Stockholms trafiknämnds protokoll för den 10 december 2020

Stockholms trafiknämnds protokoll för den 10 december 2020 har justerats den 10 december 2020 vad avser §§ 1-11, 13-17, 19-21, 23, 25, 29, 31-33.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 22 december 2020–12 januari 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos trafikkontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut genom laglighetsprövning.

Uppdaterad