Skärpt eldningsförbud i Stockholm

Just nu är det förbjudet att elda i Stockholms län. Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud med anledning av att det är extremt torrt i naturen.

Kampanj – Oroliga barn och unga

Under jullov och sportlov riktade vi en kampanj mot barn och unga som riskerar att må dåligt i tider när skolor och fritids var stängda.

Oron kan vara stor med ovisshet och avsaknad av rutiner, men även oro för själva coronaviruset. Kanske har man behov av att prata med en vuxen som inte är ens förälder.

Kampanjen gick på stadens annonstavlor i hela staden, som digital annons i Mitt i och i sociala medier: Instagram stories, Facebook stories, Messenger stories.

I kampanjen hänvisade vi till socialtjänsten, BRIS, Ungdomsmottagningen, fältassistenter, familjebehandling, Uppdrag psykisk hälsa, Barnombudsmannen med flera.

Uppdaterad