Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Tyck till om gymnasiesärskolan

Varje år genomförs undersökningar för elever som går på gymnasiesärskola. Resultaten publiceras här på webbsidan.

Undersökningarna besvaras av

  • alla elever på individuella programmet 
  • alla elever på nationella programmet.

Datum för undersökningarna

Undersökningarna för år 2020 inom gymnasiesärskolan är avslutade.

Resultaten för staden totalt och för respektive stadsdelsområde kommer inom kort att presenteras här på webbsidan.

Resultat

Uppdaterad