Trafiksäkerhet

Stockholms stad arbetar utifrån Nollvisionen – att ingen ska behöva dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det utgör grunden för hur vi utformar stadens trafikmiljö.

För att visionen ska bli verklighet måste alla också hjälpas åt och visa hänsyn i trafiken. För att öka trafiksäkerheten gör vi hastighetsdämpande åtgärder och ser till att vägar och trottoarer är i gott skick. Vi satsar extra mycket på åtgärder runt skolorna, eftersom det är viktigt att våra barn känner sig säkra och trygga i trafiken.

Förebyggande av trafikolyckor

För att förebygga olyckor tar vi reda på vad som orsakar dem och ser till att vägarna är rätt utformade och i gott skick. För att minska olycksrisken genomför vi också hastighetsbegränsande åtgärder.

Hastighetsdämpande åtgärder

Ett av Stockholms stora trafiksäkerhetsproblem är att många kör för fort. Hastigheten avgör till stor del hur allvarliga skadorna blir om en olycka inträffar. Därför genomför vi olika hastighetsdämpande åtgärder och justerar hastighetsgränserna.

Säkra och trygga skolvägar

Det är viktigt att våra barn känner sig säkra och trygga i trafiken. Därför satsar vi extra mycket på att skapa säkrare och tryggare miljöer runt skolorna.

Styrande dokument

Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad

Stockholms stads trafiksäkerhetsprogram beskriver hur vi ska få ett effektivt och framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete i en växande stad. Programmet innehåller inriktning, mål och åtgärder för åren 2010–2020.

Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad (pdf, 3,50 MB, nytt fönster)

Uppdaterad