Trygghetsskapande åtgärder i Bromma

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön för dig som bor här och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Under de senaste åren har stora investeringar i tryggheten gjorts i området.

Under åren 2019–2021 har närmare 8 miljoner kronor investerats i ökad trygghet i stadsdelen.

Framför allt har investeringar gjorts för förbättrad belysning på många platser i stadsdelen vid:

  • Bällsta å
  • utegym i Annedal och i Södra Ängby
  • fotbollsplan intill lekpark vid Gamla Bromstensvägen
  • Bällsta å-park
  • längs parkvägen vid Kristofferskolan och gångvägen vid Spångavägen
  • lekparker i Alvik och i Blackeberg
  • Alviks strandpark
  • Ålstensbacken i Alvik
  • längs gång- och cykelväg i Alvik
  • flera platser i Traneberg.

Investeringarna är resultatet av bland annat stadens trygghetsmätning och trygghetsvandringar i stadsdelen.

Uppdaterad