Skärpt eldningsförbud i Stockholm

Just nu är det förbjudet att elda i Stockholms län. Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud med anledning av att det är extremt torrt i naturen.

En karta över Stockholm med 13 stadsdelsområden markerade.

Trygghetsarbetet i din stadsdel

Hur du som stockholmare upplever din stadsdel är viktigt. Därför arbetar Stockholms stad på flera sätt med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i stadsdelsområdena.

Det brottsförebygande och trygghetsskapande arbetet involverar ofta flera av stadens förvaltningar, men också många andra aktörer. Stadsdelsförvaltningarna tar kontinuerligt fram lägesbilder och har särskilda samverkansöverenskommelser med polisen.

Ett sätt att fånga upp vad invånare upplever i stadsdelen är genom trygghetsvandringar. I stadens kalendarium läggs datum och tid upp för din stadsdel.

Så arbetar staden brottsförebyggande och trygghetsskapande

Att Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo, vistas och verka i är det övergripande målet för stadens samlade brottsförebyggande arbete och för trygghets- och säkerhetsarbetet i staden.

Uppdaterad