Stockholms trafiknämnds protokoll för den 12 november 2020

Stockholms trafiknämnds protokoll för den 12 november 2020 har justerats den 12 november 2020 vad avser §§ 8, 10, 15, 19, 21, 24 och 25.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 16 november 2020–7 december 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos trafikkontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad