Trygghetsskapande åtgärder på Norrmalm

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön för dig som bor här och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Under de senaste åren har stora investeringar i tryggheten gjorts i området.

Under åren 2019–2021 har närmare 29 miljoner kronor investerats i ökad trygghet på Norrmalm. Framför allt har investeringar gjorts för förbättrad belysning och framkomlighet på flera platser i stadsdelen.

De investeringar som gjorts är:

  • belysningsinsatser vid Sergels torg
  • rörelsestyrd belysning på otrygg plats för ökad trygghet
  • belysningsåtgärder för minskad olovlig trafik och skadegörelse i parker
  • trygghetsskapande åtgärder vid Spelbomskan vid Stockholms stadsbibliotek
  • pollare och ökad belysning på Wahrendorffsgatan
  • trafikhinder i Kungsträdgården
  • upprustning genom omgestaltning av Järnvägsparken.

Investeringarna är resultatet av bland annat stadens trygghetsmätning och trygghetsvandringar i stadsdelen.

Uppdaterad