Samverkansprocess

Samverkansprocessen som staden arbetar efter är ett kunskapsbaserat arbetssätt om hur lokala aktörer tillsammans ska arbeta brottsförebyggande.

Samverkansprocessen beskrivs i följande steg:

  1. Arbete initieras
  2. Egna kartläggningar och orsaksanalyser
  3. Gemensam kartläggning, prioritering och målsättning
  4. Genomförande
  5. Uppföljning

De olika stegen är inte exakt avgränsade och arbetet går inte alltid framåt steg för steg eftersom ny information eller nya förhållanden kan innebära att omtag behöver göras.

Ett strukturerat samverkansarbete bidrar till att samverkan blir kontinuerlig och hållbar, gemensamma konkreta mål tas fram, tid och resurser avsätts till gemensamma åtgärder, mandat ges att fatta beslut och samverkan blir en del av ordinarie verksamhet. Syfte, mål, arbetssätt och organisation kan slås fast i en samverkansöverenskommelse.

Uppdaterad