Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 30 januari 2020

Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 30 januari 2020 har justerats den 11 februari 2020 vad avser §§ 1-9, 18-24, 26-35, 37-68, 70-71.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 13 februari 2020–5 mars 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Bygg- och plantjänsten.

Uppdaterad