Tyck till om grundskolan

Varje år genomförs undersökningar där elever och vårdnadshavare får tycka till om stadens grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och fritidsklubbar.

Grundskoleundersökningarna genomförs i 

 • förskoleklass
 • fritidshem
 • årskurs 2, 5 och 8
 • fritidsklubb
 • grundsärskolans alla klasser.

Datum för undersökningarna

Undersökningar inom grundskola och grundsärskola pågår

 • 12 december 2022–12 februari 2023 för vårdnadshavare
 • 30 januari–24 februari 2023 för elever.

Rapporter från undersökningar publiceras våren 2023 under rubrik Resultat.

Till dig som ska svara på enkäten

Vårdnadshavare

Vad du som vårdnadshavare tycker är viktigt för oss! Vi hoppas därför att du tar dig tid att svara på våra frågor om hur du upplever att ditt barns skola fungerar. Här finns information, exempelenkäter och en demoenkät för grundsärskolan.

Elev

Elever i grundskolan årskurs 2, 5 och 8 samt de elever som går på fritidsklubb årskurs 4 svarar på undersökningen i skolan.

Vem får enkäten?

 • Du som är vårdnadshavare till elev i förskoleklass, fritidshem och årskurs 2 samt grundsärskolans årskurs 1–9 får ett brev per post med information och lösenord till webbenkäten.
 • Enkäten skickas till den adress där barnet är mantalsskrivet
 • Det finns två koder i brevet vilket möjliggör att två vårdnadshavare kan svara på enkäten.

Besvara enkäten

 • Undersökningen till dig som är vårdnadshavare pågår 12 december 2022–12 februari 2023.
 • Du kan logga in till enkäten här på webben så fort du har fått ditt brev med lösenord.
 • I webbenkäten finns det möjlighet att välja att svara på ett flertal olika språk.

Påminnelser

 • Påminnelser skickas ut till de som inte svarar. En av påminnelserna innehåller en postalenkät för dem som föredrar att svara på papper

Elevernas undersökningar

 • Under rubriken Information till verksamheterna finns fakta om de enkäter som eleverna besvarar.

Tack för att du svarar på enkäten!

Exempelenkäter

Exempelenkäterna visar hur undersökningen ser ut på papper. De kan inte användas för att svara på undersökningen.

 

Exempelenkät förskoleklass – vårdnadshavare (pdf)

Exempelenkät årskurs 2 inklusive fritidshem – vårdnadshavare (pdf)

Exempelenkät årskurs 2 – elev (pdf)

Exempelenkät årskurs 5 och 8 – elev (pdf)

Exempelenkät fritidsklubb – elev (pdf)

Exempelenkät grundsärskola – vårdnadshavare (pdf)

Demoenkät för grundsärskolan

Webbenkäten för grundsärskola finns i en demoversion, med den funktionalitet som finns. Det går bra att fylla i den och skicka in svar. Svaren sparas inte. Enkäten har samma frågeunderlag för alla målgrupper, därför är det enbart en enkät i demoversionen. Eleverna väljer själva hur många frågor de vill svara på.

Logga in med koden TestGRS

Logga in till enkäten med det lösenord du har fått per post.
I webbenkäten finns det möjlighet att svara på ett flertal olika språk.

The survey in other languages

For guardians

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Arabic (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Croatian (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – English (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Farsi (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Finnish (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – German (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Greek (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Polish (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Russian (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Serb (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Somali (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Spanish (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Turkish (pdf)

For pupils

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Arabic (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – English (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Farsi (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Finnish (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – German (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Greek (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Croatian (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Polish (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Russian pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Serb (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Somali (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Spanish (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Turkish (pdf)

Information till verksamheterna

Snart är det dags för 2023 års grundskoleundersökningar. Med anledning av den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr22) har några av frågorna i årets enkät anpassats för att kunna följa upp de nya delarna i läroplanen. 

Elever i grundskolan årskurs 2, 5 och 8 samt de elever som går på fritidsklubb årskurs 4 svarar på undersökningen i skolan. Eleverna i årskurs 2 får i samband med enkäten i skolan svara på frågor om sitt fritidshem. 

Demoenkäter för eleverna i grundsärskola samt översättningar och exempelenkäter för samtliga enkäter kommer att läggas upp på denna sida. Affischer samt en längre information kommer att skickas ut av leverantören.

Precis som förra året kommer grundsärskolans alla elever att erbjudas att svara på en enkät som tillhandahåller ett utökat stöd. Ämneselever i årskurs 1–3 samt alla ämnesområdeselever erbjuds en enkät med några få övergripande frågor. Ämneselever i årskurs 4–9 får en enkät som innehåller de övergripande frågorna samt en möjlighet att svara på ytterligare frågor.

Eleverna väljer om de vill ha ljud- eller bildsstöd eller hjälp av en frågeassistent, en oberoende person som hjälper och stöttar vid ifyllandet. Frågeassistenten utses av skolan och kan vara en specialistlärare som inte dagligen är i kontakt med eleven.

Undersökningen till elever

 • Skolor anmäler sitt deltagande under perioden 15 november–20 december.
 • Rektorerna får ett mejl med rubriken ”Stockholms stads Grundskoleundersökning 2023” av Origo Group. Mejlet innehåller information om både grund- och grundsärskolans undersökning, affischer med information om undersökningen samt en länk till systemet där de registrerar sitt deltagande, kontaktperson för skolan, vilka årskurser som finns på skolan, antal elever per klass samt en mejladress till den för respektive klass som kommer att genomföra enkäten med eleverna (klasslärare eller annan ansvarig).
 • Svarsperioden för eleverna är 30 januari–24 februari.
 • Elever i årskurs 2, 5 och 8 samt de elever som går på fritidshem och fritidsklubb svarar på undersökningen i skolan.
 • Elever i grundsärskolan årskurs 1–9 svarar på en enkät med bild- och ljudstöd i skolan.
 • Någon vecka innan undersökningen öppnar skickas information och instruktioner för genomförandet samt klassinlogg automatisk via mejl till den som rektor uppgett genomför enkäten med eleverna. Om rektor väljer att inte uppge en kontaktperson per klass kan kontaktpersonen som tidigare år varit anmäld skriva ut inloggningsuppgifterna.
 • När undersökningen pågår kan rektor och den kontaktperson som rektor valt för skolan gå in i systemet och ändra antal elever per klass, följa svarsfrekvensen ner på klassnivå och skriva ut inloggningskoderna.
 • Med hjälp av sitt lösenord kommer klassläraren/den som genomför enkäten med eleverna att kunna stänga enkäten och se svaren för de klasser som har svarat, samt kunna ta fram egna enklare rapporter per klass i realtid. Observera att det då inte går att öppna enkäten igen och låta några till elever i samma klass svara. Det går bara att stänga klassens enkät en gång.
 • Nytt för i år är att de skolor som så önskar kommer kunna använda Origos analysverktyg när de arbetar med sina resultat. Mer information kommer i samband med att resultaten är klara.

Undersökningen till vårdnadshavare

 • Undersökningen till vårdnadshavare pågår 12 december–12 februari.
 • Vårdnadshavare till elever i förskoleklass, fritidshem och årskurs 2 samt grundsärskolans årskurs 1–9 får den första informationen med lösenord till webbenkäten per post.
 • Enkäterna skickas till den adress där barnet är mantalsskrivet och vårdnadshavare kan börja svara på enkäten på webben så fort de fått sitt lösenord, precis innan julhelgen.
 • Påminnelser skickas ut vid flera tillfällen till de som inte svarar. En av påminnelserna innehåller en postalenkät för dem som föredrar att svara på papper.
 • Frågorna i enkäten riktar sig till vårdnadshavarna och hur de upplever att deras barns skola fungerar.
 • Skolans insats är begränsad till att hjälpa till att påminna vårdnadshavarna om att de ska svara samt att sätta upp informationsaffischer på skolorna med uppgifter om undersökningen. 
 • Kontaktpersonerna som rektor anger för undersökningen på skolan kommer även att kunna följa svarsfrekvensen för vårdnadshavarna i systemet.

Frågor

Har du frågor går det bra att kontakta Origo Group.
E-post: skola@origogroup.com

Uppdaterad