Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 6 februari 2020

Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 6 februari 2020 har justerats den 6 februari 2020 vad avser §§6, 8-12, 16-17, 19.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 februari 2020–29 februari 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2F samt på Insyn.

Uppdaterad