Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 24 september 2020

Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 24 september 2020 har justerats den 6 oktober 2020 vad avser §§1-4, § 6, §§ 16-17.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 7 oktober 2020–28 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2F samt på Insyn.

Uppdaterad