Trygghetsskapande åtgärder på Södermalm

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön för dig som bor här och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Under de senaste åren har stora investeringar i tryggheten gjorts i området.

Under åren 2019–2021 har närmare 8 miljoner kronor investerats i ökad trygghet på Södermalm. Framför allt har investeringar gjorts för förbättrad belysning och framkomlighet, upprustning av miljöer och andra trygghetsskapande åtgärder på många platser i stadsdelen.

De investeringar som gjorts är:

  • upprustning, förbättrad belysning och trygghetsskapande åtgärder i Björns trädgård för bland annat ökad rörlighet i området
  • planering inför upprustning av parkytor vid Maria beroendecentrum
  • trygghetsskapande och fysiska åtgärder längs med parkstråk
  • trygghetsskapande och fysiska åtgärder vid Pålsundsparken för bättre sikt och för att aktivera parken
  • påbörjat arbetet att förbättra belysningen i Rosenlundsparken
  • upprustning och förbättrad belysning kring Hornstull.

Investeringarna är resultatet av bland annat stadens trygghetsmätning och trygghetsvandringar i stadsdelen.

Uppdaterad