Tyck till om gymnasiesärskolan

Varje år genomförs undersökningar för elever som går på gymnasiesärskola. Resultaten publiceras här på webbsidan.

Undersökningarna besvaras av

  • alla elever på individuella programmet 
  • alla elever på nationella programmet.

Datum för undersökningarna

Årets undersökningar för elever i gymnasiesärskola är avslutade. Resultaten publiceras här på webbplatsen under våren.

Till dig som är rektor

Skolorna anmäler en kontaktperson till Origo Group genom att skicka ett mejl

E-post: skola@origogroup.com

Kontaktpersonen på skolan får sedan ett mejl av Origo Group med en anmälningslänk där skolorna uppger antalet program och klasser som skolan deltar med samt antalet elever per program och klass. Kontaktpersonen erhåller sedan koder och lösenord som de ska delas ut till klassmentorer eller ansvarig person för undersökningen. Kontaktpersonen tar också emot och sprider informationsmaterial och handledning till den personal som har till uppgift att stötta och hjälpa eleven igenom undersökningen.

Tidplan

Vecka 9 Information om undersökningen till skolorna
Vecka 10 Utskick av inloggningsuppgifter och lösenord till undersökningen från Origo till kontaktpersoner på skolorna
Vecka 11–14 (14 mars – 8 april) genomförande av enkäten.
Vecka 19 Utskick av resultaten till skolornas kontaktpersoner.

Resultat

Uppdaterad