Stockholms trafiknämnds protokoll för den 27 augusti 2020

Stockholms trafiknämnds protokoll för den 27 augusti 2020 har justerats den 8 september 2020 vad avser §§ 1-8, 11-13, 19-22, 25.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 10 september 2020–1 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos trafikkontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad