Stadens nationella minoriteter berättar

I en utställning på Stadsmuseet ”Vems är du?” kan man ta del av berättelser från stockholmare som tillhör Sveriges nationella minoriteter.

Tornedalingar

Det finns enligt Tornedalingarnas riksförbund ungefär 70 000 personer som talar eller förstå meankieli (vårt språk). Meankieli är ett namn för det som tidigare kallats tornedalsfinska, finska och by-finska. Under 1900 talets urbaniseringsvågor flyttade många tornedalingar till Stockholm. Det sägs att Stockholm är Tornedalens största by.

Jag känner mig aldrig så mkt som stockholmare när jag är i Tornedalen, Men jag känner mig nog aldrig så mkt som en tornedaling som när jag är i Stockholm.”

Märta 27, citat från utställningen "Vems är du?", Stadsmuseet

Romer

I Stockholms stads tankeböcker (rådhusrättens protokoll) från 1512 noterades de första romerna som kom till Sverige. Enligt regeringen finns det fem olika grupper av romer; resande, finska (kalé), svenska, utomnordiska och nyanlända. Romani chib är samlingsnamn för en rad språkliga varieteter av romani.

I min mammas familj har man väl inte pratat om sitt ursprung. Hållit ner det. Det har saknats väldigt starkt, faktiskt.

Arvid 37, citat från utställningen "Vems är du?", Stadsmuseet

Sverigefinnar

”Man kan det flytande men det finns en viss distans. Så är det att prata svenska för mig.”

Jasmine 35, citat från utställningen "Vems är du?", Stadsmuseet

Under de många århundraden som Sverige och Finland utgjorde ett rike fram till 1809, rörde vi oss mellan varandras länder. Migrationen till Stockholm har fortsätt än idag. Sverigefinnar är den största nationella minoriteten i Sverige.

Samer

Sedan medeltiden var samer en del av Stockholm, både som fastboende och som besökare i samband med handel, säsongsarbete eller utbildning. Fram till 1900-talet sträckte dig rennäringen längre söderut även till platser i Stockholm. De samiska språken tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen och är besläktat med finska och meänkieli.

Jag har inte vågat ha sameflaggan upp utanför mitt hus förrän de senare fem åren.

Laila 85, citat från utställningen "Vems är du?", Stadsmuseet

Judar

”Jag försöker återskapa något som jag inte kan återskapa."

Channa 31, citat från utställningen Vems är du?, Stadsmuseet

Judar har bott och verkat i Stockholm sedan 1500-talet. Från 1800-talet och framåt blev många judiska familjer framgångsrika inom handel och industri och kom att prägla Stockholm samhälls- och kulturliv. Det finns flera judiska språk bland annat hebreiska och olika varianter av jiddisch.

Utställningen "Vems är du?" på Stadsmuseet

Vill du lära dig mer om personerna bakom citaten och om de nationella minoriteternas historia i Stockholm? Besök Stadsmuseets utställning "Vems är du?". Den pågår fram till den 22 augusti 2022.

Uppdaterad