Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 12 mars 2020

Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 12 mars 2020 har justerats den 12 mars 2020 vad avser §§8-9, 12-16.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 16 mars 2020–6 april 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2F samt på Insyn.

Uppdaterad