Trygghetsskapande åtgärder på Östermalm

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön för dig som bor här och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Under de senaste åren har stora investeringar i tryggheten gjorts i området.

Under åren 2019–2021 har närmare 5 miljoner kronor investerats i ökad trygghet på Östermalm. Framför allt har investeringar gjorts för förbättrad belysning och framkomlighet, upprustningar av miljöer och andra trygghetsskapande åtgärder på många platser i stadsdelen.

De investeringar som gjorts är:

  • förbättrad belysning i Humlegården
  • förbättrad belysning på flera bollplaner
  • trygghetshöjande insatser vid naturmark genom upprustning och förbättrad sikt
  • flera åtgärder för att öka tryggheten vid Stureplan
  • förbättrad belysning i anslutning till Hjorthagens IP
  • förbättrad belysning vid Östermalms IP.

Investeringarna är resultatet av bland annat stadens trygghetsmätning och trygghetsvandringar i stadsdelen.

Uppdaterad