Tyck till om gymnasiesärskolan

Varje år genomförs undersökningar för elever som går på gymnasiesärskola. Resultaten publiceras på webbsidan.

Undersökningarna besvaras av

  • alla elever på individuella programmet 
  • alla elever på nationella programmet.

Datum för undersökningarna 2020

Årets undersökningar är avslutade. Totalresultaten och resultaten för de olika skolorna och programmen publiceras under rubriken resultat här på webbsidan.

Resultat från tidigare år

Uppdaterad