Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 27 augusti 2020

Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 27 augusti 2020 har justerats den 4 september 2020 vad avser §§ 1-6, 11-34, 37-39, 41.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 7 september 2020–28 september 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Bygg- och plantjänsten.

Uppdaterad