Tyck till om grundskolan

Varje år genomförs undersökningar där elever och vårdnadshavare får tycka till om stadens grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och fritidsklubbar.

Grundskoleundersökningarna genomförs i 

  • förskoleklass
  • fritidshem
  • årskurs 2, 5 och 8
  • fritidsklubb
  • grundsärskolans alla klasser.

Datum för undersökningarna

Årets undersökningar för elever i grundskola och grundsärskola är avslutade. Rapporterna från undersökningarna hittar du under rubrik Resultat.

The survey in other languages

For guardians

Compulsory school year 2 – Arabic (pdf, 593 kB, new window)

Compulsory school year 2 – Croatian (pdf, 348 kB, new window)

Compulsory school year 2 – English (pdf, 394 kB, new window)

Compulsory school year 2 – Finnish (pdf, 385 kB, new window)

Compulsory school year 2 – German (pdf, 383 kB, new window)

Compulsory school year 2 – Greek (pdf, 397 kB, new window)

Compulsory school year 2 – Persian (pdf, 402 kB, new window)

Compulsory school year 2 – Polish (pdf, 402 kB, new window)

Compulsory school year 2 – Russian (pdf, 404 kB, new window)

Compulsory school year 2 – Serb (pdf, 391 kB, new window)

Compulsory school year 2 – Somali (pdf, 389 kB, new window)

Compulsory school year 2 – Spanish (pdf, 363 kB, new window)

Compulsory school year 2 – Turkish (pdf, 375 kB, new window)

For pupils

Compulsory school year 2, pupils – Arabic (pdf, 522 kB, new window)

Compulsory school year 2, pupils – English (pdf, 330 kB, new window)

Compulsory school year 2, pupils – Finnish (pdf, 328 kB, new window)

Compulsory school year 2, pupils – Greek (pdf, 340 kB, new window)

Compulsory school year 2, pupils – Croatian (pdf, 320 kB, new window)

Compulsory school year 2, pupils – Persian (pdf, 320 kB, new window)

Compulsory school year 2, pupils – Polish (pdf, 334 kB, new window)

Compulsory school year 2, pupils – Russian pdf, 345 kB, new window)

Compulsory school year 2, pupils – Serb (pdf, 327 kB, new window)

Compulsory school year 2, pupils – Somali (pdf, 327 kB, new window)

Compulsory school year 2, pupils – Spanish (pdf, 331 kB, new window)

Compulsory school year 2, pupils – Turkish (pdf, 331 kB, new window)

Compulsory School year 2, pupils – German (pdf, 340 kB, new window)

Compulsory School year 5 for pupils

Compulsory School year 5 – Arabic (pdf, 602 kB, new window)

Compulsory School year 5 – Croatian (pdf, 467 kB, new window)

Compulsory School year 5 – English (pdf, 475 kB, new window)

Compulsory School year 5 – Finnish (pdf, 479 kB, new window)

Compulsory School year 5 – German (pdf, 476 kB, new window)

Compulsory School year 5 – Greek (pdf, 487 kB, new window)

Compulsory School year 5 – Persian (pdf, 611  kB, new window)

Compulsory School year 5 – Polish (pdf, 480 kB, new window)

Compulsory School year 5 – Russian (pdf, 488 kB, new window)

Compulsory School year 5 – Serbian (pdf, 470 kB, new window)

Compulsory School year 5 – Somali (pdf, 480 kB, new window)

Compulsory School year 5 – Spanish (pdf, 477 kB, new window)

Compulsory School year 5 – Turkish (pdf, 470 kB, new window)

Compulsory School year 8 for pupils

Compulsory School year 8 – Arabic (pdf, 590 kB, new window)

Compulsory School year 8 – Croatian (pdf, 473 kB, new window)

Compulsory School year 8  – English (pdf, 474 kB, new window)

Compulsory School year 8 – Finnish (pdf, 479 kB, new window)

Compulsory School year 8 – German (pdf, 486 kB, new window)

Compulsory School year 8 – Greek (pdf, 486 kB, new window)

Compulsory School year 8 – Persian (pdf, 606 kB, new window)

Compulsory School year 8 – Polish (pdf, 479 kB, new window)

Compulsory School year 8 – Russian (pdf, 488 kB, new window)

Compulsory School year 8 – Serbian (pdf, 469 kB, new window)

Compulsory School year 8 – Somali (pdf, 474 kB, new window)

Compulsory School year 8 – Spanish (pdf, 475 kB, new window)

Compulsory School year 5  – Turkish (pdf, 464 kB, new window)

Uppdaterad