Trygghetsskapande åtgärder i Hässelby-Vällingby

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön för dig som bor här och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Under de senaste åren har stora investeringar i tryggheten gjorts i området.

Under åren 2019–2021 har drygt 9 miljoner kronor investerats i ökad trygghet i Hässelby-Vällingby. Framför allt har investeringar gjorts för förbättrad belysning samt nya utegym och olika upprustningar i stadsdelen.

De investeringar som gjorts är:

  • ljudlarm och belysning vid förskola för ökad trygghet
  • rörelseaktiverad belysning och ljudlarm vid plaskdamm
  • nytt utegym vid Maltesholmsbadet
  • nytt utegym vid parkleken Gulsippan
  • upprustat utegym i Lövsta
  • upprustning av Kvarnhagsplan
  • upprutning av gångtunnel vid Hässelby torg
  • upprustning av Ormängstorget.

Investeringarna är resultatet av bland annat stadens trygghetsmätning och trygghetsvandringar i stadsdelen.

Uppdaterad