Tyck till om gymnasiesärskolan

Varje år genomförs undersökningar för elever som går på gymnasiesärskola. Resultaten publiceras här på webbsidan.

Undersökningarna besvaras av

  • alla elever på individuella programmet 
  • alla elever på nationella programmet.

Datum för undersökningarna

Undersökningarna inom gymnasiesärskola genomförs inte under 2021.

Resultat

Uppdaterad