Tyck till om gymnasiet

Varje år genomförs undersökningar där elever får tycka till om sitt gymnasium. Resultaten publiceras i samband med omvalsperioden till gymnasieskolan.

Undersökningarna besvaras av

  • elever i årskurs 2 på gymnasiet
  • elever i språkintroduktionsprogrammets alla årskurser.

Datum för undersökningarna

Årets undersökningar för elever i gymnasiet är avslutade. Resultaten publiceras här på webbplatsen i april.

Information till dig som är rektor

Inom ramen för den gemensamma gymnasieregionen genomför Stockholms stad en enkätundersökning bland elever i år 2 på gymnasiet och på språkintroduktionsprogrammets alla årskurser. För Stockholms stads skolor är det obligatoriskt att låta eleverna delta. 

Tidplan 

2021

Vecka 45–50: Skolor registrerar deltagande klasser i Origos portal (mejl skickas till rektor från Origo).

Vecka 51: Origo skickar lösenord till anmälda mentorer och kontaktpersoner på skolan.

2022

Vecka 2–8: Eleverna besvarar enkäten under lektionstid.

April: Resultaten återkopplas till skolor.

Resultat

Barn- och fritidsprogrammet – totalrapport (pdf, 323 kB, nytt fönster)

Bygg- och anläggningsprogrammet – totalrapport (pdf, 317 kB, nytt fönster)

Ekonomiprogrammet – totalrapport (pdf, 381  kB, nytt fönster)

El- och energiprogrammet – totalrapport (pdf, 339 kB, nytt fönster)

Estetiska programmet – totalrapport (pdf, 357 kB, nytt fönster)

Fordons- och transportprogrammet – totalrapport (pdf, 333 kB, nytt fönster)

Handels- och administrationsprogrammet – totalrapport (pdf, 336 kB, nytt fönster)

Hantverksprogrammet – totalrapport (pdf, 336 kB, nytt fönster)

Hotell- och turismprogrammet – totalrapport (pdf, 325 kB, nytt fönster)

Humanistiska programmet – totalrapport (pdf, 335 kB, nytt fönster)

Industritekniska programmet – totalrapport (pdf, 292 kB, nytt fönster)

International Baccalaureate – totalrapport (pdf, 329 kB, nytt fönster)

Introduktionsprogrammet exklusive språkintroduktion – totalrapport (pdf, 341 kB, nytt fönster)

Naturbruksprogrammet – totalrapport (pdf, 331 kB, nytt fönster)

Naturvetenskapsprogrammet – totalrapport (pdf, 391 kB, nytt fönster)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet – totalrapport (pdf, 332 kB, nytt fönster)

Samhällsvetenskapsprogrammet – totalrapport (pdf, 448 kB, nytt fönster)

Sjöfartsutbildningen – totalrapport (pdf, 279 kB, nytt fönster)

Språkintroduktion – totalrapport (pdf, 304 kB, nytt fönster)

Teknikprogrammet – totalrapport (pdf, 348 kB, nytt fönster)

VVS- och fastighetsprogrammet (pdf, 297 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsprogrammet – totalrapport (pdf, 326 kB, nytt fönster)

Yrkesdansarutbildningen – totalrapport (pdf, 289 kB, nytt fönster)

Totalrapport barn- och fritidsprogrammet (pdf, 323 kB, nytt fönster)

Totalrapport bygg- och anläggningsprogrammet (pdf, 298 kB, nytt fönster)

Totalrapport ekonomiprogrammet (pdf, 385 kB, nytt fönster)

Totalrapport el- och energiprogrammet (pdf, 344 kB, nytt fönster)

Totalrapport estetiska programmet (pdf, 363 kB, nytt fönster)

Totalrapport fordons- och transportprogrammet (pdf, 335 kB, nytt fönster)

Totalrapport handel- och administrationsprogrammet (pdf, 341 kB, nytt fönster)

Totalrapport hantverksprogrammet (pdf, 339 kB, nytt fönster)

Totalrapport hotell- och turismprogrammet (pdf, 330 kB, nytt fönster)

Totalrapport humanistiska programmet (pdf, 337 kB, nytt fönster)

Totalrapport industritekniska programmet (pdf, 297 kB, nytt fönster)

Totalrapport International Baccalaureate (pdf, 330 kB, nytt fönster)

Totalrapport introduktionsprogrammet exklusive språkintroduktion (pdf, 349 kB, nytt fönster)

Totalrapport naturbruksprogrammet (pdf, 331 kB, nytt fönster)

Totalrapport naturvetenskapsprogrammet (pdf, 392 kB, nytt fönster)

Totalrapport restaurang- och livsmedelsprogrammet (pdf, 335 kB, nytt fönster)

Totalrapport samhällsvetenskapsprogrammet (pdf, 455 kB, nytt fönster)

Totalrapport sjöfartsutbildningen (pdf, 283 kB, nytt fönster)

Totalrapport språkintroduktion (pdf, 312 kB, nytt fönster)

Totalrapport teknikprogrammet (pdf, 351 kB, nytt fönster)

Totalrapport vård- och omsorgsprogrammet (pdf, 336 kB, nytt fönster)

Totalrapport yrkesdansarutbildningen (pdf, 289 kB, nytt fönster)

Uppdaterad