Platssamverkan vid Strandvägen

Stockholms stad ska vara en trygg, säker och trevlig stad för invånare och besökare. Strandvägen är ett fokusområde för platssamverkan och trygghetsarbetet på Östermalm.

Platssamverkan startades på grund av regelbundna störningar på framförallt kvälls- och nattetid. Det är oljud från bilar, hög musik och personer som stör ordningen. Detta sker ofta i samband med bilträffar på parkeringen längs Strandvägen och till viss del på parkeringen vid Junibacken. Störningarna kommer även från fordon som kör fort eller med höga ljudnivåer.

Gemensamma mål

Det övergripande målet är att skapa ett tryggt och säkert område med mindre trafik och ordningsstörningar för alla som vistas på platsen.

Organisation

Platssamverkan drivs inom ramen för lokalpolisområde Norrmalm och Norra innerstadens stadsdelsförvaltnings samverkansöverenskommelse. Polismyndigheten och Stockholms stad ansvarar för att tillsammans driva en varaktig förändring av platsen.

Medverkande parter i samverkan:

  • Norra innerstadens stadsdelsförvaltning
  • Polismyndigheten, lokalpolisområde Norrmalm
  • trafikkontoret
  • Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

Dialog förs även med boende och verksamma i området.

Uppdaterad