Tyck till om grundskolan

Varje år genomför vi en undersökning där elever och vårdnadshavare får tycka till om stadens grundskolor, grundsärskolor och fritidshem. Resultaten presenteras på webbplatsen under våren.

Grundskoleundersökningen genomförs i 

 • förskoleklass
 • fritidshem
 • årskurs 2, 5 och 8
 • fritidsklubb
 • grundsärskolans alla klasser.

Du som är vårdnadshavare svarar på enkäten tillsammans med ditt barn i förskoleklass, fritidshem årskurs 2 samt grundsärskolan årskurs 1–6. Ett informationsbrev med enkäten skickas hem till dig som bor på den adress där barnet är skrivet.

Viktiga datum för elevenkäten 2020

Årets undersökning är avslutad. Totalresultat publiceras på den här sidan och resultat per skola på Hitta grundskola under våren.

The survey in other languages

For guardians

Compulsory School Year 2 – Arabic (pdf, 593 kB, new window)

Compulsory School Year 2 – English (pdf, 394 kB, new window)

Compulsory School Year 2 – Farsi (pdf, 646 kB, new window)

Compulsory School Year 2 – Finnish (pdf, 385 kB, new window)

Compulsory School Year 2 – Greek (pdf, 397 kB, new window)

Compulsory School Year 2 – Croatian (pdf, 348 kB, new window)

Compulsory School Year 2 – Polish (pdf, 402 kB, new window)

Compulsory School Year 2 – Russian (pdf, 404 kB, new window)

Compulsory School Year 2 – Serb (pdf, 391 kB, new window)

Compulsory School Year 2 – Somali (pdf, 389 kB, new window)

Compulsory School Year 2 – Spanish (pdf, 363 kB, new window)

Compulsory School Year 2 – Turkish (pdf, 375 kB, new window)

Compulsory School Year 2 – German (pdf, 383 kB, new window)

For students

Compulsory School Year 2, pupils – Arabic (pdf, 522 kB, new window)

Compulsory School Year 2, pupils – English (pdf, 330 kB, new windowr)

Compuslory School Year 2, pupils – Farsi (pdf, 549 kB, new window)

Compulsory School Year 2, pupils – Finnish (pdf, 328 kB, new window)

Compulsory School Year 2, pupils – Greek (pdf, 340 kB, new window)

Compuslory School Year 2, pupils – Croatian (pdf, 320 kB, new window)

Compulsory School Year 2, pupils – Polish (pdf, 334 kB, new window)

Compulsory School Year 2, pupils – Russian pdf, 345 kB, new window)

Compulsory School Year 2, pupils – Serb (pdf, 327 kB, new window)

Compulsory School Year 2, pupils – Somali (pdf, 327 kB, new window)

Compulsory School Year 2, pupils – Spanish (pdf, 331 kB, new window)

Compulsory School Year 2, pupils – Turkish (pdf, 331 kB, new window)

Compulsory School Year 2, pupils – German (pdf, 340 kB, new window)

Information till verksamheterna

Snart är det dags för 2020 års grundskoleundersökning. Frågorna har inför årets undersökning setts över och några justeringar har skett. Det har tillkommit ett par frågor om arbetsmiljö och ett par frågor har tagits bort. All information om undersökningen samt enkätfrågor, manual till lärare som bistår eleverna vid ifyllandet av enkäten, översättningar, affischer med mera kommer att finnas här. Undersökningen har bytt namn och kommer nu gå under namnet Grundskoleundersökningen. Undersökningen inkluderar alla undersökningar till elever i grund och grundsärskolan, se nedan.

Manual till lärarna vid genomförande av elevenkät (pdf, 55 kB, nytt fönster)

Två viktiga nyheter i årets undersökning

 1. Tidsplanen har förändrats, antalet veckor för ifyllande i skolan har minskat från sju veckor till tre veckor Undersökningen genomförs nu i skolan mellan vecka fem och sju 2020.
 2. Klassläraren som får tillgång till klassens login kommer att kunna se klassens resultat när klassen har svarat klart och enkäten för klassen har stängts i systemet. När klassläraren bedömer att alla elever har svarat kan denne välja att stänga enkäten och få en rapport med utvalda resultat direkt. Observera att det då inte går att öppna enkäten igen och låta några till elever i samma klass svara. Det går bara att stänga klassens enkät en gång. Resultat per klass, årskurs, skola eller om läraren väljer att inte stänga enkäten redovisas som vanligt i rapporter i ppt efter undersökningsperioden är avslutad.

Undersökningen till elever

 • Undersökningen pågår mellan den 27 januari och 14 februari
 • Elever i årskurs 2, 5 och 8 samt fritidsklubb svarar på undersökningen i skolan.
 • Elever i årskurs 7 – 9 i grundsärskolan svarar på undersökningen i skolan.
 • Inom kort kommer rektorerna att få ett mejl med rubriken ”Stockholms stads Grundskoleundersökning 2020” av Origo Group. Mejlet innehåller information om undersökningen samt en länk till systemet där de registrerar sitt deltagande, kontaktperson för skolan, vilka årskurser som finns på skolan, antal elever per klass samt en mejladress till den för respektive klass som kommer att genomföra enkäten med eleverna (klasslärare/annan ansvarig)
 • Undersökningen öppnar den 27 januari och i samband med det får kontaktpersonen på skolan ett mejl om att undersökningen startar. Information och instruktioner för genomförandet samt klassinlogg skickas även automatisk via mejl till den som rektor uppgett genomför enkäten med eleverna. Om rektor väljer att inte uppge en kontaktperson per klass kan kontaktpersonen som tidigare år varit anmäld skriva ut inloggningsuppgifterna.
 • När undersökningen pågår kommer rektor och den kontaktperson som rektor valt för skolan kunna gå in i systemet och ändra antal elever per klass, följa svarsfrekvensen ner på klassnivå och skriva ut inloggningskoderna.
 • Med hjälp av sitt lösenord kommer klassläraren/den som genomför enkäten med eleverna att kunna stänga enkäten och se svaren för de klasser som har svarat och kunna ta fram egna enklare rapporter per klass i realtid. Observera att det då inte går att öppna enkäten igen och låta några till elever i samma klass svara. Det går bara att stänga klassens enkät en gång.
 • Sista dagen för skolorna att svara är den 14 februari.

Undersökningen till vårdnadshavare

 • Undersökningen pågår mellan den 16 december och 9 februari.
 • Skolans insats är begränsad till att hjälpa till att påminna vårdnadshavarna om att de ska svara samt att sätta upp informationsaffischer på skolorna med uppgifter om undersökningen.
 • Vårdnadshavare till elever i förskoleklass, fritidshem och årskurs 2 samt grundsär årskurs 1–6 deltar också i undersökningen.
 • Vårdnadshavarna får den första informationen med lösenord till webbenkäten per post till den adress där barnet är mantalsskriven och kan börja svara på enkäten på webben så fort de fått sitt lösenord precis innan julhelgen.
 • Det kommer att skickas flera påminnelser postalt till de som inte svarar, en av påminnelserna innehåller en postalenkät för dem som föredrar att svara på papper.
 • Kontaktpersonerna som rektor anger för undersökningen på skolan kommer även att kunna följa svarsfrekvensen för vårdnadshavarna i systemet.
 • Sista dagen för vårdnadshavarna att svara är den 9 februari.

Anonymitet och personuppgifter

Här finns information om hur Stockholms stad hanterar personuppgifter och anonymitet vid grundskoleundersökningarna.

Anonymitet och behandling av personuppgifter vid genomförande av undersökningar i Stockholms stad (pdf, 467 kB, nytt fönster)

Uppdaterad