Trygghetsskapande åtgärder på Kungsholmen

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön för dig som bor här och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Under de senaste åren har stora investeringar i tryggheten gjorts i området.

Under åren 2019–2021 har drygt 4 miljoner kronor investerats i ökad trygghet på Kungsholmen. Framför allt har investeringar gjorts för förbättrad belysning och sikt i stadsdelen.

De investeringar som gjorts är:

  • förbättrad belysning och sikt i Stadshagen naturområde
  • ny hundrastgård samt förbättrad belysning, sikt och gångväg i parkområde i Kristineberg
  • förbättrad belysning, sikt och gångväg i park vid Love Almqvist väg
  • trygghetsåtgärder utanför Stadshuset.

Investeringarna är resultatet av bland annat stadens trygghetsmätning, inkomna synpunkter och trygghetsvandringar i stadsdelen.

Trygghetsarbetet i din stadsdel

Stadsdelsförvaltningarna har i uppdrag att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Läs mer om hur vi arbetar där du bor.

Uppdaterad