Tyck till om grundskolan

Varje år genomförs undersökningar där elever och vårdnadshavare får tycka till om stadens grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och fritidsklubbar.

Grundskoleundersökningarna genomförs i 

  • förskoleklass
  • fritidshem
  • årskurs 2, 5 och 8
  • fritidsklubb
  • grundsärskolans alla klasser.

Du som är vårdnadshavare svarar på enkäten tillsammans med ditt barn i förskoleklass, fritidshem årskurs 2 samt grundsärskolan årskurs 1–6. Inför undersökningarna skickas ett informationsbrev med enkäten hem till dig som bor på den adress där barnet är skrivet.

Datum för undersökningarna 2020

Årets undersökningar är avslutad. Totalresultaten och resultaten per skola publiceras under rubriken resultat här på webbsidan.

Resultat

Uppdaterad