Platssamverkan vid Karlaplan

Stockholms stad ska vara en trygg, säker och trevlig stad för invånare och besökare. Karlaplan är ett fokusområde för platssamverkan och trygghetsarbetet på Östermalm.

Platssamverkans startades eftersom platsen upplevs som stökig och otrygg.  

Gemensamma mål

Det övergripande målet är att skapa ett tryggt och säkert område med mindre ordningsstörningar för alla som vistas på platsen.

Organisation

Platssamverkan drivs nom ramen för lokalpolisområde Norrmalm och Norra innerstadens stadsdelsförvaltnings samverkansöverenskommelse. Polismyndigheten och Stockholm stad ansvarar för att tillsammans driva en varaktig förändring av platsen.

Medverkande parter i samverkan:

  • Norra innerstadens stadsdelsförvaltning
  • Polismyndigheten, lokalpolisområde Norrmalm
  • trafikkontoret
  • AMF fastigheter.

Uppdaterad