Tyck till om grundskolan

Varje år genomförs undersökningar där elever och vårdnadshavare får tycka till om stadens grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och fritidsklubbar.

Grundskoleundersökningarna genomförs i 

  • förskoleklass
  • fritidshem
  • årskurs 2, 5 och 8
  • fritidsklubb
  • grundsärskolans alla klasser.

Datum för undersökningarna

Årets undersökningar inom grundskolan och grundsärskolan är avslutade.

Totalrapporter, stadsdelsrapporter samt rapporter från respektive skola finns under rubrik Resultat.

The survey in other languages

For guardians

Compulsory school year 2 – Arabic (pdf, 593 kB, new window)

Compulsory school year 2 – Croatian (pdf, 348 kB, new window)

Compulsory school year 2 – English (pdf, 394 kB, new window)

Compulsory school year 2 – Finnish (pdf, 385 kB, new window)

Compulsory school year 2 – German (pdf, 383 kB, new window)

Compulsory school year 2 – Greek (pdf, 397 kB, new window)

Compulsory school year 2 – Persian (pdf, 402 kB, new window)

Compulsory school year 2 – Polish (pdf, 402 kB, new window)

Compulsory school year 2 – Russian (pdf, 404 kB, new window)

Compulsory school year 2 – Serb (pdf, 391 kB, new window)

Compulsory school year 2 – Somali (pdf, 389 kB, new window)

Compulsory school year 2 – Spanish (pdf, 363 kB, new window)

Compulsory school year 2 – Turkish (pdf, 375 kB, new window)

For pupils

Compulsory school year 2, pupils – Arabic (pdf, 522 kB, new window)

Compulsory school year 2, pupils – English (pdf, 330 kB, new window)

Compulsory school year 2, pupils – Finnish (pdf, 328 kB, new window)

Compulsory school year 2, pupils – Greek (pdf, 340 kB, new window)

Compulsory school year 2, pupils – Croatian (pdf, 320 kB, new window)

Compulsory school year 2, pupils – Persian (pdf, 320 kB, new window)

Compulsory school year 2, pupils – Polish (pdf, 334 kB, new window)

Compulsory school year 2, pupils – Russian pdf, 345 kB, new window)

Compulsory school year 2, pupils – Serb (pdf, 327 kB, new window)

Compulsory school year 2, pupils – Somali (pdf, 327 kB, new window)

Compulsory school year 2, pupils – Spanish (pdf, 331 kB, new window)

Compulsory school year 2, pupils – Turkish (pdf, 331 kB, new window)

Compulsory School year 2, pupils – German (pdf, 340 kB, new window)

Compulsory School year 5 for pupils

Compulsory School year 5 – Arabic (pdf, 602 kB, new window)

Compulsory School year 5 – Croatian (pdf, 467 kB, new window)

Compulsory School year 5 – English (pdf, 475 kB, new window)

Compulsory School year 5 – Finnish (pdf, 479 kB, new window)

Compulsory School year 5 – German (pdf, 476 kB, new window)

Compulsory School year 5 – Greek (pdf, 487 kB, new window)

Compulsory School year 5 – Persian (pdf, 611  kB, new window)

Compulsory School year 5 – Polish (pdf, 480 kB, new window)

Compulsory School year 5 – Russian (pdf, 488 kB, new window)

Compulsory School year 5 – Serbian (pdf, 470 kB, new window)

Compulsory School year 5 – Somali (pdf, 480 kB, new window)

Compulsory School year 5 – Spanish (pdf, 477 kB, new window)

Compulsory School year 5 – Turkish (pdf, 470 kB, new window)

Compulsory School year 8 for pupils

Compulsory School year 8 – Arabic (pdf, 590 kB, new window)

Compulsory School year 8 – Croatian (pdf, 473 kB, new window)

Compulsory School year 8  – English (pdf, 474 kB, new window)

Compulsory School year 8 – Finnish (pdf, 479 kB, new window)

Compulsory School year 8 – German (pdf, 486 kB, new window)

Compulsory School year 8 – Greek (pdf, 486 kB, new window)

Compulsory School year 8 – Persian (pdf, 606 kB, new window)

Compulsory School year 8 – Polish (pdf, 479 kB, new window)

Compulsory School year 8 – Russian (pdf, 488 kB, new window)

Compulsory School year 8 – Serbian (pdf, 469 kB, new window)

Compulsory School year 8 – Somali (pdf, 474 kB, new window)

Compulsory School year 8 – Spanish (pdf, 475 kB, new window)

Compulsory School year 5  – Turkish (pdf, 464 kB, new window)

Resultat

Uppdaterad