Tyck till om förskolan

Varje år genomförs undersökningar i Stockholms stads förskolor och pedagogisk omsorg. Alla verksamheter i staden deltar oavsett regi.

Datum för undersökningarna

Årets undersökningar inom förskola och pedagogisk omsorg genomförs under veckorna 9–14. 

Tyck till om ditt barns förskola!

Från och med den 1 mars till och med den 9 april erbjuds alla vårdnadshavare med barn i förskolan att delta i stadens förskoleundersökning.

Du som har barn förskolan eller pedagogisk omsorg får ett mejl med inloggningsuppgifter till enkäten. För att du ska få mejlet är det viktigt att du har registrerat dina uppgifter. Logga in i e-tjänsten ”Mina sidor” och se till att dina uppgifter stämmer.

Om ni är två vårdnadshavare som har mejladresser registrerade kommer båda att få tillgång till enkäten. Om ni båda svarar kommer svaren att vägas ihop och räknas som ett svar.

Information in English and Arabic

Tell us what you think of your child's preschool!

From 1 March until 9 April, all parents/guardians with children in preschool are invited to participate in the city’s preschool survey.

You, who have children in preschools or day nursery, will receive your login details for this year’s survey by email. In order to receive an email, it is important that you have registered your details at:

Log in to ‘Mina sidor’ (My account) and check that your details are correct. If you have both registered email addresses, then you will both be invited to the survey. And if you both respond, then your responses will be weighted and counted as one complete response.

أخبرنا عن رأيك في حضانة رياض الأطفال التي يلتحق بها طفلك!

بداية من 1 آذار (مارس) إلى 9 نيسان (أبريل) ، تتم دعوة جميع الآباء / الأوصياء الذين لديهم أطفال في مرحلة رياض الأطفال "الحضانة" للمشاركة في الاستبيان الخاص برياض الأطفال "الحضانة" في المدينة. إذا كان لديك أطفال في حضانات رياض الأطفال البلدية أو حضانات رياض الأطفال النهارية، فستتلقى تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك لاستبيان هذا العام عبر البريد الإلكتروني. لاستلام رسالة عبر البريد الإلكتروني، من المهم أن تكون قد سجلت بياناتك على الرابط

سجّل الدخول إلى "Mina sidor" (حسابي) وتحقق من صحة بياناتك. إذا كان لديكما عنوانّي البريد الإلكتروني المسجليّن، فسيتم دعوتكما للمشاركة في الاستبيان. وإذا استجاب كلاكما ، فسيتم اختبار صحة إجابتكما وتحسب كإجابة واحدة كاملة.

Till verksamheterna

Den 1 mars skickas den årliga brukarundersökningen i förskolan och pedagogisk omsorg (familjedaghem) ut till alla vårdnadshavare.

Origo Group genomför undersökningen på uppdrag av Stockholms stad. Både genomförandet och påminnelser till de som ännu inte har svarat skickas ut via mejl.

Vi är tacksamma att ni informerar vårdnadshavarna om att vara uppmärksamma på utskicket som kommer till deras mejl och ber dem besvara enkäten på webben.

Här på webbsidan publiceras information om undersökningen, länk till webbenkäten samt exempelenkäter och översättningar.

Enkäten

Undersökningen gäller alla barn i förskola eller pedagogisk omsorg, som är mantalsskrivna i Stockholms stad och/eller som går på en förskola eller pedagogisk omsorg i staden oavsett regiform.

Skyddad identitet

Enkäten skickas inte ut till vårdnadshavare som har eller har barn med skyddad identitet. Staden anser att det är viktigare att identiteten skyddas än att vårdnadshavaren får svara på enkäten. Om en vårdnadshavare med skyddad identitet gärna vill svara går det bra att vårdnadshavaren tar en kontakt med Origo som då kan skicka ut en enkät till denne. Se kontaktuppgifter nedan.

Exempelenkäter ej för ifyllnad

Tänk på att exempelenkäterna här på webbplatsen endast är för påseende och att de inte ska användas för ifyllnad.

Unik kod

Enkäten som mejlas till vårdnadshavarna har en unik kod med personlig inloggning. Det är därför viktigt att vårdnadshavaren fyller i ”sin” webbenkät.

Olika språk

Enkäten finns översatt till 18 språk som finns att välja på i webbenkäten. Översättningar som exempelenkäter finns också att ladda ner.

Två vårdnadshavare

Om staden har mejluppgifter till två vårdnadshavare skickas ett mejl till respektive vårdnadshavare. Om båda vårdnadshavarna svarar kommer svaren att räknas samman till ett genomsnitt och i både resultat och svarsfrekvens beräknas ett svar per barn.

Urval och organisationsindelning

Urvalet innefattar mejladresser till de vårdnadshavare vars barn var inskrivna på förskolan den 15 december. Nyinskrivna barn per januari kommer inte att delta i undersökningen i år.

Urvalet tas från BER. Origos system känner av när en mejladress inte är giltig, dock inte om en adress inte används längre av en person. En utsedd kontaktperson på förskolan kommer att få inlogg till Origos system när undersökningen startar och kan därigenom rätta eventuellt felaktiga mejladresser.

Det är viktigt att de stadsdelsförvaltningar som önskar få sina rapporter uppdelade utifrån en specifik organisationsindelning kontaktar Origo Group innan den 15 februari för att få rapporterna indelade i så kallade områdesrapporter.

Resultatrapporter

Undersökningsperioden sträcker sig till den 9 april. Därefter sammanställs rapporterna och skickas tidigast ut till stadsdelsförvaltningarna under vecka 19 och till förskolorna vecka 20.

Viktigt med en hög svarsfrekvens

För att få en hög svarsfrekvens uppmanas förskolorna att informera vårdnadshavare om vikten av att de svarar.

Då enkäten mejlas ut är det extra viktigt i år att ni informerar vårdnadshavarna om att de ska vara uppmärksamma på att de får mejlet samt att de säkerställer att förskolan har rätt mejladress till dem. Detta kan med fördel göras på föräldramöten, i veckobrev samt genom att sätta upp affischer om undersökningen. Då enkäten nu mejlas ut kommer möjligheten att dela ut enkäterna på förskolorna att försvinna.

Stadsledningskontoret och utbildningsförvaltningen följer svarsstatistiken från Origo noggrant under undersökningsperioden. Om svarsfrekvenserna skulle visa sig bli betydligt lägre än tidigare år kommer åtgärder att vidtas.

Kontaktuppgifter

För all kontakt med Origo Group använd
E-post: skola@origogroup.com

Tack för er medverkan och ert engagemang!

Tidsplan

 • 10 februari sista dagen att beställa extrafrågor till Origo
  Group.
 • 15 februari sista dagen för organisationsavstämning med
  SDN och fristående (för att kunna leverera resultaten utifrån
  chefsområde samt på avdelningsnivå).
 • Vecka 6  information finns på webben.
 • Vecka 9 enkäten öppnar. Första utskicket skickas till
  vårdnadshavarens mejladress.
 • Vecka 10 svarsfrekvenser skickas ut via länk där förskolorna kan följa hur många av deras vårdnadshavare som svarat samt uppdatera studsade/saknade mejladresser.
 • Vecka 10–13 påminnelse till dem som inte svarat via mejl.
 • Vecka 14 9 april sista svarsdag.
 • Vecka 19 leverans av totalrapport samt stadsdelsnämndsrapporter till SDN och fristående koncerner.
 • Vecka 20 leverans av områdes/enhetsrapporter till verksamheterna.
 • Vecka 21 tidigast, resultaten publiceras på webben.

Den 1 mars skickas den årliga brukarundersökningen i förskolan och pedagogisk omsorg (familjedaghem) ut till alla vårdnadshavare. Undersökningen avslutas söndagen den 9 april. Origo Group genomför undersökningen på uppdrag av Stockholms stad.

Nytt för i år är att undersökningen genomförs digitalt via ett mejlutskick till vårdnadshavarna. Därefter skickas påminnelser ut kontinuerligt till de som ännu inte har svarat.

Enkäten skickas till båda vårdnadshavarna i de fall de har registrerat sin mejladress hos staden. För vårdnadshavare som inte har en mejladress registrerad kommer påminnelser att skickas via traditionell postgång. Det är inte möjligt i år att välja att få utskicken till förskolan.

När enkäten har öppnat skickar Origo ut en länk där alla verksamheters svarsfrekvenser visas per enhet. I samma system finns även möjlighet att uppdatera mejladresser till vårdnadshavare vars mejladresser inte fungerar. På så sätt kan verksamheterna följa hur många av deras vårdnadshavare som har svarat och kan då rikta insatserna direkt mot de verksamheter där vårdnadshavarna svarat i lägre utsträckning.

Utskicken kommer att göras till den mejladress som har angetts till utbildningsförvaltningen. Önskas mejlutskicket till en annan mejladress eller till en annan person, kontakta Origo innan enkäten öppnar. Kontaktuppgifter finns nedan.

Påminnelse

I vecka 10 skickas första påminnelsen ut. Vårdnadshavare som inte svarat efter den första påminnelsen får ytterligare en påminnelse med en pappersenkät och portofritt svarskuvert i vecka 13. De som får den postala enkäten har även möjlighet att svara på webben.

Förhoppningen är att så många som möjligt svarar på webben de första veckorna. På så sätt minskar vi antalet utskick, vilket sparar på både miljön och på skattemedel. Vi är därför tacksamma om ni informerar vårdnadshavarna om utskicket och ber dem besvara enkäten på webben. 

Enkäten

Enkäten skickas ut till alla barn i förskolan eller i pedagogisk omsorg, som är mantalsskrivna i Stockholm stad och/eller som går på en förskola eller pedagogisk omsorg i staden oavsett regiform.

Skyddad identitet

Enkäten skickas inte ut till vårdnadshavare som har eller har barn med skyddad identitet. Staden anser att det är viktigare att identiteten skyddas än att vårdnadshavaren får svara på enkäten. Om en vårdnadshavare med skyddad identitet gärna vill svara går det bra att förskolan tar en kontakt med Origo som då kan skicka ut en enkät till förskolan. Se kontaktuppgifter nedan.

Exempelenkäter – ej för ifyllnad

På webbplatsen finns också enkäterna för påseende men de ska inte användas för ifyllnad. Enkäten som mejlas till vårdnadshavarna har en unik kod med personlig inloggning. Det är därför viktigt att vårdnadshavaren fyller i ”sin” webbenkät. Det är inte möjligt för en vårdnadshavare att ”vidarebefordra” mejlet med enkäten till en annan vårdnadshavare som saknar enkät.

Webbenkäten

En länk till webbenkäten finns här på webbsidan. Om staden har mejluppgifter till två vårdnadshavare skickas ett mejl till respektive vårdnadshavare. Om båda vårdnadshavarna svarar räknas svaren samman till ett genomsnitt och i både resultat och svarsfrekvens beräknas ett svar per barn.

Översättningar

Enkäten finns översatt till 18 språk som finns att välja i webbenkäten. Alla översättningar finns också att ladda ner.

Resultatrapporter

Undersökningsperioden sträcker sig till den 9 april. Därefter sammanställs rapporterna och skickas ut tidigast vecka 19.

Observera! De förskolekoncerner som så önskar kan genom att kontakta Origo Group om sin organisationsindelning få rapporterna indelade i så kallade områdesrapporter. Kontakta Origo senast den 15 februari.

Viktigt med en hög svarsfrekvens

För en hög svarsfrekvens uppmanas förskolorna att informera vårdnadshavare om vikten av att svara på enkäten. Detta kan med fördel göras på föräldramöten, i veckobrev samt genom att sätta upp affischer om undersökningen.

Kontaktuppgifter

För all kontakt med Origo Group använd:
E-post: skola@origogroup.com

Resultat från undersökningarna

Här finns totalrapporter, rapporter per stadsdel och länkar till de olika verksamheterna inom förskola och pedagogisk omsorg.

Uppdaterad