Tyck till om grundskolan

Varje år genomförs undersökningar där elever och vårdnadshavare får tycka till om stadens grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och fritidsklubbar.

Grundskoleundersökningarna genomförs i 

  • förskoleklass
  • fritidshem
  • årskurs 2, 5 och 8
  • fritidsklubb
  • grundsärskolans alla klasser.

Datum för undersökningarna

Årets undersökningar inom grundskola och grundsärskola är avslutade. Resultaten från undersökningarna publiceras under sommaren.

The survey in other languages

For guardians

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Arabic (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Croatian (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – English (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Farsi (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Finnish (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – German (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Greek (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Polish (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Russian (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Serb (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Somali (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Spanish (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Turkish (pdf)

For pupils

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Arabic (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – English (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Farsi (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Finnish (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – German (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Greek (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Croatian (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Polish (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Russian pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Serb (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Somali (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Spanish (pdf)

Compulsory school year 2 inclusive After school centre – Turkish (pdf)

Uppdaterad