Tyck till om förskolan

Varje år genomförs undersökningar i Stockholms stads förskolor och pedagogisk omsorg. Alla verksamheter i staden deltar oavsett regi.

Datum för undersökningarna

Årets undersökningar inom förskola och pedagogisk omsorg är avslutade.

Totalrapport, stadsdelsrapporter och rapporter för respektive förskola och pedagogisk omsorg finns under rubriken Resultat.

The survey in other languages

Information till verksamheterna

Den 8 mars skickas den årliga brukarundersökningen i förskolan och pedagogisk omsorg (familjedaghem) ut till alla vårdnadshavare. Enkätens sista svarsdag är den 11 april. Origo Group genomför undersökningen på uppdrag av Stockholms stad.

Undersökningen genomförs helt digitalt via ett mejlutskick till vårdnadshavarna. Därefter skickas påminnelser ut kontinuerligt till de som ännu inte har svarat. Enkäten skickas till båda vårdnadshavarna i de fall de har registrerat sin mejladress hos staden.

Staden har beslutat att göra denna förändring då erfarenheterna från förra årets pilot i Hässelby-Vällingby var positiva och då över 90 procent av vårdnadshavarna i staden totalt svarar på webben. Vi är därför tacksamma om ni informerar vårdnadshavarna om utskicket som kommer per mejl och ber dem besvara enkäten på webben.

Enkäten

Undersökningen gäller alla barn i förskola eller pedagogisk omsorg, oavsett regiform, och är mantalsskrivna i Stockholms stad.

Enkäten skickas inte ut till vårdnadshavare som har eller har barn som har skyddad identitet. Staden anser att det är viktigare att identiteten skyddas än att vårdnadshavaren får svara på enkäten. Om en vårdnadshavare med skyddad identitet gärna vill svara går det bra att ta en kontakt med Origo som då kan skicka ut en enkät till vårdnadshavaren. Se kontaktuppgifter nedan.

På webbsidan finns en länk till webbenkäten. Tänk på att exempelenkäterna som finns på webbsidan endast är för påseende och att de inte ska användas för ifyllnad.

Enkäten som mejlas till vårdnadshavarna har en unik kod med personlig inloggning. Det är därför viktigt att vårdnadshavaren fyller i ”sin” webbenkät!

Om staden har mejluppgifter till två vårdnadshavaren skickas ett mejl till respektive vårdnadshavare. I de fall båda vårdnadshavarna svarar kommer svaren att räknas samman till ett genomsnitt och i både resultat och svarsfrekvens beräknas ett svar per barn.

Enkäten finns översatt till 18 språk. Alla språken finns att välja i webbenkäten. Alla översättningar finns också att ladda ner här på webbsidan.

I webbenkäten kan vårdnadshavarna lämna sina egna synpunkter och kommentarer på verksamheten i öppna i anslutning till respektive frågeområde.

Urval och organisationsindelning

Nytt för år 2021 är att urvalet togs den 15 januari. Tidigare år har urvalet tagits i mitten av december för att inte nyinskrivna barn skulle komma med i undersökningen. Då undersökningen nu har skjutits fram tre veckor togs urvalet den 15 januari och således kommer urvalet att innehålla uppgifter om alla barn som skrivits in under de två första veckorna i januari.

Nytt för år 2021 är också hanteringen av mejladresser. För att säkerställa att urvalet innehåller uppdaterade mejladresser till vårdnadshavarna kommer Origo att ta kontakt med köhandläggarna på alla stadsdelsförvaltningar. Det är viktigt att förskolorna säkerställer att de uppgifter köhandläggarna har överensstämmer med adresserna i kösystemet.

Origos system känner av när en adress inte är giltig, dock inte om en adress inte används längre av en person. Att säkerställa alla mejladresser till vårdnadshavarna är ett gediget jobb därav att vi skjuter på undersökningen i tre veckor. Vår förhoppning är att hanteringen av mejladresser kommer att kunna skötas via skolplattformen i framtiden.

Liksom tidigare är det viktigt att de stadsdelsförvaltningar som önskar få sina rapporter uppdelade utifrån en specifik organisationsindelning kontaktar Origo Group innan den 12 februari för att få rapporterna indelade i så kallade områdesrapporter.

Resultatrapporter

Undersökningsperioden sträcker sig till den 11 april. Därefter sammanställs rapporterna och skickas tidigast ut till stadsdelsförvaltningarna under vecka 19 och förskolorna vecka 20.

Viktigt med en hög svarsfrekvens

För en hög svarsfrekvens uppmanas förskolorna att informera vårdnadshavare om vikten av att de svarar. Då enkäten kommer att mejlas ut är det extra viktigt i år att informera vårdnadshavarna om att de ska vara uppmärksamma på att de får mejlet samt att de säkerställer att förskolan har rätt mejladress till dem. Detta kan med fördel göras på föräldramöten, i veckobrev samt genom att sätta upp affischer om undersökningen. 

Stadsledningskontoret och Utbildningsförvaltningen kommer att följa svarsstatistiken från Origo noggrant under undersökningsperioden. Om svarsfrekvenserna skulle visa sig bli betydligt lägre än tidigare år kommer åtgärder att vidtas.

Kontaktuppgifter

För all kontakt med Origo Group använd
E-post: skola@origogroup.com

Tack för er medverkan och ert engagemang!

Tidplan för förskola och pedagogisk omsorg

 • 30 januari sista dagen att beställa extrafrågor till Origo
  Group.
 • 12 februari sista dagen för organisationsavstämning med
  stadsdelsnämnder och fristående (för att kunna leverera resultaten utifrån chefsområde samt på avdelningsnivå).
 • Vecka 6 affischer skickas ut per post till stadsdelsnämnder.
 • Vecka 6 affischer och information finns på webbplatsen.
 • Vecka 10 enkäten öppnar. Första utskicket skickas till
  vårdnadshavarens mejladress.
 • Vecka 10 svarsfrekvenser skickas ut via en länk där förskolorna kan följa hur många av deras vårdnadshavare som svarat samt uppdatera studsade och saknade mejladresser.
 • Vecka 11 påminnelse till dem som inte svarat via mejl.
 • Vecka 12-13 påminnelse till dem som inte svarat via mejl.
 • 11 april sista svarsdag.
 • Vecka 19 leverans av totalrapport samt stadsdelsnämndsrapporter till stadsdelsnämnder och fristående koncerner.
 • Vecka 20 leverans av områdes- och enhetsrapporter till verksamheterna.
 • Vecka 21 upplägg av rapporter på Hitta förskola och pedagogisk omsorg.

Under vecka 8 kommer Stockholms stads årliga brukarundersökning i förskolan och pedagogisk omsorg (familjedaghem) att påbörjas. Undersökningen avslutas den 11 april. Origo Group genomför undersökningen på uppdrag av Stockholms stad.

I vecka åtta skickas ett första brev med inloggningsuppgifter till enkäten ut till vårdnadshavarna med barn som är mantalsskrivna i staden. De förskolor som så önskar kan få det första utskicket skickade till förskolan så att de kan dela ut brevet med inloggningsuppgifter direkt till vårdnadshavarna.

Enbart det första utskicket går att få skickat till förskolan för utdelning. Detta gäller bara fristående förskolor, alltså inte pedagogisk omsorg, då antalet vårdnadshavare i dessa verksamheter anses vara för få. De verksamheter som önskar dela ut enkäten till vårdnadshavarna ombeds att kontakta Origo Group om detta senast den 5 februari.

I vecka 11 skickas första påminnelsen ut. Vårdnadshavare som inte svarat efter den första påminnelsen får ytterligare en påminnelse med en pappersenkät och portofritt svarskuvert i vecka 13. De som får den postala enkäten har även möjlighet att svara på webben.

Förhoppningen är att så många som möjligt svarar på webben de första veckorna. På så sätt minskar vi antalet utskick, vilket både sparar på miljön och på skattemedel. Av de som svarade förra året svarade över 90 procent på webben. Denna siffra vill vi uppnå även i år! Vi är därför tacksamma om ni informerar vårdnadshavarna om utskicket och ber dem besvara enkäten på webben.

På  denna webbsida finns information om undersökningen till verksamheterna och till vårdnadshavarna.

Enkäten

Enkäten skickas ut till alla barn i förskolan eller i familjedaghem som är mantalsskrivna i Stockholm stad och som går på  förskola eller pedagogisk omsorg i staden, oavsett regiform.

Enkäten skickas inte ut till vårdnadshavare som har eller har barn med skyddad identitet. Staden anser att det är viktigare att identiteten skyddas än att vårdnadshavaren får svara på enkäten. Om en vårdnadshavare med skyddad identitet gärna vill svara går det bra att förskolan tar en kontakt med Origo som då kan skicka ut en enkät till förskolan.

På denna webbsida finns också enkäterna för påseende men de ska inte användas för ifyllnad. Det formulär som skickats hem till vårdnadshavarna har en unik kod med personlig inloggning. Det är viktigt att vårdnadshavaren antingen fyller i det hemskickade formuläret eller webbformuläret. På samma adress finns länken till webbenkäten.

Brevet till vårdnadshavaren innehåller två inlogg, vilket möjliggör för de vårdnadshavare som så önskar att svara med varsitt inlogg. Brevet med inloggningsuppgifter skickas dock bara till den adress där barnet är skrivet.

Enkäten finns översatt till 18 språk. Alla språken finns att välja i
webbenkäten. Alla översättningar finns också att ladda ner på hemsidan. De  vårdnadshavare som svarar på webben kan lämna sina egna synpunkter och kommentarer på verksamheten i en öppen fråga efter respektive frågeområde i webbenkäten.

Utskick till fristående förskolor

Efter att enkäten öppnat kommer Origo att skicka ut en länk där alla verksamheters svarsfrekvenser visas per enhet. På så sätt kan verksamheterna följa hur många av deras vårdnadshavare som har svarat och kan då rikta insatserna direkt mot de verksamheter där vårdnadshavarna svarat i lägre utsträckning. Utskicken kommer att göras till den mejladress som ni angett till utbildningsförvaltningen.

Resultatrapporter

Undersökningsperioden sträcker sig till den 11 april. Därefter sammanställs rapporterna och skickas tidigast ut vecka 19. Observera! De förskolekoncerner som så önskar kan genom att kontakta Origo Group om sin organisationsindelning få rapporterna indelade i så kallade områdesrapporter. Kontakta Origo senast den 5 februari.

Viktigt med en hög svarsfrekvens

För en hög svarsfrekvens uppmanas förskolorna att informera vårdnadshavare om vikten av att de svarar. Detta kan med fördel göras på föräldramöten, i veckobrev samt genom att sätta upp affischer om undersökningen. Att dela ut den första enkäten själva till vårdnadshavarna har visat sig ge en högre svarsfrekvens.

Viktiga datum

 • Vecka 8–14 Genomförande, sista svarsdag 11 april.
 • 5 februari Sista dagen att anmäla uppgifter till Origo Group gällande om förskolan vill dela ut enkäten själva till vårdnadshavarna och organisationsstruktur för uppdelning av rapporter.

Kontaktuppgifter

För all kontakt med Origo Group använd:
E-post: skola@origogroup.com

Resultat

Förskola

Totalrapport – förskola 2021 (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Bromma stadsdelsförvaltning – förskola 2021 (pdf, 6,0 MB, nytt fönster)

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning – förskola 2021 (pdf, 6,1 MB, nytt fönster)

Farsta stadsdelsförvaltning – förskola 2021 (pdf, 6 MB, nytt fönster)

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning – förskola 2021 (pdf, 6 MB, nytt fönster)

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning – förskola 2021 (pdf, 6 MB, nytt fönster)

Kungsholmens stadsdelsförvaltning – förskola 2021 (pdf, 6 MB, nytt fönster)

Norrmalms stadsdelsförvaltning – förskola 2021 (pdf, 6 MB, nytt fönster)

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning – förskola 2021 (pdf, 6 MB, nytt fönster)

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning – förskola 2021 (pdf, 6 MB, nytt fönster)

Skärholmens stadsdelsförvaltning – förskola 2021 (pdf, 6 MB, nytt fönster)

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning – förskola 2021 (pdf, 6 MB, nytt fönster)

Södermalms stadsdelsförvaltning – förskola 2021 (pdf, 6,1 MB, nytt fönster)

Östermalms stadsdelsförvaltning – förskola 2021 (pdf, 6 MB, nytt fönster)

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Totalrapport – pedagogisk omsorg 2021 (pdf, 858 kB, Nytt fönster)

Bromma stadsdelsförvaltning – pedagogisk omsorg 2021 (pdf, 5,7 MB, nytt fönster)

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning – pedagogisk omsorg 2021 (pdf, 5,7 MB, nytt fönster)

Farsta stadsdelsförvaltning – pedagogisk omsorg 2021 (pdf, 5,7 MB, nytt fönster)

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning – pedagogisk omsorg 2021 (pdf, 5,7 MB, nytt fönster)

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning – pedagogisk omsorg 2021 (pdf, 5,8 MB, nytt fönster)

Kungsholmens stadsdelsförvaltning – pedagogisk omsorg 2021 (pdf, 5,6 MB, nytt fönster)

Norrmalms stadsdelsförvaltning – pedagogisk omsorg 2021 (pdf, 5,6 MB, nytt fönster)

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning – pedagogisk omsorg 2021 (pdf, 5,6 MB, nytt fönster)

Skärholmens stadsdelsförvaltning – pedagogisk omsorg 2021 (pdf, 5,7 MB, nytt fönster)

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning – pedagogisk omsorg 2021 (pdf, 5,7 MB, nytt fönster)

Förskola

Bromma stadsdelsförvaltning  2020 (pdf, 6,4 MB, nytt fönster)

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning  2020 (pdf, 6,4 MB, nytt fönster)

Farsta stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,4 MB, nytt fönster)

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,4 MB, nytt fönster)

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,4 MB, nytt fönster)

Kungsholmens stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,4 MB, nytt fönster)

Norrmalms stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,4 MB, nytt fönster)

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,4 MB, nytt fönster)

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,4 MB, nytt fönster)

Skärholmens stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,4 MB, nytt fönster)

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,4 MB, nytt fönster)

Södermalms stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,4 MB, nytt fönster)

Älvsjö stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,4 MB, nytt fönster)

Östermalms stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,4 MB, nytt fönster)

Pedagogisk omsorg (familjehem)

Bromma stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,2 MB, nytt fönster)

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,2 MB, nytt fönster)

Farsta stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,2 MB, nytt fönster)

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,2 MB, nytt fönster)

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,2 MB, nytt fönster)

Norrmalms stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,2 MB, nytt fönster)

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,2 MB, nytt fönster)

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,2 MB, nytt fönster)

Skärholmens stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,2 MB, nytt fönster)

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,2 MB, nytt fönster)

Södermalms stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,2 MB, nytt fönster)

Älvsjö stadsdelsförvaltning 2020 (pdf, 6,2 MB, nytt fönster)

Uppdaterad