Tyck till om omsorgen för personer med funktionsnedsättning

Varje år genomförs undersökningar inom stadens verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Alla verksamheter i Stockholms stad deltar i undersökningarna och resultaten används för att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheterna. När en undersökning är klar presenteras resultaten här på webbplatsen under rubriken resultat.

Undersökningarna omfattar följande insatser:

 • gruppbostad
 • servicebostad
 • barnboende
 • daglig verksamhet
 • korttidsvistelse på korttidshem
 • hemtjänst för personer under 65 år
 • korttidstillsyn.

Datum för undersökningarna 2020

Just nu pågår undersökningarna för grupp- och servicebostad, daglig verksamhet och barnboende.

Undersökningarna inom korttidstillsyn pågår mellan 26 oktober och 28 november (veckorna 44-48)

Årets undersökningar inom hemtjänst för personer under 65 år, korttidsvistelse på korttidshem är avslutade. Resultaten för staden totalt samt för respektive stadsdelsområde presenteras här på webbsidan under rubriken resultat.

Information till verksamheterna

Genomförande av webbundersökningar med bild- och ljudstöd

I år genomförs webbundersökningar med bildstöd för följande verksamheter:

 • Grupp- och servicebostad
 • Daglig verksamhet
 • Barnboende
 • Korttidstillsyn.

Staden deltar ej i SKR:s nationella undersökning men genomför undersökningarna på egen hand och på ett liknande sätt.

Grupp- och servicebostad, dagligverksamhet och barnboende genomförs från och med vecka 38. Korttidstillsyn genomförs under hösten. Information om korttidstillsyn kommer inom kort.

Tidplan

 • Vecka 38 - Koder skickas ut till verksamheterna och undersökningarna påbörjas efter den 14 september
 • Vecka 43 - Undersökningen stänger. Sista datum för brukarna att besvara enkäterna är den 23 oktober
 • 13 november - Det slutgiltiga nämndresultatet finns tillgängliga för nämnderna i Enkätfabrikens resultatportal
 • 20 november - Resultatet finns tillgängliga för verksamheterna i Enkätfabrikens resultatportal.
 • 20 november - De anonymiserade fritextsvaren tillgängliggörs av Enkätfabriken.
 • 20 november - Privata aktörers resultat redovisas, för att möjliggöra jämförelser mellan kommunala och privata utförare.
 • 4 december – Resultaten finns på start.stockholm

Korttidstillsyn - information om undersökning med bildstöd (pdf, 142 kB, nytt fönster)

Övriga verksamheter - Information inför genomförandet av undersökningar (pdf, 33,4 kB, nytt fönster)

Manual för webbenkät (pdf, 330 kB, nytt fönster)

Frågor och kontakt

Vid frågor som undersökningen och dess resultat kontakta Enkätfabriken.

Daniel Sturesson, Projektledare 
E-post: daniel.sturesson@enkatfabriken.se
Telefon: 0736 -  396 519    

Resultat från brukarundersökningarna

Hemtjänst

Hemtjänst totalt Stockholms stad (pdf, 1,9 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Bromma (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Bromma – egen regi (pdf 444 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Enskede-Årsta-Vantör – egen regi  (pdf, 366 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Farsta (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Farsta – egen regi (pdf, 437 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Hägersten-Liljeholmen (pdf, 1, 4 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Hägersten-Liljeholmen – egen regi (pdf, 462 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Hässelby-Vällingby (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf, 338 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Kungsholmen (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Kungsholmen – egen regi (pdf 321 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Norrmalm (pdf, 1, 2 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Rinkeby-Kista (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Skarpnäck (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Skarpnäck – egen regi (pdf, 457 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Skärholmen (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Skärholmen – egen regi (pdf, 453 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Spånga-Tensta (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Spånga-Tensta – egen regi (pdf, 332 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Södermalm (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Södermalm – egen regi (pdf, 461 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Älvsjö (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Östermalm (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Hemtjänst Östermalm – egen regi (pdf, 327 kB, nytt fönster)

Korttidshem

Korttidshem totalt Stockholms stad (pdf, 2,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Bromma (pdf 1,3 MB, nytt fönster)

Korttidshem Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf, 389 kB, nytt fönster)

Korttidshem Enskede-Årsta-Vantör  (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Korttidshem Farsta (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Korttidshem Hägersten-Liljeholmen – egen regi (pdf, 511 kB, nytt fönster)

Korttidshem Hägersten-Liljeholmen (pdf, 1,5 MB, nytt fönster)

Korttidshem Hässelby-Vällingby (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Korttidshem Kungsholmen (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Norrmalm (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Korttidshem Rinkeby-Kista (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Korttidshem Skarpnäck (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Skärholmen (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Spånga-Tensta (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Södermalm (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Korttidshem Älvsjö (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Östermalm (pdf, 1,2 MB nytt fönster)

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet totalt Stockholms stad (pdf, 3,4 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Bromma (pdf, 4,3 MB; nytt fönster)

Daglig verksamhet Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 4,7 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Farsta (pdf, 4,5 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Hägersten-Liljeholmen (pdf, 4,7 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Hässelby-Vällingby (pdf, 4,3 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Kungsholmen (pdf, 4,3 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Norrmalm (pdf, 4,2 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Rinkeby-Kista (pdf, 4,4 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Skarpnäck (pdf, 4,2 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Skärholmen (pdf, 4,2 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Spånga-Tensta (pdf, 4,3 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Södermalm (pdf, 4,7 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Älvsjö (pdf, 4,1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Östermalm (pdf, 4,1 MB, nytt fönster)

Gruppbostad

Gruppbostad totalt Stockholms stad (pdf, 3,6 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Bromma (pdf, 4,5 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 4,6 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Farsta (pdf, 3,6 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Hägersten-Liljeholmen (pdf, 4,3 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Hässelby-Vällingby (4,5 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Kungsholmen (pdf, 4,5 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Norrmalm (pdf, 4,2 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Rinkeby-Kista (pdf, 4,5 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Skarpnäck (pdf, 4,4 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Skärholmen (pdf, 4,5 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Spånga-Tensta (pdf, 4,4 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Södermalm (pdf, 4,6 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Älvsjö (pdf, 4,2 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Östermalm (pdf, 4,4 MB, nytt fönster)

Hemtjänst

Hemtjänst totalt Stockholms stad (pdf, 938 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Bromma (pdf, 795 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Bromma – egen regi (pdf 564 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 935 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Enskede-Årsta-Vantör – egen regi  (pdf, 576 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Farsta (pdf, 738 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Farsta – egen regi (pdf, 385 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Hägersten-Liljeholmen (pdf, 804 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Hägersten-Liljeholmen – egen regi (pdf, 575 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Hässelby-Vällingby (pdf, 943 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf, 576 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Kungsholmen (pdf, 665 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Norrmalm (pdf, 915 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Norrmalm –  egen regi (pdf, 440 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Rinkeby-Kista (pdf, 942 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Rinkeby-Kista – egen regi (pdf, 447 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Skarpnäck (pdf, 933 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Skarpnäck – egen regi (pdf, 702 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Skärholmen (pdf, 941 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Skärholmen – egen regi (pdf, 708 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Spånga-Tensta (pdf, 842 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Spånga-Tensta – egen regi (pdf, 385 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Södermalm (pdf, 941 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Södermalm – egen regi (pdf, 706 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Älvsjö (pdf, 444 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Östermalm (pdf, 795 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Östermalm – egen regi (pdf, 441 kB, nytt fönster)

Korttidshem

Korttidshem totalt Stockholms stad (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Bromma (pdf 1,3 MB, nytt fönster)

Korttidshem Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Korttidshem Farsta (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Korttidshem Hägersten-Liljeholmen (pdf, 1,5 MB, nytt fönster)

Korttidshem Hässelby-Vällingby (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Korttidshem Kungsholmen (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Norrmalm (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Korttidshem Rinkeby-Kista (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Skärholmen (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Skarpnäck (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Spånga-Tensta (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Södermalm (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Korttidshem Älvsjö (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Korttidshem Östermalm (pdf, 1,2 MB nytt fönster)

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn totalt Stockholms stad (pdf, 4,8 MB, nytt fönster)

Servicebostad

Servicebostad totalt Stockholms stad (pdf, 3,4 MB, nytt fönster)

Servicebostad Bromma (pdf, 3,4 MB, nytt fönster)

Servicebostad Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 3,6 MB, nytt fönster)

Servicebostad Hägersten-Liljeholmen (pdf, 4,2 MB, nytt fönster)

Servicebostad Hässelby-Vällingby (pdf, 4,1 MB, nytt fönster)

Servicebostad Norrmalm (pdf, 3,7 MB, nytt fönster)

Servicebostad Rinkeby-Kista (pdf, 4 MB, nytt fönster)

Servicebostad Skarpnäck (pdf, 3,3 MB, nytt fönster)

Servicebostad Skärholmen (pdf, 4,1 MB, nytt fönster)

Servicebostad Södermalm (pdf, 4,4 MB, nytt fönster)

Servicebostad Älvsjö (pdf, 4 MB, nytt fönster)

Servicebostad Östermalm (pdf, 3,9 MB, nytt fönster)

Uppdaterad