Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 17 juni 2020

Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 17 juni 2020 har justerats den 26 juni 2020 vad avser §§ 1-5, §§ 7-9, §§ 11-13, §§ 15-17

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 29 juni 2020–20 juli 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2F samt på Insyn.

Uppdaterad