Trygghetsskapande åtgärder i Farsta

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön för dig som bor här och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Under de senaste åren har stora investeringar i tryggheten gjorts i området.

Under åren 2019–2021 har drygt 16 miljoner kronor investerats i ökad trygghet i Farsta. Framför allt har investeringar gjorts för upprustningar samt förbättrad belysning och sikt på många platser i stadsdelen.

De investeringar som gjorts är:

  • förbättrad belysning i parkleken Fagerlid
  • förbättrad sikt vid flera parkvägar
  • förbättring av belysning, arbete med framkomlighet och ökad sikt på flera platser i stadsdelen
  • förbättrad belysning vid Fagersjöskogens elljusspår
  • förstärkt belysning vid parklekar
  • förbättrad belysning vid Skallets lekplats
  • ökad trygghet vid hundrastgård i Norra Sköndal
  • upprustning av Stig Trenters torg och Brunskogsplan
  • upprustning och förbättrad belysning längs Magelungens strandpromenad.

Investeringarna är resultatet av bland annat stadens trygghetsmätning och trygghetsvandringar i stadsdelen.

Uppdaterad