Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Tyck till om omsorgen för personer med funktionsnedsättning

Varje år genomförs undersökningar inom stadens verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Alla verksamheter i Stockholms stad deltar i undersökningarna och resultaten används för att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheterna. När en undersökning är klar presenteras resultaten här på webbplatsen under rubriken resultat.

Undersökningarna 2021 omfattar insatserna

 • gruppbostad
 • servicebostad
 • daglig verksamhet
 • korttidsvistelse på korttidshem
 • hemtjänst för personer under 65 år.

Datum för undersökningarna

Undersökningarna till personer som har korttidsvistelse på korttidshem och till personer under 65 år som har hemtjänst pågår veckorna 36–42.

Undersökningarna inom gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet pågår veckorna 36–43.

Information till verksamheterna

Tidplan för SKR:s nationella brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2021

Anmälan

 • 15 mars Anmälningsportalen öppnar för anmälan och beställning av tilläggstjänster.
 • 1 juni Sista dag för anmälan och beställning av tilläggsfrågor, översättningar och övriga användarstöd.
 • 10 augusti Sista dag att justera antal anmälda brukare inför undersökningsstart 1 september.
 • 9 september Sista dag för sena anmälningar (med undersökningsstart 1 okt). Sista dag att beställa tilläggstjänsterna registrering av svar via pappersenkät och sammanställning av fritextkommentarer.

Inför undersökningsstart

 • 17 augusti Enkäter i PDF-format för utskrift skickas till registrerade kontakt-personer i kommuner och verksamheter.
 • 24 augusti Länk till startsida och koder för inloggning för anmälda respondenter skickas till registrerade kontaktpersoner i kommuner och verksamheter.

Undersökningsperiod

 • 1 september Undersökningsperioden startar. Länkar och koder öppnar för användning.
 • 31 oktober Undersökningen stängs. Sista dag för brukarna att besvara enkäterna.
 • 5 november Sista dag för kommuner och verksamheter att själva registrera svar från pappersenkäter i webbenkätverktyget.
  För dem som beställt tilläggstjänsten registrering av svar via pappersenkät, ska samtliga besvarade pappersenkäter samlat ha nått fram till Enkätfabriken per post senast denna dag.

Resultat

 • 15 november Resultatet publiceras i resultatportalen i PPT-rapporter för varje deltagande kommun och verksamhet.
 • 22 november De anonymiserade fritextsvaren publiceras i resultatportalen. Resultat för både privata aktörer och kommuner presenteras i en gemensam Excelfil i resultatportalen. Resultatet finns tillgängligt interaktivt i resultatportalen.
 • 6 december Resultatet publiceras i Kolada

Stöd till frågeassistenterna (pdf, 490 kB, nytt fönster)

Bildstöd till introtext daglig verksamhet (pdf, 77 kB, nytt fönster)

Bildstöd till introtext gruppboende (pdf, 68 kB, nytt fönster)

Informationsbrev till brukare daglig verksamhet (pdf, 42 kB, nytt fönster)

Informationsbrev till boende i gruppbostad (pdf, 42 kB,nytt fönster)

Bristande tillgänglighet är diskriminering, lättläst (pdf, 54 kB, nytt fönster)

Så genomförs undersökningen (PowerPoint, 1,6 MB, nytt fönster)

Skyddet mot diskriminering (PowerPoint, 1,4 MB, nytt fönster)

Manual för webbenkät (pdf, 330 kB, nytt fönster)

Frågor och kontakt

Vid frågor som undersökningen och dess resultat kontakta Enkätfabriken.

Daniel Sturesson, projektledare 
E-post: daniel.sturesson@enkatfabriken.se
Telefon: 0736-39 65 19    

Tidplan

 • Senast 25 augusti SDN och privata utförare kontaktar Origo Group om de önskar att dela ut enkäterna för första utskicket själva.
 • Vecka 36 Affischer skickas ut per mejl till SDN. Finns också att hämta på start.stockholm
 • Senast 25 augusti SDN och privata utförare kontaktar Origo Group om de vill ha chefsområdesrapporter/koncernrapporter eller annan organisationsnivå i rapporterna
 • Vecka 36 Enkäten landar hos respondenterna
 • Vecka 38 Påminnelse 1 landar hos respondenten
 • Vecka 39 Påminna verksamheterna om svarsfrekvensen
 • Vecka 40 Påminnelse 2 kalandar hos respondenten
 • Vecka 40 Påminna verksamheterna om svarsfrekvensen
 • Vecka 42 Enkäten stängs
 • Vecka 45 Totalrapporter levereras till SLK (staden + SDN)
 • Vecka 45 SDN-rapporter till SDN
 • Vecka 47 Enhetsrapporter, chefsområdesrapporter, koncernrapporter skickas ut tidigast till kp och privata utförare
 • Vecka 47 Upplägg av totalrapporter på intranätet samt på start.stockholm
 • Vecka 47 Rapporter på Hitta service

Information om brukarenkät för korttidshem inom LSS och hemtjänst under 65 år (pdf, 45 kB, nytt fönster)

Frågor och kontakt

Vid frågor som undersökningen och dess resultat kontakta Origo Group.

Maria Eklund
E-post: maria.eklund@origogroup.com
Telefon: 072-245 45 65

Resultat från undersökningarna

Barnboende

Barnboende totalt Stockholms stad 2020 (pdf, 640 kB , nytt fönster)

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet totalt Stockholms stad 2020 (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Bromma (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Bromma – egen regi (pdf, 790 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Farsta (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Farsta – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Hägersten-Älvsjö (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Hägersten-Älvsjö – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Hässelby-Vällingby (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Kungsholmen (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Kungsholmen – egen regi (pdf, 790 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Norrmalm (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Norrmalm – egen regi (pdf, 750 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Rinkeby-Kista (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Rinkeby-Kista – egen regi (pdf, 820 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Skarpnäck (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Skarpnäck – egen regi (pdf, 750 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Skärholmen (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Spånga-Tensta (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Spånga-Tensta – egen regi (pdf, 820 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Södermalm (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Södermalm – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Östermalm (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Östermalm – egen regi (pdf, 770 kB, nytt fönster)

Gruppbostad

Gruppbostad totalt Stockholms stad 2020 (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Bromma (pdf, 827 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Bromma – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf, 810 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Farsta (pdf, 900 kB, nytt fönster

Gruppbostad Farsta – egen regi (pdf, 760 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Hägersten-Älvsjö (pdf, 980 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Hägersten-Älvsjö – egen regi (pdf, 820 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Hässelby-Vällingby (pdf, 980 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf, 790 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Kungsholmen (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Kungsholmen – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Norrmalm (pdf, 655 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Norrmalm – egen regi (pdf, 620 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Rinkeby-Kista (pdf, 935 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Rinkeby-Kista – egen regi (pdf, 810 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Skarpnäck (pdf, 805 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Skärholmen (pdf, 815 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Skärholmen – egen regi (pdf, 800 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Spånga-Tensta (pdf, 805 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Spånga-Tensta – egen regi (pdf, 810 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Södermalm (pdf, 975 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Södermalm – egen regi (pdf, 795 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Östermalm (pdf, 960 kB, nytt fönster)

Gruppbostad Östermalm – egen regi (pdf, 660 kB, nytt fönster)

Hemtjänst

Hemtjänst totalt Stockholms stad (pdf, 1,9 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Bromma (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Bromma – egen regi (pdf 444 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Enskede-Årsta-Vantör – egen regi  (pdf, 366 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Farsta (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Farsta – egen regi (pdf, 437 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Hägersten-Liljeholmen (pdf, 1, 4 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Hägersten-Liljeholmen – egen regi (pdf, 462 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Hässelby-Vällingby (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf, 338 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Kungsholmen (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Kungsholmen – egen regi (pdf 321 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Norrmalm (pdf, 1, 2 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Rinkeby-Kista (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Skarpnäck (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Skarpnäck – egen regi (pdf, 457 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Skärholmen (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Skärholmen – egen regi (pdf, 453 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Spånga-Tensta (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Spånga-Tensta – egen regi (pdf, 332 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Södermalm (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Södermalm – egen regi (pdf, 461 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Älvsjö (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Östermalm (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Östermalm – egen regi (pdf, 327 kB, nytt fönster)

Korttidshem

Korttidshem totalt Stockholms stad (pdf, 2,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Bromma (pdf 1,3 MB, nytt fönster)

Korttidshem Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf, 389 kB, nytt fönster)

Korttidshem Enskede-Årsta-Vantör  (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Korttidshem Farsta (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Korttidshem Hägersten-Liljeholmen – egen regi (pdf, 511 kB, nytt fönster)

Korttidshem Hägersten-Liljeholmen (pdf, 1,5 MB, nytt fönster)

Korttidshem Hässelby-Vällingby (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Korttidshem Kungsholmen (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Norrmalm (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Korttidshem Rinkeby-Kista (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Korttidshem Skarpnäck (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Skärholmen (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Spånga-Tensta (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Södermalm (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Korttidshem Älvsjö (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Östermalm (pdf, 1,2 MB nytt fönster)

Servicebostad

Servicebostad totalt Stockholms stad (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Servicebostad Bromma (pdf, 652 kB, nytt fönster)

Servicebostad Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 791 kB, nytt fönster)

Servicebostad Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf, 782 kB, nytt fönster)

Servicebostad Farsta (pdf, 640 kB, nytt fönster)

Servicebostad Farsta – egen regi (pdf, 630 kB, nytt fönster)

Servicebostad Hägersten-Älvsjö (pdf, 803 kB, nytt fönster)

Servicebostad Hägersten-Älvsjö – egen regi (pdf, 793 kB, nytt fönster)

Servicebostad Hässelby-Vällingby (pdf, 788 kB, nytt fönster)

Servicebostad Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf, 778 kB, nytt fönster)

Servicebostad Kungsholmen (pdf, 645 kB, nytt fönster)

Servicebostad Norrmalm (pdf, 770 kB, nytt fönster)

Servicebostad Norrmalm – egen regi (pdf, 633 kB, nytt fönster)

Servicebostad Rinkeby-Kista (pdf, 665 kB, nytt fönster)

Servicebostad Skärholmen (pdf, 810 kB, nytt fönster)

Servicebostad Skärholmen – egen regi (pdf, 799 kB, nytt fönster)

Servicebostad Spånga-Tensta (pdf, 649 kB, nytt fönster)

Servicebostad Södermalm (pdf, 940 kB, nytt fönster)

Servicebostad Södermalm – egen regi (pdf, 808 kB, nytt fönster)

Servicebostad Östermalm (pdf, 654 kB, nytt fönster)

Servicebostad Östermalm – egen regi (pdf, 659 kB, nytt fönster)

Uppdaterad