Tyck till om gymnasiet

Varje år genomförs undersökningar där elever får tycka till om sitt gymnasium. Resultaten publiceras i samband med omvalsperioden till gymnasieskolan.

Undersökningarna besvaras av

  • elever i årskurs 2 på gymnasiet
  • elever i språkintroduktionsprogrammets alla årskurser.

Datum för undersökningarna

Undersökningar för elever i gymnasiet år 2022 pågår under veckorna 2–8.

De skolor med elever som går på yrkesprogram och har praktik under den ordinarie svarsperioden erbjuds att besvara enkäten från och med den 10 december 2021.

Till dig som ska svara på enkäten

Exempelenkäten visar hur undersökningen ser ut på papper. Den kan inte användas för att svara på undersökningen.

Exempelenkät gymnasiet 2022 (pdf, 376 kB, nytt fönster)

 

För att logga in, använd den kod som du har fått av din mentor eller lärare.

Information till dig som är rektor

Inom ramen för den gemensamma gymnasieregionen genomför Stockholms stad en enkätundersökning bland elever i år 2 på gymnasiet och på språkintroduktionsprogrammets alla årskurser. För Stockholms stads skolor är det obligatoriskt att låta eleverna delta. 

Tidplan 

2021

Vecka 45–50: Skolor registrerar deltagande klasser i Origos portal (mejl skickas till rektor från Origo).

Vecka 51: Origo skickar lösenord till anmälda mentorer och kontaktpersoner på skolan.

2022

Vecka 2–8: Eleverna besvarar enkäten under lektionstid.

April: Resultaten återkopplas till skolor.

Resultat

Totalrapport barn- och fritidsprogrammet (pdf, 323 kB, nytt fönster)

Totalrapport bygg- och anläggningsprogrammet (pdf, 298 kB, nytt fönster)

Totalrapport ekonomiprogrammet (pdf, 385 kB, nytt fönster)

Totalrapport el- och energiprogrammet (pdf, 344 kB, nytt fönster)

Totalrapport estetiska programmet (pdf, 363 kB, nytt fönster)

Totalrapport fordons- och transportprogrammet (pdf, 335 kB, nytt fönster)

Totalrapport handel- och administrationsprogrammet (pdf, 341 kB, nytt fönster)

Totalrapport hantverksprogrammet (pdf, 339 kB, nytt fönster)

Totalrapport hotell- och turismprogrammet (pdf, 330 kB, nytt fönster)

Totalrapport humanistiska programmet (pdf, 337 kB, nytt fönster)

Totalrapport industritekniska programmet (pdf, 297 kB, nytt fönster)

Totalrapport International Baccalaureate (pdf, 330 kB, nytt fönster)

Totalrapport introduktionsprogrammet exklusive språkintroduktion (pdf, 349 kB, nytt fönster)

Totalrapport naturbruksprogrammet (pdf, 331 kB, nytt fönster)

Totalrapport naturvetenskapsprogrammet (pdf, 392 kB, nytt fönster)

Totalrapport restaurang- och livsmedelsprogrammet (pdf, 335 kB, nytt fönster)

Totalrapport samhällsvetenskapsprogrammet (pdf, 455 kB, nytt fönster)

Totalrapport sjöfartsutbildningen (pdf, 283 kB, nytt fönster)

Totalrapport språkintroduktion (pdf, 312 kB, nytt fönster)

Totalrapport teknikprogrammet (pdf, 351 kB, nytt fönster)

Totalrapport vård- och omsorgsprogrammet (pdf, 336 kB, nytt fönster)

Totalrapport yrkesdansarutbildningen (pdf, 289 kB, nytt fönster)

Totalrapport barn- och fritidsprogrammet (pdf, 690 kB, nytt fönster)

Totalrapport bygg- och anläggningsprogrammet (pdf, 613 kB, nytt fönster)

Totalrapport ekonomiprogrammet (pdf, 754 kB, nytt fönster)

Totalrapport el- och energiprogrammet (pdf, 664 kB, nytt fönster)

Totalrapport estetiska programmet (pdf, 733 kB, nytt fönster)

Totalrapport fordons- och transportprogrammet (pdf, 801 kB, nytt fönster)

Totalrapport handel- och administrationsprogrammet (pdf, 692 kB, nytt fönster)

Totalrapport hantverksprogrammet (pdf, 647 kB, nytt fönster)

Totalrapport hotell- och turismprogrammet (pdf, 622 kB, nytt fönster)

Totalrapport humanistiska programmet (pdf, 721 kB, nytt fönster)

Totalrapport industritekniska programmet (pdf, 627 kB, nytt fönster)

Totalrapport International Baccalaureate (pdf, 633 kB, nytt fönster)

Totalrapport introduktionsprogrammet exklusive språkintroduktion (pdf, 706 kB, nytt fönster)

Totalrapport naturbruksprogrammet (pdf, 652 kB, nytt fönster)

Totalrapport naturvetenskapsprogrammet (pdf, 955 kB, nytt fönster)

Totalrapport restaurang- och livsmedelsprogrammet (pdf, 703 kB, nytt fönster)

Totalrapport samhällsvetenskapsprogrammet (pdf, 961 kB, nytt fönster)

Totalrapport sjöfartsutbildningen (pdf, 637 kB, nytt fönster)

Totalrapport språkintroduktion (pdf, 616 kB, nytt fönster)

Totalrapport teknikprogrammet (pdf, 677 kB, nytt fönster)

Totalrapport vård- och omsorgsprogrammet (pdf, 674 kB, nytt fönster)

Totalrapport yrkesdansarutbildningen (pdf, 633 kB, nytt fönster)

Uppdaterad