Tyck till om gymnasiesärskolan

Årets undersökning för elever som går på gymnasiesärskola är avslutad. Eleverna svarade på enkäten i skolan med hjälp av datorer eller Ipads. Resultaten från undersökningen publiceras här.

Stockholms stad genomförde elevenkäten i gymnasiesärskolan med hjälp av webbenkätverktyget Pict-o-Stat där pictogramsymboler används. Enkäten gör det möjligt för fler elever att självständigt vara med och tycka till om sin skola och skoldag.

Information till dig som är rektor

Den 4 mars–5 april genomfördes 2019 års elevundersökningen i gymnasiesärskolan.

Så genomför vi undersökningen i Pict-o-stat

I år bestod pictogramenkäten av 14 frågor till det individuella programmet och av 17 frågor till det nationella programmet. Frågorna utgick från läroplanen för gymnasiesärskolan.

Vi använde enkätverktyget Pict-o-stat som erbjuder eleven stöd i form av tal, text och bilder. Pict-o-stat är ett verktyg som fungerar utmärkt på de flesta datorhjälpmedel såsom pekskärm, touchkontroller, flexiboard med flera. Pict-o-stat går också att ladda ner via en app i mobilen.

Under hela genomförandeperioden hade frågeassistenterna möjlighet att jobba med de elever som behöver extra stöd, gå igenom pictogrambilderna och deras betydelse samt testa att svara på enkäten. Många elever kunde genomföra undersökningen utan större problem och behövde inte delta i förarbetet.

En kontaktperson per skola

För att kunna genomföra undersökningar i Pict-o-stat behövs en kontaktperson per skola och en eller flera frågeassistenter. Kontaktpersonen ansvarar för att stämma av urvalet och ta emot lösenord från Neonova. De delar även ut lösenorden till frågeassistenter eller klasslärare.

Exempelenkäter

Här publiceras exempelenkäter när undersökningen för 2020 börjar.

Affischer

Gymnasiesarskola affisch 2019 (pdf, nytt fönster)

Resultat från tidigare år

Uppdaterad