Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 12 mars 2020

Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 12 mars 2020 har justerats den 17 mars 2020 vad avser §§ 1-7, 10-11, 17-19.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 19 mars 2020–9 april 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2F samt på Insyn.

Uppdaterad