Mobila ordningsvakter

I Stockholm finns särskilda team av ordningsvakter som arbetar på uppdrag av staden. Ordningsvakterna är mobila och kan närvara vid otrygga platser efter behov i trygghetsskapande syfte.

Om ordningsvakterna upptäcker en pågående ordningsstörning eller ett pågående brott kan de ingripa genom att avvisa, avlägsna eller omhänderta personen.

Utökad utbildning

Ordningsvakterna som arbetar för Stockholms stad har utöver den grundläggande ordningsvaktsutbildningen tre veckors kompletterande utbildning från staden, Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) och polisen.

Den kompletterande utbildningen rör bland annat:

  • Konflikthantering
  • Likabehandling och antidiskriminering
  • Första hjälpen vid psykisk ohälsa
  • Lagen om omhändertagande av berusade personer
  • Sexualbrott
  • Terrorattentat

Samverkan med andra myndigheter

De mobila ordningsvakterna arbetar två och två och leds alltid av en arbetsledare. Arbetsledaren och ordningsvakterna står i kontakt med polisens regionsledningscentral och kan vid behov snabbt stötta polisen och tvärtom.

Uppdaterad