Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 28 maj 2020

Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 28 maj 2020 har justerats den 28 maj 2020 vad avser §§ 5-7, §§ 14-20.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 2 juni 2020–23 juni 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2F samt på Insyn.

Uppdaterad