Mobila ordningsvakter och väktare

I Stockholm finns särskilda team av ordningsvakter och väktare som arbetar på uppdrag av staden. Ordningsvakterna och väktarna är mobila och kan närvara vid otrygga platser efter behov i trygghetsskapande syfte.

Om ordningsvakterna upptäcker en pågående ordningsstörning eller ett pågående brott kan de ingripa genom att avvisa, avlägsna eller omhänderta personen.

Väktarna kompletterar och förstärker ordningsvaktsuppdraget genom att öka tryggheten på platser där Stockholms stad anser att det behövs ordningsvakter. I väktarnas uppdrag ingår också att förebygga brott och ordningsstörning.

Utökad utbildning

Ordningsvakterna som arbetar för Stockholms stad har utöver den grundläggande ordningsvaktsutbildningen tre veckors kompletterande utbildning från staden, Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) och polisen.

Den kompletterande utbildningen rör bland annat:

  • konflikthantering
  • likabehandling och antidiskriminering
  • första hjälpen vid psykisk ohälsa
  • lagen om omhändertagande av berusade personer
  • sexualbrott
  • terrorattentat.

Samverkan med andra myndigheter

De mobila ordningsvakterna arbetar två och två och leds alltid av en arbetsledare. Arbetsledaren och ordningsvakterna står i kontakt med polisens regionsledningscentral och kan vid behov snabbt stötta polisen och tvärtom.

Uppdaterad