Du som talar eller har anknytning till finska, meänkieli eller samiska

Stockholms stad ingår i förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. Det betyder att du som talar eller har anknytning till dessa språk har särskilda rättigheter.

 Du som talar finska, meänkieli och samiska eller har anknytning till dessa språk har bland annat rättighet att:

  • att använda finska, meänkieli och samiska i dina kontakter med staden
  • till förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska
  • när du ansöker om förskola bli tillfrågad om du vill ha förskola på något av språken
  • få hela eller väsentlig del av din äldreomsorg på finska, samiska eller meänkieli.
  • få information om möjligheterna till äldreomsorg på finska, meänkieli och samiska.

Förskola på finska, meänkieli eller samiska

Om du önskar att ditt barn ska gå i förskola där hela eller en väsentlig del är på finska, meänkieli eller samiska klickar du i att du önskar förskola på helt eller väsentlig del på något av språken i samband med att du skickar in ansökan om förskola. 

Du som har beviljats äldreomsorg har rätt att få den helt eller en väsentlig del på finska, meänkieli eller samiska.

Äldreomsorg på ditt minoritetsspråk

Information om äldreomsorg på ditt minoritetsspråk. 

Äldreomsorg i Stockholms stad – finska

Äldreomsorg i Stockholms stad – meänkieli

Äldreomsorg i Stockholms stad – nordsamiska

Äldreomsorg i Stockholms stad – sydsamiska

Äldreomsorg i Stockholms stad – lulesamiska

Kulturstöd

Föreningslivet är viktigt i arbetet med nationella minoriteters rättigheter. Som förening kan du söka olika stöd. Det finns även ett riktat stöd för dig som talar, eller har anknytning till finska, samiska och meänkieli.

Uppdaterad