Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 27 augusti 2020

Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 27 augusti 2020 har justerats den 27 augusti 2020 vad avser § 6, §§ 11-16.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 31 augusti 2020–21september 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2F samt på Insyn.

Uppdaterad