Stockholms trafiknämnds protokoll för den 24 september 2020

Stockholms trafiknämnds protokoll för den 24 september 2020 har justerats den 6 oktober 2020 vad avser §§ 1-7, 9-12 och 16.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 oktober 2020–29 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos trafikkontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

 

Uppdaterad