Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 30 januari 2020

Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 30 januari 2020 har justerats den 30 januari 2020 vad avser §§10-17, 25, 36, 69.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 3
februari 2020–24 februari 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, Tekniska
nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Bygg- och plantjänsten.

Uppdaterad