regi (pdf, 437 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Hägersten-Liljeholmen (pdf, 1, 4 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Hägersten-Liljeholmen – egen regi (pdf, 462 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Hässelby-Vällingby (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf, 338 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Kungsholmen (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Kungsholmen – egen regi (pdf 321 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Norrmalm (pdf, 1, 2 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Rinkeby-Kista (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Skarpnäck (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Skarpnäck – egen regi (pdf, 457 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Skärholmen (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Skärholmen – egen regi (pdf, 453 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Spånga-Tensta (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Spånga-Tensta – egen regi (pdf, 332 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Södermalm (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Södermalm – egen regi (pdf, 461 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Älvsjö (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Östermalm (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Östermalm – egen regi (pdf, 327 kB, nytt fönster)

Korttidshem

Korttidshem totalt Stockholms stad (pdf, 2,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Bromma (pdf 1,3 MB, nytt fönster)

Korttidshem Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf, 389 kB, nytt fönster)

Korttidshem Enskede-Årsta-Vantör  (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Korttidshem Farsta (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Korttidshem Hägersten-Liljeholmen – egen regi (pdf, 511 kB, nytt fönster)

Korttidshem Hägersten-Liljeholmen (pdf, 1,5 MB, nytt fönster)

Korttidshem Hässelby-Vällingby (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Korttidshem Kungsholmen (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Norrmalm (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Korttidshem Rinkeby-Kista (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Korttidshem Skarpnäck (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Skärholmen (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Spånga-Tensta (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Södermalm (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Korttidshem Älvsjö (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Östermalm (pdf, 1,2 MB nytt fönster)

Servicebostad

Servicebostad totalt Stockholms stad (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Servicebostad Bromma (pdf, 652 kB, nytt fönster)

Servicebostad Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 791 kB, nytt fönster)

Servicebostad Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf, 782 kB, nytt fönster)

Servicebostad Farsta (pdf, 640 kB, nytt fönster)

Servicebostad Farsta – egen regi (pdf, 630 kB, nytt fönster)

Servicebostad Hägersten-Älvsjö (pdf, 803 kB, nytt fönster)

Servicebostad Hägersten-Älvsjö – egen regi (pdf, 793 kB, nytt fönster)

Servicebostad Hässelby-Vällingby (pdf, 788 kB, nytt fönster)

Servicebostad Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf, 778 kB, nytt fönster)

Servicebostad Kungsholmen (pdf, 645 kB, nytt fönster)

Servicebostad Norrmalm (pdf, 770 kB, nytt fönster)

Servicebostad Norrmalm – egen regi (pdf, 633 kB, nytt fönster)

Servicebostad Rinkeby-Kista (pdf, 665 kB, nytt fönster)

Servicebostad Skärholmen (pdf, 810 kB, nytt fönster)

Servicebostad Skärholmen – egen regi (pdf, 799 kB, nytt fönster)

Servicebostad Spånga-Tensta (pdf, 649 kB, nytt fönster)

Servicebostad Södermalm (pdf, 940 kB, nytt fönster)

Servicebostad Södermalm – egen regi (pdf, 808 kB, nytt fönster)

Servicebostad Östermalm (pdf, 654 kB, nytt fönster)

Servicebostad Östermalm – egen regi (pdf, 659 kB, nytt fönster)

Uppdaterad