Tyck till om omsorgen för personer med funktionsnedsättning

Varje år genomförs kvalitetsmätningar inom stadens omsorg för personer med funktionsnedsättning för att undersöka hur nöjda de som nyttjar våra tjänster är.

Alla verksamheter i Stockholms stad deltar oavsett regi och resultaten används för att förbättra och utveckla kvalitén i verksamheterna. När undersökningen är klar presenteras resultaten på webbplatsen.

Vi genomför årligen undersökningar för följande insatser:

 • Gruppbostad
 • Servicebostad
 • Barnboende
 • Daglig verksamhet
 • Korttidsvistelse på korttidshem
 • Hemtjänst för personer under 65 år
 • Korttidstillsyn.

Veckorna 12–19 är det dags att tycka till om några av insatserna. Du som har beslut om korttidsvistelse på ett korttidshem eller är under 65 och har hemtjänst har nu möjlighet att vara med och påverka hur dessa tjänster utförs. Antingen svarar du genom att fylla i det formulär som har skickats hem till dig eller så använder du den kod som finns i brevet du fått och svarar genom att logga in på webblänken.

Undersökningar för övriga insatser genomförs under hösten, undantaget korttidstillsyn som genomförs under våren. Dessa undersökningar genomförs på webben och erbjuder bild och ljudstöd

Datum för undersökningarna 2020

16 mars–10 maj pågår undersökningarna inom hemtjänst för personer under 65 år samt inom korttidsvistelse på korttidshem.

6 april–10 maj pågår undersökningen inom korttidstillsyn.

31 augusti–16 oktober pågår undersökningarna för grupp- och servicebostad, daglig verksamhet och barnboende.

Information till verksamheterna

Genomförande av postala undersökningar

De postala undersökningarna som genomförs vecka 12–19 vänder sig till personer som har beslut om

 • kortidsvistelse på korttidshem
 • hemtjänst och är yngre än 65 år.

Rapporterna till stadsdelsnämnderna kommer tidigast att offentliggöras under vecka 23.

Genomförandet av  undersökningarna inom korttidshem och hemtjänst yngre  (pdf, 439 kB, nytt fönster)

Genomförande av webbundersökningar med bild- och ljudstöd

I år kommer en webbundersökning med bildstöd i form av pictogram genomföras för följande verksamheter:

 • Grupp- och servicebostad
 • Daglig verksamhet
 • Barnboende
 • Korttidstillsyn.

Staden deltar ej i SKR:s nationella undersökning men genomför undersökningarna på egen hand och på ett liknande sätt.

Grupp- och servicebostad, dagligverksamhet och barnboende kommer genomföras under hösten 2020. Korttidstillsyn ska preliminärt genomföras under veckorna 15–19. Information om KTT kommer inom kort.

Resultat från brukarundersökningarna

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet totalt Stockholms stad (pdf, 3,4 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Bromma (pdf, 4,3 MB; nytt fönster)

Daglig verksamhet Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 4,7 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Farsta (pdf, 4,5 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Hägersten-Liljeholmen (pdf, 4,7 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Hässelby-Vällingby (pdf, 4,3 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Kungsholmen (pdf, 4,3 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Norrmalm (pdf, 4,2 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Rinkeby-Kista (pdf, 4,4 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Skarpnäck (pdf, 4,2 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Skärholmen (pdf, 4,2 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Spånga-Tensta (pdf, 4,3 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Södermalm (pdf, 4,7 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Älvsjö (pdf, 4,1 MB, nytt fönster)

Daglig verksamhet Östermalm (pdf, 4,1 MB, nytt fönster)

Gruppbostad

Gruppbostad totalt Stockholms stad (pdf, 3,6 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Bromma (pdf, 4,5 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 4,6 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Farsta (pdf, 3,6 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Hägersten-Liljeholmen (pdf, 4,3 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Hässelby-Vällingby (4,5 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Kungsholmen (pdf, 4,5 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Norrmalm (pdf, 4,2 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Rinkeby-Kista (pdf, 4,5 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Skarpnäck (pdf, 4,4 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Skärholmen (pdf, 4,5 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Spånga-Tensta (pdf, 4,4 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Södermalm (pdf, 4,6 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Älvsjö (pdf, 4,2 MB, nytt fönster)

Gruppbostad Östermalm (pdf, 4,4 MB, nytt fönster)

Hemtjänst

Hemtjänst totalt Stockholms stad (pdf, 938 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Bromma (pdf, 795 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Bromma – egen regi (pdf 564 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 935 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Enskede-Årsta-Vantör – egen regi  (pdf, 576 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Farsta (pdf, 738 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Farsta – egen regi (pdf, 385 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Hägersten-Liljeholmen (pdf, 804 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Hägersten-Liljeholmen – egen regi (pdf, 575 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Hässelby-Vällingby (pdf, 943 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf, 576 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Kungsholmen (pdf, 665 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Norrmalm (pdf, 915 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Norrmalm –  egen regi (pdf, 440 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Rinkeby-Kista (pdf, 942 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Rinkeby-Kista – egen regi (pdf, 447 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Skarpnäck (pdf, 933 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Skarpnäck – egen regi (pdf, 702 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Skärholmen (pdf, 941 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Skärholmen – egen regi (pdf, 708 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Spånga-Tensta (pdf, 842 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Spånga-Tensta – egen regi (pdf, 385 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Södermalm (pdf, 941 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Södermalm – egen regi (pdf, 706 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Älvsjö (pdf, 444 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Östermalm (pdf, 795 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Östermalm – egen regi (pdf, 441 kB, nytt fönster)

Korttidshem

Korttidshem totalt Stockholms stad (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Bromma (pdf 1,3 MB, nytt fönster)

Korttidshem Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Korttidshem Farsta (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Korttidshem Hägersten-Liljeholmen (pdf, 1,5 MB, nytt fönster)

Korttidshem Hässelby-Vällingby (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Korttidshem Kungsholmen (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Norrmalm (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Korttidshem Rinkeby-Kista (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Skärholmen (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Skarpnäck (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Spånga-Tensta (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Korttidshem Södermalm (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Korttidshem Älvsjö (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Korttidshem Östermalm (pdf, 1,2 MB nytt fönster)

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn totalt Stockholms stad (pdf, 4,8 MB, nytt fönster)

Servicebostad

Servicebostad totalt Stockholms stad (pdf, 3,4 MB, nytt fönster)

Servicebostad Bromma (pdf, 3,4 MB, nytt fönster)

Servicebostad Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 3,6 MB, nytt fönster)

Servicebostad Hägersten-Liljeholmen (pdf, 4,2 MB, nytt fönster)

Servicebostad Hässelby-Vällingby (pdf, 4,1 MB, nytt fönster)

Servicebostad Norrmalm (pdf, 3,7 MB, nytt fönster)

Servicebostad Rinkeby-Kista (pdf, 4 MB, nytt fönster)

Servicebostad Skarpnäck (pdf, 3,3 MB, nytt fönster)

Servicebostad Skärholmen (pdf, 4,1 MB, nytt fönster)

Servicebostad Södermalm (pdf, 4,4 MB, nytt fönster)

Servicebostad Älvsjö (pdf, 4 MB, nytt fönster)

Servicebostad Östermalm (pdf, 3,9 MB, nytt fönster)

Uppdaterad