Trygghetsskapande åtgärder i Enskede-Årsta-Vantör

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön för dig som bor här och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Under de senaste åren har stora investeringar i tryggheten gjorts i området.

Under åren 2019–2021 har närmare 22 miljoner kronor investerats i ökad trygghet i Enskede-Årsta-Vantör. Framför allt har investeringar gjorts för förbättrad belysning, sikt och framkomlighet på många platser i stadsdelen.

De investeringar som gjorts är:

 • belysning i Dalbotten
 • belysning längs motionsspår i Högdalen
 • upprustning och belysning i Årsta partihandelsområde
 • åtgärder för att skapa mer rörlighet på Badängens lekplats
 • nya hundrastgårdar i stadsdelen
 • förbättrad belysning och upprustad miljö vid plaskdamm
 • siktförbättringar och förbättrad belysning i Rågsved
 • förbättrad belysning i Årsta och Enskededalen
 • renovering av gångtunnlar under Önskehemsgatan
 • förbättrad belysning vid Årstaskogens utegym
 • förbättrad belysning vid lekpark på Ottekilsvägen
 • förbättrad belysning i Stamparken, Turingeparken och Vårflodsparken
 • utökad belysning vid Enskede IP
 • utegym och förbättrad belysning vid Hagsätra IP.

Investeringarna är resultatet av bland annat stadens trygghetsmätning och trygghetsvandringar i stadsdelen.

Uppdaterad