Sverigefinsk glädje i förskolan

Som nationell minoritet i Sverige har man särskilda rättigheter. Barn i förskoleålder har rätt att få möjlighet att använda sitt minoritetsspråk och utveckla sin kulturella identitet.

Mira Lindgren arbetar som språkstödjare i det nationella minoritetsspråket finska på förskolor i Farsta stadsdelsförvaltning. Mira flyttade från Finland till Sverige för nästan 20 år sedan, men det var först när hon blev förälder som hon blev minoritetsaktiv.  

– Det kändes självklart att prata finska med mitt barn. Jag kom i kontakt med andra föräldrar som också talade finska med sina barn på till exempel biblioteken, parklekarna och i öppna förskolorna. Vi kunde tillsammans organisera ihop oss, förklarar Mira. 

Inspirera medarbetarna

När Mira besöker förskolorna, som har barn som önskar språkstödet, brukar hon tala, sjunga, läsa och leka med barnen på finska. Sedan tipsar hon pedagogerna vad de kan göra när hon inte finns på plats.

– Min roll är att peppa och sprida sverigefinsk glädje och kultur, säger hon.

Som språkstödjare i finska hjälper Mira barn med sverigefinsk bakgrund med sitt språk, samt kultur- och identitetsskapande. Hon är även en del av barnens ordinarie verksamhet.

Mira möter pedagoger och vårdnadshavare och informerar om nationella minoriteters rättigheter. Mira hoppas inspirera de medarbetare som vill utvecklas i dessa frågor.

Nationella minoritetsspråk i förskolan

Barn på förskola ska stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och i utvecklingen av sin kulturella identitet. 

Stockholms stad ingår i förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. Det betyder att man har rätt till förskola på dessa minoritetsspråk. 

Uppdaterad