Trygghetsskapande åtgärder i Rinkeby-Kista

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön för dig som bor här och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Under de senaste åren har stora investeringar i tryggheten gjorts i området.

Under åren 2019–2021 har drygt 10 miljoner kronor investerats i ökad trygghet i Rinkeby-Kista. Bland annat har investeringar gjorts för att förbättra belysning och framkomlighet samt rusta upp utemiljöer i stadsdelen.

De investeringar som gjorts är:

 • ny trappförbindelse vid Skårbygränd
 • upprustning av entrén till Akalla by
 • gallring av växtlighet för att förbättra sikten vid Kvarnbackaskolan
 • ljudlarm vid flera förskolor
 • upprustning av Bredbyplan
 • förbättrad belysning på befintliga hundrastgårdar
 • mosaik i anslutning till två gångtunnlar för att öka tryggheten
 • upprustning av parkområde vid Sunnanbyplan
 • förbättrad belysning i Akalla
 • ett grönt kulturstråk mellan Husby centrum och Husby gård med mötesplatser, aktiviteter och förbättrad belysning
 • åtgärder mot olovlig trafik i hela Järva.

Investeringarna är resultatet av bland annat stadens trygghetsmätning och trygghetsvandringar i stadsdelen.

De särskilda trygghetsmedlen utgör en del av alla investeringar inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området och är särskilt riktat mot konkreta, lokala åtgärder för ökad upplevd trygghet.

Uppdaterad