Tyck till om gymnasiet

Varje år genomför vi en undersökning där elever i årskurs 2 på gymnasiet och språkintroduktion får tycka till om sitt gymnasium. Resultaten publiceras i samband med omvalsperioden till gymnasieskolan.

Enkäten besvaras av

  • årskurs 2 på gymnasiet
  • språkintroduktionsprogrammets alla årskurser.

Viktiga datum för elevenkäten 2020

Årets undersökning är avslutad. Totalresultat publiceras på den här sidan och resultat per skola på Hitta gymnasieskola inför omvalsperioden till gymnasieskolan.

Information till dig som är rektor

Inom ramen för den gemensamma gymnasieregionen genomför Stockholms stad en enkätundersökning bland elever i år 2 på gymnasiet och på språkintroduktionsprogrammets alla årskurser. För Stockholms stads skolor är det obligatoriskt att låta eleverna delta. 

Så ser tidplanen ut 2020

  1. Vecka 48 2019: Informationsbrev skickas ut till rektorer och kontaktpersoner.
  2. Vecka 49 2019: Länk till systemet för registrering skickas till rektorer och kontaktpersoner.
  3. Vecka 1 2020: Lösenord skickas ut till mentorer och kontaktpersoner.
  4. 7 januari–6 mars 2020: Webbenkäten är öppen och redovisning av svarsfrekvens sker löpande.
  5. Vecka 14 2020: Resultat levereras till Stockholms stad. Rapporter skickas ut till kontaktpersoner på skolorna.

Exempelenkäter

Exempelenkäterna visar hur undersökningen ser ut på papper. De kan inte användas för att svara på undersökningen.

Exempelenkät: Gymnasiet 2020 (pdf, 27 kB nytt fönster)

Exempelenkät: Gymnasiet språkintroduktion 2020 (pdf, 33 kB, nytt fönster)

Resultat från tidigare år

Totalrapport barn- och fritidsprogrammet (pdf, 690 kB, nytt fönster)

Totalrapport bygg- och anläggningsprogrammet (pdf, 613 kB, nytt fönster)

Totalrapport ekonomiprogrammet (pdf, 754 kB, nytt fönster)

Totalrapport el- och energiprogrammet (pdf, 664 kB, nytt fönster)

Totalrapport estetiska programmet (pdf, 733 kB, nytt fönster)

Totalrapport fordons- och transportprogrammet (pdf, 801 kB, nytt fönster)

Totalrapport handel- och administrationsprogrammet (pdf, 692 kB, nytt fönster)

Totalrapport hantverksprogrammet (pdf, 647 kB, nytt fönster)

Totalrapport hotell- och turismprogrammet (pdf, 622 kB, nytt fönster)

Totalrapport humanistiska programmet (pdf, 721 kB, nytt fönster)

Totalrapport industritekniska programmet (pdf, 627 kB, nytt fönster)

Totalrapport International Baccalaureate (pdf, 633 kB, nytt fönster)

Totalrapport introduktionsprogrammet exklusive språkintroduktion (pdf, 706 kB, nytt fönster)

Totalrapport naturbruksprogrammet (pdf, 652 kB, nytt fönster)

Totalrapport naturvetenskapsprogrammet (pdf, 955 kB, nytt fönster)

Totalrapport restaurang- och livsmedelsprogrammet (pdf, 703 kB, nytt fönster)

Totalrapport samhällsvetenskapsprogrammet (pdf, 961 kB, nytt fönster)

Totalrapport sjöfartsutbildningen (pdf, 637 kB, nytt fönster)

Totalrapport språkintroduktion (pdf, 616 kB, nytt fönster)

Totalrapport teknikprogrammet (pdf, 677 kB, nytt fönster)

Totalrapport vård- och omsorgsprogrammet (pdf, 674 kB, nytt fönster)

Totalrapport yrkesdansarutbildningen (pdf, 633 kB, nytt fönster)

Uppdaterad